งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน ประกอบ แผงวงจร v อุตสาหกรรมผลิต ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ - ไฟฟ้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตราย จากการทำงานที่พบ ) งานชุบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน ประกอบ แผงวงจร v อุตสาหกรรมผลิต ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ - ไฟฟ้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตราย จากการทำงานที่พบ ) งานชุบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งาน ประกอบ แผงวงจร v อุตสาหกรรมผลิต ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ - ไฟฟ้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตราย จากการทำงานที่พบ ) งานชุบ แผงวงจร งานตรวจ / ทดสอบวงจร งานควบคุม คุณภาพ v v v งาน ประกอบ ชิ้นงาน มอเตอร์ สายพานลำเลียง หัวแร้งบัดกรี ( หนีบดึงอวัยวะ อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอควันของ ฟลักซ์ สัมผัสความร้อน แสงสว่าง การยศาสตร์ ) เครื่องชุบขาชิ้นงาน อ่างชุบตะกั่ว ( อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอควันของฟลักซ์ สัมผัสความร้อน แสงสว่าง ) เครื่องขันสกรู เครื่องมือประกอบชิ้นงานต่างๆ ( การยศาสตร์ แสงสว่าง ) ชุดตรวจสอบทางเทคนิค ( อันตรายจากไฟฟ้า ) นำชิ้นส่วนมาประกอบเข้ากับแผงวงจรแบบต่างๆ และเชื่อมวงจรโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติและใช้ แรงงานคน เป็นการตรวจ / ทดสอบคุณภาพของชิ้นงานให้ตรง ตามมาตรฐานกำหนด เมื่อประกอบชิ้นงานเรียบร้อย นำชิ้นงานมาทำ การทดสอบทางด้านเทคนิคให้ได้ตามมาตรฐาน ที่กำหนด ก่อนนำส่งคลังสินค้าเพื่อส่งลูกค้าต่อไป นำชิ้นส่วนวงจรที่ผ่านการประกอบแล้ว มาทำการ ชุบขาชิ้นงาน เป็นการนำส่วนประกอบต่างๆ มาประกอบเข้า ด้วยกันเป็นชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 9 ( อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอควันของฟลักซ์ สัมผัสความร้อน แสงสว่าง )

3 งานชุบ แผงวงจร งานตรวจ / ทดสอบวงจร งานประกอบ ชิ้นงาน งานควบคุม คุณภาพ ขั้นตอน การผลิต งานประกอบ แผงวงจร

4 เครื่องจักร / อุปกรณ์ มอเตอร์ สายพานลำเลียง หัวแร้ง บัดกรี อันตรายที่พบ - หนีบดึงอวัยวะ - สัมผัสความร้อน แสงสว่างไม่ เพียงพอ - อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอควัน ของฟลักซ์ - ปัญหาด้านการยศาสตร์

5 งานชุบ แผงวงจร เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องชุบขาชิ้นงาน อ่างชุบ ตะกั่ว อันตรายที่พบ - สัมผัสความร้อน แสงสว่างไม่ เพียงพอ - อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอควัน ของฟลักซ์

6 งานตรวจ / ทดสอบวงจร อันตรายที่พบ - สัมผัสความร้อน แสงสว่าง ไม่เพียงพอ - อนุภาคตะกั่วออกไซด์ ไอ ควันของฟลักซ์

7 งานประกอบ ชิ้นงาน เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องขันสกรู เครื่องมือประกอบ ชิ้นงานต่างๆ อันตรายที่พบ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - ปัญหาด้านการยศาสตร์

8 งานควบคุม คุณภาพ เครื่องมือ / อุปกรณ์ ชุดตรวจสอบทาง เทคนิค อันตรายที่พบ อันตรายจากไฟฟ้า

9 แนวทาง ป้องกัน

10 จัดทำการ์ดครอบส่วน เคลื่อนไหวของ เครื่องจักรที่มีจุดหนีบ จุดดึง เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีการตรวจ สอบป้องกันไฟฟ้ารั่ว เครื่องจักร / อุปกรณ์

11 จัดให้มีระบบดูดอากาศ ไอ ควัน กลิ่นอนุภาค ตะกั่วรวมถึงไอระเหยสารเคมี จากแหล่ง กำเนิด หรือปิดครอบป้องกัน การฟุ้งกระจาย จัดให้มีพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันระบบ หายใจอย่างถูกวิธี สารเคมี

12 ติดตั้งระบบแสงสว่างให้ เพียงพอกับ ลักษณะงานที่ต้องการ ความละเอียด กายภาพ

13 จัดระดับความสูงเก้าอี้ นั่งทำงาน ให้เหมาะสมกับขนาด ร่างกายของ พนักงาน การยศาสตร์

14 จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น จัดทำแผนฉุกเฉิน ทำการ ฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ ให้มีสัญญาณเตือนภัยกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินและเส้นทาง หนีไฟอย่างถูกต้อง อัคคีภัย


ดาวน์โหลด ppt งาน ประกอบ แผงวงจร v อุตสาหกรรมผลิต ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ - ไฟฟ้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตราย จากการทำงานที่พบ ) งานชุบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google