งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์. 1. ซีพียู 2. หน่วยความจำหลัก 3. หน่วยความจำรอง ฮาร์ดดิสก์ จานแสง 4. อุปกรณ์รับเข้า แผงแป้นอักขระ เมาส์ 5. อุปกรณ์ส่งออก จอภาพแบบซีอาร์ที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์. 1. ซีพียู 2. หน่วยความจำหลัก 3. หน่วยความจำรอง ฮาร์ดดิสก์ จานแสง 4. อุปกรณ์รับเข้า แผงแป้นอักขระ เมาส์ 5. อุปกรณ์ส่งออก จอภาพแบบซีอาร์ที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์

2 1. ซีพียู 2. หน่วยความจำหลัก 3. หน่วยความจำรอง ฮาร์ดดิสก์ จานแสง 4. อุปกรณ์รับเข้า แผงแป้นอักขระ เมาส์ 5. อุปกรณ์ส่งออก จอภาพแบบซีอาร์ที จอภาพแบบแอลซีดี เครื่องพิมพ์แบบจุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 6. อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เครื่องอ่านพิกัด โมเด็ม ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มี ดังนี้

3 1. ซีพียู 2. หน่วยความจำหลัก 3. หน่วยความจำรอง ฮาร์ดดิสก์ จาน แสง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มี ดังนี้

4 4. อุปกรณ์รับเข้า แผงแป้นอักขระ เมาส์ 5. อุปกรณ์ส่งออก จอภาพแบบซีอาร์ที จอภาพแบบแอลซีดี เครื่องพิมพ์แบบจุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก 6. อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เครื่องอ่านพิกัด โมเด็ม ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มี ดังนี้

5 ข้อใดคืออุปกรณ์ รับเข้า 10 มอนิเตอร์คีย์บอร์ด ปริ้นเตอร์ฮาร์ดดิสก์

6 Printer เป็นอุปกรณ์ในการ แสดงผล ? True False

7 MOUSE MONITOR HARDDISK DISKETTE

8 Alphabet Buttons Appear Here Answer here จงบอกชื่ออุปกรณ์ให้ ตรงกับภาพ

9


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์. 1. ซีพียู 2. หน่วยความจำหลัก 3. หน่วยความจำรอง ฮาร์ดดิสก์ จานแสง 4. อุปกรณ์รับเข้า แผงแป้นอักขระ เมาส์ 5. อุปกรณ์ส่งออก จอภาพแบบซีอาร์ที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google