งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบหลักของ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ แบ่งออกได้เป็น 1. หน่วยรับข้อมูลเข้า 2. หน่วยแสดงผล 3. หน่วยประมวลผล 4. หน่วยความจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบหลักของ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ แบ่งออกได้เป็น 1. หน่วยรับข้อมูลเข้า 2. หน่วยแสดงผล 3. หน่วยประมวลผล 4. หน่วยความจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบหลักของ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ แบ่งออกได้เป็น 1. หน่วยรับข้อมูลเข้า 2. หน่วยแสดงผล 3. หน่วยประมวลผล 4. หน่วยความจำ

2 ไม่ใช่ ส่วนประกอบใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ Timer หน่วยรับข้อมูลหน่วยแสดงผล หน่วยคำนวณหน่วยความจำ

3 หน่วยรับข้อมูลเข้า หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการ นำเข้าข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น Mouse, Keyboard,Scanner

4 Alphabet Buttons Appear Here ให้นักเรียนยกตัวอย่าง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล 30

5 หน่วยแสดงผล หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการ แสดงผลข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ มายังผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น Monitor, Printer, Speaker

6 Speaker เป็นอุปกรณ์ในการแสดงผล รูปภาพใช่หรือไม่ True False

7 หน่วยประมวลผลข้อมูล หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการ ประมวลผลข้อมูลที่นำเข้ามาจากหน่วย รับข้อมูล เพื่อส่งต่อไปยังหน่วย แสดงผล ยกตัวอย่างอุปกรณ์ เช่น ซีพียู

8 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ชื่อรุ่น ของซีพียู 10 PentiumAlthon CeleronKingtons

9 หน่วยความจำ หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล เรา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. หน่วยความจำหลัก ทำหน้าหลักในการ จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประมวล ต้องมี กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงมิฉะนั้นข้อมูลจะสูญ หายไปทั้งหมด ได้แก่ Rom, Ram 2. หน่วยความจำสำรอง ทำหน้าที่ในการ จัดเก็บข้อมูลสำรอง โดยไม่ต้องมีกระแสไฟฟ้า หล่อเลี้ยง ข้อมูลก็จะยังคงอยู่ ตัวอย่างอุปกรณ์ เช่น ฮาร์ดดิสก์, ซีดีรอม

10 ให้นักเรียนทำการต่อจับคู่คำศัพท์ ไทย - อังกฤษต่อไปนี้ให้ถูกต้อง Mouse Moniter Speaker Printer เมาส์ ลำโพง จอภาพ เครื่องพิมพ์

11 ให้นักเรียนวาดภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนรู้จักคนละ 1 ชิ้น

12


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบหลักของ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ แบ่งออกได้เป็น 1. หน่วยรับข้อมูลเข้า 2. หน่วยแสดงผล 3. หน่วยประมวลผล 4. หน่วยความจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google