งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมผลิต ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ - ไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมผลิต ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ - ไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมผลิต ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ - ไฟฟ้า
9 ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) งานประกอบแผงวงจร นำชิ้นส่วนมาประกอบเข้ากับแผงวงจรแบบต่างๆ และเชื่อมวงจรโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติและใช้ แรงงานคน มอเตอร์ สายพานลำเลียง หัวแร้งบัดกรี (หนีบดึงอวัยวะ อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอควันของ ฟลักซ์ สัมผัสความร้อน แสงสว่าง การยศาสตร์ ) v นำชิ้นส่วนวงจรที่ผ่านการประกอบแล้ว มาทำการ ชุบขาชิ้นงาน งานชุบแผงวงจร เครื่องชุบขาชิ้นงาน อ่างชุบตะกั่ว (อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอควันของฟลักซ์ สัมผัสความร้อน แสงสว่าง) v เป็นการตรวจ/ทดสอบคุณภาพของชิ้นงานให้ตรง ตามมาตรฐานกำหนด งานตรวจ/ทดสอบวงจร (อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอควันของฟลักซ์ สัมผัสความร้อน แสงสว่าง) v เป็นการนำส่วนประกอบต่างๆ มาประกอบเข้า ด้วยกันเป็นชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ งานประกอบชิ้นงาน เครื่องขันสกรู เครื่องมือประกอบชิ้นงานต่างๆ (การยศาสตร์ แสงสว่าง ) v เมื่อประกอบชิ้นงานเรียบร้อย นำชิ้นงานมาทำ การทดสอบทางด้านเทคนิคให้ได้ตามมาตรฐาน ที่กำหนด ก่อนนำส่งคลังสินค้าเพื่อส่งลูกค้าต่อไป งานควบคุมคุณภาพ ชุดตรวจสอบทางเทคนิค (อันตรายจากไฟฟ้า)

2 อุตสาหกรรมผลิต ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิคส์-ไฟฟ้า
ขั้นตอนการผลิต งานประกอบแผงวงจร งานประกอบชิ้นงาน งานชุบแผงวงจร งานควบคุมคุณภาพ งานตรวจ/ทดสอบวงจร

3 งานประกอบแผงวงจร เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
มอเตอร์ สายพานลำเลียง หัวแร้งบัดกรี อันตรายที่พบ - หนีบดึงอวัยวะ - สัมผัสความร้อน แสงสว่างไม่เพียงพอ - อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอควันของฟลักซ์ - ปัญหาด้านการยศาสตร์

4 งานชุบแผงวงจร เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องชุบขาชิ้นงาน อ่างชุบตะกั่ว อันตรายที่พบ - สัมผัสความร้อน แสงสว่างไม่เพียงพอ - อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอควันของฟลักซ์

5 งานตรวจ/ทดสอบวงจร อันตรายที่พบ - สัมผัสความร้อน แสงสว่างไม่เพียงพอ
- อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอควันของฟลักซ์

6 งานประกอบชิ้นงาน เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องขันสกรู เครื่องมือประกอบชิ้นงานต่างๆ อันตรายที่พบ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - ปัญหาด้านการยศาสตร์

7 งานควบคุมคุณภาพ เครื่องมือ/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ ชุดตรวจสอบทางเทคนิค
อันตรายจากไฟฟ้า

8 แนวทางป้องกัน

9 เครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องจักรที่มีจุดหนีบ จุดดึง
จัดทำการ์ดครอบส่วนเคลื่อนไหวของ เครื่องจักรที่มีจุดหนีบ จุดดึง เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีการตรวจ สอบป้องกันไฟฟ้ารั่ว

10 สารเคมี ตะกั่วรวมถึงไอระเหยสารเคมีจากแหล่ง
จัดให้มีระบบดูดอากาศ ไอ ควัน กลิ่นอนุภาค ตะกั่วรวมถึงไอระเหยสารเคมีจากแหล่ง กำเนิด หรือปิดครอบป้องกันการฟุ้งกระจาย จัดให้มีพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบ หายใจอย่างถูกวิธี

11 กายภาพ ติดตั้งระบบแสงสว่างให้เพียงพอกับ ลักษณะงานที่ต้องการความละเอียด

12 การยศาสตร์ จัดระดับความสูงเก้าอี้นั่งทำงาน ให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของ
พนักงาน

13 อัคคีภัย จัดทำแผนฉุกเฉิน ทำการฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ
จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น จัดทำแผนฉุกเฉิน ทำการฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ ให้มีสัญญาณเตือนภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเส้นทางหนีไฟอย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมผลิต ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ - ไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google