งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมืออุปกรณ์งานเดิน สายไฟฟ้าในอาคาร โดย นายภูธเรศ เงาะเศษ ครู ค. ศ. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมืออุปกรณ์งานเดิน สายไฟฟ้าในอาคาร โดย นายภูธเรศ เงาะเศษ ครู ค. ศ. 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมืออุปกรณ์งานเดิน สายไฟฟ้าในอาคาร โดย นายภูธเรศ เงาะเศษ ครู ค. ศ. 2

2 ไขควง ด้ามทำจากพลาสติก เพื่อเป็นฉนวน ป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้า ช้อต ไขควงวัดไฟใช้ ตรวจสอบว่ามี กระแสไฟฟ้าในวงจร หรือไม่ และไขควง แฉก หรือไขควงแบน ใช้งานได้ตามความ เหมาะสม

3 คีม ด้ามทำจากพลาสติก เพื่อเป็นฉนวนป้องกัน ไฟฟ้าช๊อต

4 มีด ใช้สำหรับตัดหรือปอก สายไฟ

5 ค้อนเดินสายไฟฟ้า ใช้สำหรับตีเข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ต้องเป็น ค้อนที่ใช้สำหรับการ เดินสายฟ้าเท่านั้น จึง จะเกิดความตัวในการ ใช้งาน

6 สว่าน มีชนิดที่ใช้ไฟฟ้าเป็น พลังงานในการ ขับเคลื่อน และใช้ พลังมือในการ ขับเคลื่อน ใช้สำหรับ เจาะรู ขนาดขึ้นอยู่กับ การเลือกใช้ดอกสว่าน

7 เทปพันสายไฟ ใช้พันสายไฟ หลังจากมีการต่อ สายไฟ โดยพันให้ รอบๆรอยต่ออย่าง น้อย 2-3 รอบ

8 หัวแร้งไฟฟ้า ใช้บัดกรีจุดต่อหรือ การต่อสายไฟฟ้าใน จุดที่ต้องการความ แข็งแรงเป็นพิเศษ

9 มัลติมิเตอร์ ใช้ตรวจสอบความ ผิดปกติของจงจร โดย สามารถวัดค่าทาง ไฟฟ้า หรือ ตรวจสอบ ความบกพร่องของ อุปกรณ์ไฟฟ้า

10 คัดเอาท์ คัทเอาท์หรือสะพาน ไฟ เป็นตัวทำหน้าที่ใน การตัดหรือจ่าย กระแสไฟฟ้าให้กับ วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน หรืออื่นๆแล้วแต่กรณี

11 คาร์ททริคฟิวส์ ใช้ประกอบร่วมกับ สะพานไฟ ฟิวส์ลูก ถ้วยจะบรรจุอยู่ภายใน

12 ฟิวส์ ทำจากโลหะผสม ระหว่างตะกั่วกับดีบุก ซึ่งเป็นโลหะที่มีจุด หลอมละลายต่ำ จะ หลอมละลายเมื่อมีการ ใช้ไฟฟ้าเกินหรือ ไฟฟ้าลัดวงจร

13 ฟิวส์อัตโนมัติ เมื่อมีการลัดวงจรใน ระบบหรือใช้ไฟเกิน จะเป็นตัวตัดไฟโดย อัตโนมัติเพื่อป้องกัน ความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นเมื่อระบบไฟ แก้ไขเป็นปกติแล้ว สามารถกดปุ่มใช้งาน ได้อีกต่อไป

14 หลอดฟลูออเรสเซ้น หลอดฟลูออเรสเซ้น หรือหลอดเรืองแสง ภายในจะบรรจุสาร เรืองแสงซึ่งสีต่างๆที่ ได้จะขึ้นอยู่กับชนิด ของสารที่บรรจุอยู่ ภายใน หลอดชนิดนี้ จะมีอายุการใช้งานที่ ยาวนานกว่าหลอดไส้ ธรรมดา แต่จะมี อุปกรณ์ประกอบเพิ่ม มากกว่า ทำให้มี ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง มากกว่า

15 สตาทร์เตอร์ จะเป็นสวิทช์อัตโนมัติ ทำหน้าที่จุดไส้หลอด ของหลอดฟลูออเรส เซ้นให้สว่างหลังจาก นั้น จะหยุดการทำงาน โดยอัตโนมัติ

16 บัลลาสต์ เป็นอุปกรณ์ช่วยใน การปรับและรักษา ระดับแรงดันกับ กระแสไฟฟ้าให้ คงที่ตลอดเวลา ซึ่ง ต้องเลือกใช้ให้ถูก กับจำนวนวัตต์ของ หลอดฟลูออเรส เซ้น

17 สวิทช์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับการตัดต่อ ไฟฟ้าวงจรให้กับ ระบบในวงจรไฟฟ้า

18 เต้ารับและเต้าเสียบ ( ปลั๊ก ) เต้ารับ ( ปลั๊กตัวเมีย ) เต้าเสียบ ( ปลั๊กตัวผู้ ) จะเป็นอุปกรณ์ ที่ต้องใช้งานอยู่ร่วมกันส่วน จะเป็นอุปกรณ์ ที่ต้องใช้งานอยู่ร่วมกันส่วน รูปร่างหรือลักษณะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน รูปร่างหรือลักษณะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

19 กล่องไม้หรือบล๊อค ทำจากไม้เนื้ออ่อน ปิดด้วยโฟไมก้า ปัจจุบันมีประเภทที่ทำจากพสาสติกให้ เลือกใช้ ปัจจุบันมีประเภทที่ทำจากพสาสติกให้ เลือกใช้ เป็นตัวใช้สำหรับรองรับอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง ในระบบวง เป็นตัวใช้สำหรับรองรับอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง ในระบบวง จรไฟฟ้าในอาคาร จรไฟฟ้าในอาคาร

20 เข็มขัดรัดสาย มีให้เลือกหลายเบอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด และจำนวนของสายไฟฟ้าที่ใช้ ในการเดินสาย ในการเดินสาย


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมืออุปกรณ์งานเดิน สายไฟฟ้าในอาคาร โดย นายภูธเรศ เงาะเศษ ครู ค. ศ. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google