งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน คลังความรู้สำนัก ชลประทานที่ 17 Knowledge Center 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน คลังความรู้สำนัก ชลประทานที่ 17 Knowledge Center 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน คลังความรู้สำนัก ชลประทานที่ 17 Knowledge Center 17

2 ระบบการจัดการความรู้ ทีมงานจัดการความรู้ KM Team ปี 52 แผนการจัดการความรู้ รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินการ แผนการจัดการความรู้

3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 17

4 ความรู้ตามภารกิจของ สำนัก

5

6

7

8 สรุปบทเรียนจากการ อบรม ศึกษาดูงาน

9

10 คู่มือรายงานศึกษาและ งานวิจัย

11 สรุปบทเรียนตามภารกิจ หลัก

12 ความรู้สนับสนุนภารกิจ หลัก

13

14

15

16

17 ผลงานส่งเข้าประกวดประจำปี2552 สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน

18

19 กรมชลประทาน คำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ ( KM Team Work )

20


ดาวน์โหลด ppt สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน คลังความรู้สำนัก ชลประทานที่ 17 Knowledge Center 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google