งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FTA ไทย - สหรัฐฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FTA ไทย - สหรัฐฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FTA ไทย - สหรัฐฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

2 ข้อดีของ FTA สำหรับประเทศไทย
มีการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ลดภาษีนำเข้ายาและสินค้าอื่น ๆ จากไทยสู่สหรัฐฯ

3 ข้อเสียของ FTA สำหรับประเทศไทย
จะกระทบต่อ สุขภาพประชาชนคนไทย ค่าใช้จ่ายของประเทศ อุตสาหกรรมยา

4 ข้อเสียของ FTA สำหรับประเทศไทย
จะกระทบต่อ สุขภาพประชาชนคนไทย ค่าใช้จ่ายของประเทศ อุตสาหกรรมยา

5 A leading cause of death worldwide
(% of all deaths) 5.1 AIDS 6 Pulmonary disease 9.1 Injuries 12.6 Cancer 17.8 Infectious disease 28.7 Atherothrombosis* Atherothrombosis is the underlying condition that results in events leading to myocardial infarction, ischemic stroke and vascular death. As such, the leading cause of death of the estimated people worldwide who died in 2000 was atherothrombosis, manifested mainly as cardiovascular/cerebrovascular death. Other major causes of death were: AIDS (5.1%) Pulmonary disease (6%) Injuries (9.1%) Cancer (12.6%) Infectious and parasitic diseases (17.8%).1 Reference 1. The World Health Report 2002, WHO Geneva, 2002 5 10 15 20 25 30 Mortality (%) The World Health Report, 2002, WHO Geneva, 2002

6 ตัวอย่างยา Antibiotics Statins Clopidogrel

7 Ceftriaxone Injection
Rocephin (vials) Generics 1991 (before generics) 86,500 - 2004 (after generics) 326,000 14,000,000

8 ใน 1 ปีจำนวนคนไข้มีโอกาสใช้ยาเพิ่มขึ้น 1-2 ล้านคน
ในหนึ่งปี ถ้าใช้ Rocephin จะคิดเป็นมูลค่า 14,000,000 vials x 460 บาท = 6,440,000,000 บาท ดังนั้น 5 ปี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่าถึง 32,200,000,000 บาท

9 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

10 ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
ภาวะไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง (20%) เบาหวาน (10%) ความอ้วน (เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ) ความเครียด ในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจขาดเลือด

11 Heart Attack

12 Heart Attack

13 Heart Attack

14 Heart Attack

15 ผนังหลอดเลือดหัวใจเสื่อม
โฟมเซลล์ ไขมัน

16 หลอดเลือดหัวใจอุดตัน
เกร็ดเลือดและลิ่มเลือด ตะกรันปริกะเทาะ

17 SIMVASTATIN: Main conclusions
After allowance for non-compliance, 40mg daily simvastatin safely reduces the risk of heart attack, of stroke, and of revascularisation by about one-third 5 years of statin treatment typically prevents these “major vascular events” in about: 100 of every 1000 people with previous MI 80 " " " other CHD 70 " " " cerebrovascular disease 70 " " " other arterial disease 70 " " " diabetes (age 40+) irrespective of cholesterol level (or age, or sex, or other treatments) Notes: none

18 Products Units (Mill) Product 22.1 +39 15.8 +25 12.6 +17 3.9 +5 3.7 +6
C10A CHOLEST & TRIGLY REDUCER C10A1 HMG-COA REDUCTASE INHIBITORS Products Units (Mill) Product Year 2004 % Change 2003 2002 Atorvastatin (Lipitor) 22.1 +39 15.8 +25 12.6 +17 Simvastatin (Zocor) 3.9 +5 3.7 +6 3.5 -24 (generics) 39.3 +50 26.1 +29 20.1 +31

19 ราคา 90 บาท/เม็ด

20 ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Clopidogrel (Plavix)
ภาวะหัวใจพิบัติ (acute coronary syndrome) เช่นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดภายหลังใส่ขดลวด (stent) ขยายหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่แพ้ยา aspirin หรือมีข้อห้ามในการใช้ เช่น มีเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบตัน (peripheral arterial disease)

21 ขดลวดที่ใส่ขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตัน

22 การขยายหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันเฉียบพลัน โดยการใส่ขดลวด (stent)

23 ข้อเสียของ FTA สำหรับประเทศไทย
จะกระทบต่อ สุขภาพประชาชนคนไทย ค่าใช้จ่ายของประเทศ อุตสาหกรรมยา

24 MULTINATIONAL vs LOCAL MANU.
COMBINED MULTINATIONAL vs LOCAL MANU. SHARE BY MAT VALUE TOTAL HOSPITAL DRUGSTORE LOCAL MULTINATIONAL

25 FACTS 1 ยาปลอดสิทธิบัตร (generics) มีราคาถูกกว่ายาต้นแบบ (Original) มาก 5-10 เท่า หรือ 10-20% ของยาต้นแบบ มูลค่าของอุตสาหกรรมยาไทย มีเพียง 0.3% ของมูลค่ายาของสหรัฐที่มีอยู่ในโลก มูลค่ายาปลอดสิทธิบัตรในประเทศไทยมีเพียง 30% หรือประมาณ 16,000 ล้านบาท

26 FACTS 2 สิทธิบัตรยา ทำให้ยาแพง แต่ยาปลอดสิทธิบัตร ช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะใช้ยาดี มีคุณภาพได้ ในราคาที่เหมาะสม อุตสาหกรรมยาของไทย มีส่วนช่วยให้โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และ 30 บาทห่างไกลโรค เป็นของขวัญของรัฐบาลต่อประชาชนที่ถาวร (ประเทศ ออสเตรเลีย โครงการ PBS ก็ล้มเหลวหลังจากที่ FTA สหรัฐฯ มีผลบังคับใช้)

27 ข้อเท็จจริงของการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
วันที่ยื่นขอ จดสิทธิบัตร ได้รับสิทธิบัตร (granted) 0 ปี 7 ปี 20 ปี Data Exclusivity 5 yrs Data Exclusivity 5 yrs Data Exclusivity 5 yrs

28 จะมีผลภายใน 5 ปีหลังจากนั้นเท่านั้น
ข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย วันที่ยื่นขอ จดสิทธิบัตร 0 ปี 1 ปี 20 ปี Data Exclusivity 5 yrs Data Exclusivity 5 yrs Data Exclusivity 5 yrs สหรัฐฯ ต้องมา จดสิทธิบัตรภายใน 1 ปี หลังจากที่ได้ รับสิทธิบัตรจาก ประเทศใดก็ตาม จะมีผลภายใน 5 ปีหลังจากนั้นเท่านั้น

29 ไม่ควรมีข้อตกลงใด ๆ ที่ทำให้ระยะเวลาที่ประชาชนจะได้
ข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ไม่ควรมีข้อตกลงใด ๆ ที่ทำให้ระยะเวลาที่ประชาชนจะได้ หรือมีสิทธิเข้าถึงยามากกว่า 20 ปี

30 ค่าชีวิต คนจน = คนรวย ?

31 อะไรสำคัญกว่า เงินทอง หรือ ค่าชีวิต และสุขภาพ
อะไรสำคัญกว่า เงินทอง หรือ ค่าชีวิต และสุขภาพ

32 เราจะแลก การสูญเสียที่ถาวร กับ สิ่งที่คาดจะได้ (ถาวรหรือ??)
เราจะแลก การสูญเสียที่ถาวร กับ สิ่งที่คาดจะได้ (ถาวรหรือ??)

33

34

35

36 ตราบใดที่เรายังไม่ประสบด้วยตนเอง ก็ไม่มีทางรู้

37 อย่าทำให้ลูกหลานลำบาก

38 Thank you and goodbye

39 Amoxicillin+Clavulanic acit Tabelt
1992 Augmentin 375 mg. = 944,000 tab. 2005 Amoxicillin + Clavulanic acid = 42 million tablet per year Then 5 years = 208 million tablet.

40 Amoxicillin+Clavulanic acit Tabelt
ผู้ป่วยรับประทานยาเฉลี่ยรายละ 20 เม็ด ดังนั้น การผลิตยาในประเทศจะช่วยให้ผู้ป่วยประมาณ 1.7 ล้านรายมีโอกาสได้ใช้ยาในราคาประหยัด ราคาขายของ Augmentin 375 mg.x20’s = 540 บาท ผู้ป่วยประมาณ 1.7 ล้านราย ถ้าได้รับ Augmentin จะทำให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายประมาณ 907 ล้านบาท ถ้าคิด 5 ปี รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายมากถึง 4,500 ล้านบาท

41 Cost per life year gained
Treatment Cost per year of life gained ($) Smoking cessation - physician counseling 1300 B-blocker post-MI, high-risk 5,900 Statins (4S) 9,800 AIDS drug cocktails 20,000 B-blocker post-MI, low-risk 20,200 Driver’s-side air bag 27,000 Kidney dialysis 50,000 Annual mammography for women 55-64 110,000 Exercise ECG for asymptomatic man 40 yrs 124,000 Cox-2 I for arthritis average risk for ulcers 185,000 Annual CT scan of heavy smokers to detect lung cancer 2,300,000 Source: J Probstfield, Am J Cardiol 2003: 91 (suppl): 22G – 27G Johannesson et al. N Engl J Med 1997; 336: 332–336; T O Tengs, Risk Analysis 1995: 15, 3, ;


ดาวน์โหลด ppt FTA ไทย - สหรัฐฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google