งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบพัด ตะแกรงคลุม ใบพัด มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตช์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำ สวิตช์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำ ให้พัดลมหยุดกับที่หรือ หมุนส่ายไปมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบพัด ตะแกรงคลุม ใบพัด มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตช์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำ สวิตช์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำ ให้พัดลมหยุดกับที่หรือ หมุนส่ายไปมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 ใบพัด ตะแกรงคลุม ใบพัด มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตช์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำ สวิตช์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำ ให้พัดลมหยุดกับที่หรือ หมุนส่ายไปมา

7 กระแสไ ฟฟ้า มอเตอร์ แกน มอเตอร์ หมุน ใบพัดที่ติดกับแกนมอเตอร์ก็จะ หมุนตาม

8 ศึกษาหลักการทำงานเพื่อ เปรียบเทียบสมรรถนะของพัดลม ในแต่ละรุ่น เลือกซื้อพัดลมที่มีฉลากแสดงถึง ประสิทธิภาพ มีคู่มือการใช้งาน เลือกซื้อพัดลมให้มีขนาดใบพัดและ กำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม

9 ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด หมั่นทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ รู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการ ทำงาน ของพัดลม

10 1. พิจารณาตามความ ต้องการและสถานที่ที่ใช้ 2. อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ โดยเฉพาะ พัดลมที่มีรีโมทคอนโทรล 3. ควรเลือกใช้ความแรงและ ความเร็วของลมให้เหมาะกับความ ต้องการ 4. เมื่อไม่ ต้องการ ใช้พัด ลม ก็ควรรีบปิด

11 น. ส. ชลลดา พุกสวัสดิ์ ปวส. 2/1 กบ. เลขที่ 8


ดาวน์โหลด ppt ใบพัด ตะแกรงคลุม ใบพัด มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตช์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำ สวิตช์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำ ให้พัดลมหยุดกับที่หรือ หมุนส่ายไปมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google