งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี
เรื่อง ระบบการจัดการของหน่วยงาน

2 ขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดเส้นทางการเดินรถ
รถเข้าเก็บขยะติดเชื้อ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลงลายมือชื่อส่งมอบในบิลส่งของ รถขนย้ายเก็บตามรายการจนหมด ลงเตาเผา (ตามที่บริษัทกำหนด) เตาเผาตรวจสอบน้ำหนัก ลงลายมือชื่อรับรองในใบกำกับการขนย้าย พนักงานขับรถนำเอกสารทั้งหมด ส่งบริษัท บริษัทตรวจสอบเอกสารและเรียกเก็บเงิน (ทุกสิ้นเดือน)

3 รูปภาพรถขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

4 รูปภาพรถขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

5 รูปภาพรถขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

6 รูปรถขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

7 รูปภาพพนักงานเก็บขน พนักงานเก็บขนทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามกฏกระทรวง มีอุปกรณ์ติดรถในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง ,ถุงแดงในกรณีถุงแตกรั่ว ,คีมคีบ กรณีขยะติดเชื้อหลุดจากถุง เป็นต้น ถังใส่ขยะติดเชื้อ กรณีถุงใส่ขยะที่เป็นน้ำแตกรั่ว

8 รูปภาพพนักงานเก็บขน

9 ขั้นตอนการเก็บมูลฝอยติดเชื้อระบบเปลี่ยนถัง

10 รูปภาพเตาเผา บริษัทอัคคีปราการ

11 รูปภาพเตาเผา บริษัทอัคคีปราการ

12 รูปภาพเตาเผา บริษัทที่ดินบางปะอิน

13 รูปภาพเตาเผา บริษัทที่ดินบางปะอิน

14 รูปภาพเตาเผา โชติฐกรณ์ นครสวรรค์

15 รูปภาพถังและรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google