งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิด มือถือ ไม่ควรอยู่ ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ สะพานเหล็ก หรือสิ่งกำบังอื่นที่เป็นอุปสรรคใน การติดต่อ ตรวจดูสายอากาศ สายนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิด มือถือ ไม่ควรอยู่ ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ สะพานเหล็ก หรือสิ่งกำบังอื่นที่เป็นอุปสรรคใน การติดต่อ ตรวจดูสายอากาศ สายนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิด มือถือ ไม่ควรอยู่ ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ สะพานเหล็ก หรือสิ่งกำบังอื่นที่เป็นอุปสรรคใน การติดต่อ ตรวจดูสายอากาศ สายนำ สัญญาณว่าต่อเรียบร้อย แน่นหนาหรือไม่ การดูแลรักษาเครื่อง วิทยุคมนาคม

2 ขณะที่ส่งออกอากาศไม่ควรเพิ่ม หรือลดกำลังส่ง ในการส่งสัญญาณหรือพูด ไม่ควร กดคีย์นานเกิน 30 วินาที แบตเตอรี่ ถ้าเป็นแบตเตอรี่ใหม่ ควรชาร์ตนาน 16 ชั่วโมง แบตเตอรี่ ควรใช้ให้หมดกระแสจึง นำไปชาร์ตใหม่

3 ถ้าแบตเตอรี่สกปรก ให้ใช้ยางลบ หมึกถูทำความ ความสะอาดทั้งขั้วแบตและ ตัวเครื่อง ความยาวของสายอากาศต้อง สัมพันธ์กับความถี่ ที่ใช้ และกำลังส่งของเครื่องด้วย สายอากาศชนิดชัก ต้องชัก สายอากาศให้สุดก่อน ใช้งาน

4 ควรทำความสะอาดวิทยุสื่อสาร โดยการเป่าลม หรือใช้พู่กันปัดทำความสะอาด ฝุ่นที่ติดอยู่ ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำ หรือตาก แดดนานๆ อย่าบิดหรือหมุนสายอากาศเล่น ระวังอย่าให้สายอากาศหักงอ ทำ ให้ประสิทธิภาพ ในการรับ - ส่งด้อยลง

5 การพกพาวิทยุ วิทยุสื่อสารให้ใช้เฉพาะพื้นที่ที่ ได้รับอนุญาต การพกพาวิทยุชนิดมือถือ ควร พกใบอนุญาต การพกพาวิทยุชนิดมือถือเข้าไป ในสถานที่ต่างๆ ควรพิจารณาถึงสถานที่ด้วยว่า ควรปฏิบัติอย่าง ไร เช่น ห้องประชุม ร้านอาหาร ควรใช้หูฟัง

6 ขณะพกพาวิทยุ ควรแต่งกายให้ เรียบร้อย มิดชิด ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ ต้องให้ความ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โดยสุภาพ


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิด มือถือ ไม่ควรอยู่ ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ สะพานเหล็ก หรือสิ่งกำบังอื่นที่เป็นอุปสรรคใน การติดต่อ ตรวจดูสายอากาศ สายนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google