งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไปดู กัน 1 1. แผงวงจรหลัก หรือ Mainboard เป็นอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ ในกล่องคอมพิวเตอร์ หรือ เคส (Case) เปรียบเสมือนศูนย์กลาง ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะทุกๆหน่วยของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไปดู กัน 1 1. แผงวงจรหลัก หรือ Mainboard เป็นอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ ในกล่องคอมพิวเตอร์ หรือ เคส (Case) เปรียบเสมือนศูนย์กลาง ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะทุกๆหน่วยของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไปดู กัน 1 1

2 แผงวงจรหลัก หรือ Mainboard เป็นอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ ในกล่องคอมพิวเตอร์ หรือ เคส (Case) เปรียบเสมือนศูนย์กลาง ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะทุกๆหน่วยของ คอมพิวเตอร์ จะต้อง นำมาต่อพ่วงกับ แผงวงจรหลักทั้งหมด จึงจะสามารถทำงานได้ 2 2

3 มาดู MAINBOARD ของจริง กัน 3 3

4 Mainboard เป็นศูนย์กลางของ คอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนสังคม เมือง ที่เป็นศูนย์กลางของ มนุษย์ Mainboard เป็นศูนย์กลางของ คอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนสังคม เมือง ที่เป็นศูนย์กลางของ มนุษย์ Mainboard นอกจากจะเกี่ยวข้อง กับหน่วยต่างๆใน ระบบคอมพิวเตอร์ แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการ รับส่งข้อมูลระหว่าง หน่วยต่างๆด้วย ซึ่งการรับส่งข้อมูล ต้องผ่านระบบบัส (Bus) Mainboard นอกจากจะเกี่ยวข้อง กับหน่วยต่างๆใน ระบบคอมพิวเตอร์ แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการ รับส่งข้อมูลระหว่าง หน่วยต่างๆด้วย ซึ่งการรับส่งข้อมูล ต้องผ่านระบบบัส (Bus) 4 4

5 5 5 บัส (Bus) หมายถึง ช่องทางการติดต่อสื่อสารขน ถ่ายข้อมูลจากหน่วย ประมวลผลกลาง ไปยัง อุปกรณ์อื่นๆ เช่น หน่วยความจำหลัก อุปกรณ์ ต่อพ่วงต่างๆ บัสเปรียบเสมือน ช่องทางจราจร ที่ยิ่งมีมากก็จะ ยิ่งระบายรถได้มากและรวดเร็ว ซึ่งในหน่วยประมวลผลกลาง จะมีบัสต่างๆ ดังนี้ 1. บัสข้อมูล เป็นทางผ่านและ ควบคุมข้อมูล 2. บัสรองรับข้อมูล เป็นบัสที่ เลือกว่าจะส่งหรือรับ ข้อมูล จากไหนไปไหน 3. บัสควบคุม รับสัญญาณ การควบคุมจากหน่วย ประมวลผลกลาง และบังคับ ว่า จะอ่านหรือ จะส่งข้อมูล บัส (Bus) หมายถึง ช่องทางการติดต่อสื่อสารขน ถ่ายข้อมูลจากหน่วย ประมวลผลกลาง ไปยัง อุปกรณ์อื่นๆ เช่น หน่วยความจำหลัก อุปกรณ์ ต่อพ่วงต่างๆ บัสเปรียบเสมือน ช่องทางจราจร ที่ยิ่งมีมากก็จะ ยิ่งระบายรถได้มากและรวดเร็ว ซึ่งในหน่วยประมวลผลกลาง จะมีบัสต่างๆ ดังนี้ 1. บัสข้อมูล เป็นทางผ่านและ ควบคุมข้อมูล 2. บัสรองรับข้อมูล เป็นบัสที่ เลือกว่าจะส่งหรือรับ ข้อมูล จากไหนไปไหน 3. บัสควบคุม รับสัญญาณ การควบคุมจากหน่วย ประมวลผลกลาง และบังคับ ว่า จะอ่านหรือ จะส่งข้อมูล

6 6 6 คำศัพท์ที่สำคัญ คำศัพท์คำอ่านความหมาย ตรรกศาส ตร์ ตัก - กะ - สาด ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการคิดหา เหตุผล พิกัดพิ - กัดจำนวนจริง 2 จำนวนที่แทนจุดหนึ่ง บนระนาบ สถิติสะ - ถิ - ติหลักฐานเพื่อรวบรวมไว้เป็นตัวเลข ปลอดภัยไว้ ก่อน ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน เพราะอาจเกิด การปวดหลัง ปวดไหล่ เนื่องจากใช้แผงแป้นอักขระ หรือเมาส์ อาจทำให้เกิดโรคต่างๆได้

7 7 7 วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ ถูกต้อง วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ ถูกต้อง เว็บไซต์แนะนำ


ดาวน์โหลด ppt ไปดู กัน 1 1. แผงวงจรหลัก หรือ Mainboard เป็นอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ ในกล่องคอมพิวเตอร์ หรือ เคส (Case) เปรียบเสมือนศูนย์กลาง ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะทุกๆหน่วยของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google