งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลังความรู้สำนักชลประทานที่ 17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลังความรู้สำนักชลประทานที่ 17"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลังความรู้สำนักชลประทานที่ 17
Knowledge Center 17 สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน

2 ระบบการจัดการความรู้
ทีมงานจัดการความรู้ KM Team ปี 52 แผนการจัดการความรู้ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ แผนการจัดการความรู้

3 อาคารศูนย์การเรียนรู้
สำนักชลประทานที่ 17

4 ความรู้ตามภารกิจของสำนัก

5 ความรู้ตามภารกิจของสำนัก

6 ความรู้ตามภารกิจของสำนัก

7 ความรู้ตามภารกิจของสำนัก

8 สรุปบทเรียนจากการอบรม ศึกษาดูงาน
สรุปบทเรียนจากการอบรม ศึกษาดูงาน

9 สรุปบทเรียนจากการอบรม ศึกษาดูงาน
สรุปบทเรียนจากการอบรม ศึกษาดูงาน

10 คู่มือรายงานศึกษาและงานวิจัย

11 สรุปบทเรียนตามภารกิจหลัก

12 ความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก

13 ความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก

14 ความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก

15 ความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก

16 ความรู้สนับสนุนภารกิจหลัก

17 ผลงานส่งเข้าประกวดประจำปี
2552 สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน

18

19 คำสั่งแต่งตั้งทีมงาน เครือข่ายการจัดการความรู้ ( KM Team Work )
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน

20


ดาวน์โหลด ppt คลังความรู้สำนักชลประทานที่ 17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google