งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการอาหารปลอดภัยใน โรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกิน ผลไม้ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการอาหารปลอดภัยใน โรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกิน ผลไม้ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการอาหารปลอดภัยใน โรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกิน ผลไม้ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Jongkolnee.moph@gmail.com จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Jongkolnee.moph@gmail.com เวทีปฐมนิเทศพี่เลี้ยง ชุดโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้ วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องอบรม 414 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพมหานคร

2 Good Health Starts Here

3 หลัก ๕ ประการสู่อาหารปลอดภัย FIVE KEYS FOR SAFER FOOD >>>>>>>>>> ๑.การรักษาความสะอาด ๒.แยกอาหารที่ปรุงสุกแล้วไม่ให้ปนกับอาหารสด ๓.ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงที่ ๗๐ องศาเซลเซียส ๔.เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม ๕.ใช้น้ำและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร รวมถึงภาชนะใส่อาหาร

4 กินผักอย่างไรให้ปลอดภัย ปลูกเอง ไม่ใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช เลือกซื้อผักอินทรีย์ หรือปลอดภัย ที่เชื่อถือได้ ล้างผักให้สะอาด ทุกใบ ทั้งดิน ไข่ พยาธิ ล้างผักแบบลดสารเคมี

5 วิธีล้างผักให้สะอาดทำได้อย่างไร ?

6 ขั้นตอนการล้างผักผลไม้ ล้างเศษดิน ฟาง แยก ใบเน่า ล้างไข่ พยาธิออก แช่ สารละลา ยต่างๆ ใน ภาชนะ ล้าง ล้างด้วย น้ำ สะอาด

7 วิธีล้างผักผลไม้ให้สะอาดเพื่อลด สารพิษ วิธีการแช่นานขั้นต่อไป ลดปริมาณ สารพิษ ลอกหรือปอกเปลือก แช่น้ำสะอาด 5-10 นาที ล้างน้ำสะอาด อีกครั้ง 27-72% ล้างด้วยน้ำไหลจาก ก๊อก 2 นาที 25-39% แช่น้ำปูนใส 10 นาที ล้างด้วยน้ำ สะอาด 34-52% การใช้ความร้อน 48-50% ด่างทับทิม 20-30 เกล็ด ผสมน้ำ 4 ลิตร 10 นาที ล้างด้วยน้ำ สะอาด 35-43 % แช่น้ำซาวข้าว 10 นาที ล้างด้วยน้ำ สะอาด 29-38% น้ำส้มสายชูหรือเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 4 ลิตร 10 นาที ล้างด้วยน้ำ สะอาด 29-38% ใช้เกลือป่น 1 ช้อน โต๊ะ ผสมน้ำ 4 ลิตร 10 นาทีล้างด้วยน้ำ สะอาด 27-38%


ดาวน์โหลด ppt การจัดการอาหารปลอดภัยใน โรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกิน ผลไม้ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google