งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกอบรมการบริหารเหตุวิกฤตและการเจรจา ต่อรองเบื้องต้น วันที่ 13 มิ. ย.56 ณ. ห้องประชุมวังรัตนาภา โดย กก.5 บก. ส.2 ผกก.5 บก. ส.2 กล่าวต้อนรับและกล่าว รายงานประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกอบรมการบริหารเหตุวิกฤตและการเจรจา ต่อรองเบื้องต้น วันที่ 13 มิ. ย.56 ณ. ห้องประชุมวังรัตนาภา โดย กก.5 บก. ส.2 ผกก.5 บก. ส.2 กล่าวต้อนรับและกล่าว รายงานประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกอบรมการบริหารเหตุวิกฤตและการเจรจา ต่อรองเบื้องต้น วันที่ 13 มิ. ย.56 ณ. ห้องประชุมวังรัตนาภา โดย กก.5 บก. ส.2 ผกก.5 บก. ส.2 กล่าวต้อนรับและกล่าว รายงานประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม

2 ผบก. ส.2 เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการ ฝึกอบรมการบริหาร เหตุวิกฤตและการเจรจาต่อรองเบื้องต้น

3 ผบก. ส.2 เดินกล่าวทักทายผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม

4 วิทยากรกล่าวแนะนำตัวและหัวข้อสำหรับ การบรรยาย

5 วิทยากรจากศูนย์ฝึกตำรวจ ร. ร. นายร้อย ตำรวจ แนะนำและสาธิตการแก้ไขปัญหาเหตุ วิกฤตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดู

6 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการเจรจา ต่อรองเบื้องต้น

7 พักรับประทานอาหารกลางวัน

8 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกภาคปฏิบัติการ เจรจาต่อรองการจำลองสถานการณ์การจับ ตัวประกันในเบื้องต้น

9 ปิดล้อมสถานที่เพื่อเจรจา

10 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกำลังเจรจากับ คนร้ายจี้ตัวประกัน

11 วิทยากรกล่าวบรรยายสรุปโดยมี ผกก.5 บก. ส.2 กล่าวขอบคุณและปิดการฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt ฝึกอบรมการบริหารเหตุวิกฤตและการเจรจา ต่อรองเบื้องต้น วันที่ 13 มิ. ย.56 ณ. ห้องประชุมวังรัตนาภา โดย กก.5 บก. ส.2 ผกก.5 บก. ส.2 กล่าวต้อนรับและกล่าว รายงานประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google