งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบกลไก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบกลไก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบกลไก

2 หลักการของระบบกลไก 1. การเปลี่ยนความเร็ว 2. การทำงานในระยะที่ต้องการ
3. การเพิ่มแรงที่สัญญาณขาออกและระบบป้อนกลับ 4. การควบคุมพารามิเตอร์ 5. การลำดับขั้นตอน 6. การเคลื่อนที่ในเวลาเดียวกัน 7. การเคลื่อนที่ในระบบเปรียบเทียบกับเวลา

3 หลักการของระบบกลไก 8. การเปลี่ยนตำแหน่งตามจุดอ้างอิง
9. การเคลื่อนย้ายภายในระบบ

4 หลักการของระบบกลไก 1. การเปลี่ยนความเร็ว
ในอดีตมักใช้มอเตอร์ความเร็วคงที่มาใช้ในกระบวนการผลิตแต่มีข้อจำกัดของแรงบิด ระบบกลไกในปัจจุบันได้นำเอาของไฮดรลิกส์และนิวแมติกส์ มาใช้ทำให้สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้ตามความต้องการ ซึ่งมีการใช้โปรแกรมควบคุม

5 หลักการของระบบกลไก 2. การทำงานในระยะที่ต้องการ
คือการเคลื่อนย้าน หรือ เคลื่อนที่เครื่องจักรให้ไปตามจุดที่กำหนด ได้มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยทำให้การเคลื่อนที่ และ การควบคุมทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

6 หลักการของระบบกลไก 3. การเพิ่มแรงที่สัญญาณขาออกและระบบป้อนกลับ
การควบคุมที่ไม่ต้องออกแรงมากนัก แต่สามารถไปบังคับวัตถุหรือชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยไมโครโปรเซสเซอร์

7 หลักการของระบบกลไก 4. การควบคุมพารามิเตอร์
รวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องกล ในด้านความเร็ว หรือ แรง

8 หลักการของระบบกลไก 5. การลำดับขั้นตอน
คือ การควบคุมให้ระบบทำงานตามขั้นตอน โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดใด ซึ่งในกระบวนการผลิตจะมีไลน์การผลิต ซึ่งควบคุมการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CAM)

9 หลักการของระบบกลไก 6. การเคลื่อนที่ในเวลาเดียวกัน
คือ การเคลื่อนภายในระบบเกิดขึ้น พร้อมกับมีการปฏิบัติงานอื่นไปด้วย เช่น ขณะที่แขนกลเคลื่อนที่ ก็มีการหยิบจับชื้นงานไปด้วย

10 หลักการของระบบกลไก 7. การเคลื่อนที่ในระบบเปรียบเทียบกับเวลา
ระบบการเคลื่อนกลับทางรวดเร็ว ได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อให้ประหยัดเวลาในงานที่มีขั้นตอนการผลิตที่ใช้เวลามาก ซึ่งได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ในระบบ

11 หลักการของระบบกลไก 8. การเปลี่ยนตำแหน่งตามจุดอ้างอิง
คือ การย้ายวัตถุไปสู่ตำแหน่งใหม่ การปรับแต่งสามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความสะดวก

12 หลักการของระบบกลไก 9. การเคลื่อนย้ายภายในระบบ
ระบบการผลิตโดยทั่วไปจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายวัสดุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยอาศัยสายพานลำเลียงเป็นหลัก และพาหนะการเคลื่อนย้ายแบบอัตโนมัติ มาใช้เพิ่มความสามารถในการยืดหยุ่นของการทำงานได้


ดาวน์โหลด ppt ระบบกลไก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google