งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกอบรมการบริหารเหตุวิกฤตและการเจรจาต่อรองเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกอบรมการบริหารเหตุวิกฤตและการเจรจาต่อรองเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกอบรมการบริหารเหตุวิกฤตและการเจรจาต่อรองเบื้องต้น
วันที่ 13 มิ.ย.56 ณ. ห้องประชุมวังรัตนาภา โดย กก.5 บก.ส.2 ผกก.5 บก.ส.2 กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม

2 ผบก.ส.2 เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมการบริหาร
เหตุวิกฤตและการเจรจาต่อรองเบื้องต้น

3 ผบก.ส.2 เดินกล่าวทักทายผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4 วิทยากรกล่าวแนะนำตัวและหัวข้อสำหรับการบรรยาย

5 วิทยากรจากศูนย์ฝึกตำรวจ ร. ร
วิทยากรจากศูนย์ฝึกตำรวจ ร.ร.นายร้อยตำรวจ แนะนำและสาธิตการแก้ไขปัญหาเหตุวิกฤตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดู

6 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรองเบื้องต้น

7 พักรับประทานอาหารกลางวัน

8 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกภาคปฏิบัติการเจรจาต่อรองการจำลองสถานการณ์การจับตัวประกันในเบื้องต้น

9 ปิดล้อมสถานที่เพื่อเจรจา

10 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกำลังเจรจากับคนร้ายจี้ตัวประกัน

11 วิทยากรกล่าวบรรยายสรุปโดยมี ผกก.5 บก.ส.2 กล่าวขอบคุณและปิดการฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt ฝึกอบรมการบริหารเหตุวิกฤตและการเจรจาต่อรองเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google