งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัดลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัดลม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัดลม

2 พัดลม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

3 พัดลม ติดผนัง

4 พัดลม ตั้งโต๊ะ

5 พัดลม ตั้งพื้น

6 ส่วนประกอบหลักของพัดลม
ใบพัด ตะแกรงคลุมใบพัด มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตช์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำ ให้พัดลมหยุดกับที่หรือหมุนส่ายไปมา

7 หลักการทำงาน กระแสไฟฟ้า มอเตอร์ แกนมอเตอร์หมุน
ใบพัดที่ติดกับแกนมอเตอร์ก็จะหมุนตาม

8 วิธีการเลือกซื้อ ศึกษาหลักการทำงานเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของพัดลมในแต่ละรุ่น เลือกซื้อพัดลมที่มีฉลากแสดงถึงประสิทธิภาพ มีคู่มือการใช้งาน เลือกซื้อพัดลมให้มีขนาดใบพัดและกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม

9 การดูแลรักษา ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
หมั่นทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ รู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการทำงาน ของพัดลม

10 การใช้อย่างประหยัดพลังงาน
   1.   พิจารณาตามความต้องการและสถานที่ที่ใช้ 2.  อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ โดยเฉพาะพัดลมที่มีรีโมทคอนโทรล   3.   ควรเลือกใช้ความแรงและความเร็วของลมให้เหมาะกับความต้องการ 4.   เมื่อไม่ต้องการใช้พัดลม ก็ควรรีบปิด

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณคะ น.ส. ชลลดา พุกสวัสดิ์ ปวส. 2/1 กบ. เลขที่ 8


ดาวน์โหลด ppt พัดลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google