งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FTA ไทย - สหรัฐฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติม ชัย ไชยนุวัติ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง ประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติม ชัย ไชยนุวัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FTA ไทย - สหรัฐฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติม ชัย ไชยนุวัติ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง ประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติม ชัย ไชยนุวัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FTA ไทย - สหรัฐฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติม ชัย ไชยนุวัติ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง ประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติม ชัย ไชยนุวัติ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง ประเทศไทย

2 ข้อดีของ FTA สำหรับประเทศ ไทย มีการลงทุนในประเทศ ไทยมากขึ้น ลดภาษีนำเข้ายาและ สินค้าอื่น ๆ จากไทยสู่ สหรัฐฯ

3 ข้อเสียของ FTA สำหรับ ประเทศไทย จะกระทบต่อ สุขภาพประชาชนคนไทย ค่าใช้จ่ายของประเทศ อุตสาหกรรมยา

4 ข้อเสียของ FTA สำหรับ ประเทศไทย จะกระทบต่อ สุขภาพประชาชนคนไทย ค่าใช้จ่ายของประเทศ อุตสาหกรรมยา

5 051015202530 28.7Atherothrombosis* 17.8 Infectious disease 12.6 Cancer 9.1 Injuries 6 Pulmonary disease 5.1 AIDS A leading cause of death worldwide The World Health Report, 2002, WHO Geneva, 2002 Mortality (%) (% of all deaths)

6 ตัวอย่างยา Antibiotics Statins Clopidogrel

7 Ceftriaxone Injection Rocephin (vials) Generics (vials) 1991 (before generics) 86,500- 2004 (after generics) 326,00014,000,000

8 ใน 1 ปีจำนวนคนไข้มีโอกาสใช้ยา เพิ่มขึ้น 1-2 ล้านคน ในหนึ่งปี ถ้าใช้ Rocephin จะคิดเป็น มูลค่า 14,000,000 vials x 460 บาท = 6,440,000,000 บาท ดังนั้น 5 ปี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคิดเป็น มูลค่าถึง 32,200,000,000 บาท

9 โรคหลอดเลือด หัวใจตีบตัน

10 ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง (20%) ความดันโลหิตสูง (20%) เบาหวาน (10%) เบาหวาน (10%) ความอ้วน ( เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ) ความอ้วน ( เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ) ความเครียด ความเครียด ในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจขาด เลือด ในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจขาด เลือด ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอด เลือดหัวใจตีบตัน

11 Heart Attack

12

13

14

15 ผนังหลอดเลือด หัวใจเสื่อม โฟมเซลล์ ไขมัน

16 หลอดเลือดหัวใจ อุดตัน เกร็ด เลือด และลิ่ม เลือด ตะกรันปริ กะเทาะ

17 SIMVASTATIN: Main conclusions After allowance for non-compliance, 40mg daily simvastatin safely reduces the risk of heart attack, of stroke, and of revascularisation by about one-third 5 years of statin treatment typically prevents these “major vascular events” in about: 100 of every 1000 people with previous MI 80 " " " other CHD 70 " " " cerebrovascular disease 70 " " " other arterial disease 70 " " " diabetes (age 40+) irrespective of cholesterol level (or age, or sex, or other treatments)

18 C10A CHOLEST & TRIGLY REDUCER Products Units (Mill) Product Year 2004 % Change Year 2003 % Change Year 2002 % Change Atorvastatin (Lipitor) 22.1+3915.8+2512.6+17 Simvastatin (Zocor) 3.9+53.7+63.5-24 Simvastatin (generics) 39.3+5026.1+2920.1+31 C10A1 HMG-COA REDUCTASE INHIBITORS

19 ราคา 90 บาท / เม็ด

20 ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Clopidogrel (Plavix) ภาวะหัวใจพิบัติ (acute coronary syndrome) เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดภายหลังใส่ขดลวด (stent) ขยายหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่แพ้ยา aspirin หรือ มีข้อห้ามในการใช้ เช่น มีเลือดออกจากแผลใน กระเพาะอาหาร ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบตัน (peripheral arterial disease)

21 ขดลวดที่ใส่ขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตัน

22 การขยายหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันเฉียบพลัน โดยการใส่ขดลวด (stent)

23 ข้อเสียของ FTA สำหรับ ประเทศไทย จะกระทบต่อ สุขภาพประชาชนคนไทย ค่าใช้จ่ายของประเทศ อุตสาหกรรมยา

24 MULTINATIONAL vs LOCAL MANU. SHARE BY MAT VALUE COMBINED TOTAL HOSPITAL DRUGSTORE MULTINATIONAL LOCAL

25 ยาปลอดสิทธิบัตร (generics) มีราคาถูก กว่ายาต้นแบบ (Original) มาก 5-10 เท่า หรือ 10-20% ของยาต้นแบบ มูลค่าของอุตสาหกรรมยาไทย มีเพียง 0.3% ของมูลค่ายาของสหรัฐที่มีอยู่ในโลก มูลค่ายาปลอดสิทธิบัตรในประเทศไทยมี เพียง 30% หรือประมาณ 16,000 ล้าน บาท FACTS 1

26 สิทธิบัตรยา ทำให้ยาแพง แต่ยาปลอด สิทธิบัตร ช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่ จะใช้ยาดี มีคุณภาพได้ ในราคาที่ เหมาะสม อุตสาหกรรมยาของไทย มีส่วนช่วยให้ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และ 30 บาทห่างไกลโรค เป็นของขวัญของรัฐบาล ต่อประชาชนที่ถาวร ( ประเทศ ออสเตรเลีย โครงการ PBS ก็ล้มเหลวหลังจากที่ FTA สหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ ) FACTS 2

27 ข้อเท็จจริงของการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในประเทศไทย วันที่ยื่นขอ จดสิทธิบัตร 0 ปี 20 ปี 7 ปี ได้รับสิทธิบัตร (granted) Data Exclusivity 5 yrs

28 ข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย วันที่ยื่นขอ จดสิทธิบัตร 0 ปี 20 ปี 1 ปี สหรัฐฯ ต้องมา จดสิทธิบัตรภายใน 1 ปี หลังจากที่ได้ รับสิทธิบัตรจาก ประเทศใดก็ตาม Data Exclusivity 5 yrs จะมีผลภายใน 5 ปีหลังจากนั้น เท่านั้น Data Exclusivity 5 yrs

29 ข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ไม่ควรมี ข้อตกลงใด ๆ ที่ทำให้ ระยะเวลาที่ ประชาชนจะได้ หรือมีสิทธิ เข้าถึงยา มากกว่า 20 ปี

30 ค่าชีวิต คนจน = คน รวย ?

31 อะไรสำคัญ กว่า เงินทอง หรือ ค่าชีวิต และ สุขภาพ

32 เราจะแลก การสูญเสียที่ถาวร กับ สิ่งที่คาดจะได้ ( ถาวร หรือ ??)

33

34

35

36 ตราบใดที่เรา ยังไม่ประสบ ด้วยตนเอง ก็ไม่มีทางรู้

37 อย่าทำให้ ลูกหลาน ลำบาก

38 Thank you and goodbye

39 Amoxicillin+Clavulanic acit Tabelt 1992 Augmentin 375 mg. = 944,000 tab. 2005 Amoxicillin + Clavulanic acid = 42 million tablet per year Then 5 years = 208 million tablet.

40 Amoxicillin+Clavulanic acit Tabelt ผู้ป่วยรับประทานยาเฉลี่ยรายละ 20 เม็ด ดังนั้น การผลิตยาในประเทศจะช่วยให้ ผู้ป่วยประมาณ 1.7 ล้านรายมีโอกาส ได้ใช้ยาในราคาประหยัด ราคาขายของ Augmentin 375 mg.x20’s = 540 บาท ผู้ป่วยประมาณ 1.7 ล้านราย ถ้าได้รับ Augmentin จะทำให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 907 ล้านบาท ถ้าคิด 5 ปี รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายมากถึง 4,500 ล้านบาท

41 Treatment Cost per year of life gained ($) Smoking cessation - physician counseling 1300 B-blocker post-MI, high-risk 5,900 Statins (4S) 9,800 AIDS drug cocktails 20,000 B-blocker post-MI, low-risk 20,200 Driver’s-side air bag 27,000 Kidney dialysis 50,000 Annual mammography for women 55-64 110,000 Exercise ECG for asymptomatic man 40 yrs 124,000 Cox-2 I for arthritis average risk for ulcers 185,000 Annual CT scan of heavy smokers to detect lung cancer 2,300,000 Cost per life year gained Source: J Probstfield, Am J Cardiol 2003: 91 (suppl): 22G – 27G Johannesson et al. N Engl J Med 1997; 336: 332–336; T O Tengs, Risk Analysis 1995: 15, 3, 369-389;


ดาวน์โหลด ppt FTA ไทย - สหรัฐฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติม ชัย ไชยนุวัติ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง ประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติม ชัย ไชยนุวัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google