งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ ไม่ควรอยู่ ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ สะพานเหล็ก หรือสิ่งกำบังอื่นที่เป็นอุปสรรคในการติดต่อ ตรวจดูสายอากาศ สายนำสัญญาณว่าต่อเรียบร้อย แน่นหนาหรือไม่

2 ขณะที่ส่งออกอากาศไม่ควรเพิ่ม หรือลดกำลังส่ง
ในการส่งสัญญาณหรือพูด ไม่ควรกดคีย์นานเกิน 30 วินาที แบตเตอรี่ ถ้าเป็นแบตเตอรี่ใหม่ ควรชาร์ตนาน 16 ชั่วโมง แบตเตอรี่ ควรใช้ให้หมดกระแสจึงนำไปชาร์ตใหม่

3 ถ้าแบตเตอรี่สกปรก ให้ใช้ยางลบหมึกถูทำความ
ความสะอาดทั้งขั้วแบตและตัวเครื่อง ความยาวของสายอากาศต้องสัมพันธ์กับความถี่ ที่ใช้ และกำลังส่งของเครื่องด้วย สายอากาศชนิดชัก ต้องชักสายอากาศให้สุดก่อน ใช้งาน

4 ควรทำความสะอาดวิทยุสื่อสารโดยการเป่าลม
หรือใช้พู่กันปัดทำความสะอาด ฝุ่นที่ติดอยู่ ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำ หรือตากแดดนานๆ อย่าบิดหรือหมุนสายอากาศเล่น ระวังอย่าให้สายอากาศหักงอ ทำให้ประสิทธิภาพ ในการรับ-ส่งด้อยลง

5 การพกพาวิทยุ วิทยุสื่อสารให้ใช้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
การพกพาวิทยุชนิดมือถือ ควรพกใบอนุญาต การพกพาวิทยุชนิดมือถือเข้าไปในสถานที่ต่างๆ ควรพิจารณาถึงสถานที่ด้วยว่าควรปฏิบัติอย่าง ไร เช่น ห้องประชุม ร้านอาหารควรใช้หูฟัง

6 ขณะพกพาวิทยุ ควรแต่งกายให้เรียบร้อย มิดชิด
ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ ต้องให้ความ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โดยสุภาพ


ดาวน์โหลด ppt การดูแลรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google