งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ นาง เอมอร สุวิสุทธิเกษม นิสิตปริญญาโท สาขาสุขศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ นาง เอมอร สุวิสุทธิเกษม นิสิตปริญญาโท สาขาสุขศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ นาง เอมอร สุวิสุทธิเกษม นิสิตปริญญาโท สาขาสุขศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบ การออกกำลังกาย ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบ การออกกำลังกาย 1. มีอาการแน่นหน้าอก 2. เหนื่อยมากหรือผู้ทดสอบขอ หยุดการทดสอบ 3. วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม 4. ความดันซีสโตลิกลดลงในขณะ เพิ่มความหนักในการออกกำลัง 5. ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากๆ 6. การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้า หัวใจ

3 ข้อควรระวัง การออกกำลัง กายในผู้สูงอายุ ข้อควรระวัง การออกกำลัง กายในผู้สูงอายุ 1. ในผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีการออกกำลัง กายมาก่อน ให้เริ่มจากการออก กำลังกายเบาๆ ค่อยๆ เพิ่มความ หนักของการออกกำลังกาย 2. ควรมีระยะอุ่นเครื่อง เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมก่อนออกกำลัง กาย ลังอย่างช้าๆ 3. ระยะผ่อนคลาย เป็นช่วงเวลาที่ ระบบต่างๆ ในร่างกายปรับตัว 4. ควรรู้จักอาการที่บ่งบอกว่าออก กำลังกายหนักเกินไป ภาวะปกติ

4 ข้อควรระวัง การออก กำลังกายในผู้สูงอายุ ข้อควรระวัง การออก กำลังกายในผู้สูงอายุ 5. ไม่อาบน้ำทันทีหลังออกกำลัง กาย ควรรออย่างน้อย 5-10 นาที 6. เลี่ยงการออกกำลังกายชนิดที่ ต้องกลั้นหายใจ เนื่องจากจะทำ ให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงได้ 7. หลีกเลี่ยงการแข่งขัน

5 หลักการออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุได้ 1. เริ่มทำจากน้อยไปมาก ตาม ความสามารถของแต่ละบุคคล 2. ทำอย่างถูกวิธี ทั้งขนาด ระยะเวลา และความถี่ของการออกกำลังกาย 3. อย่าลืมระยะอุ่นเครื่องเมื่อจะเริ่มออก กำลังกาย เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมร่างกาย 4. ห้ามหยุดออกกำลังกายทันที อันตราย อาจเกิดภาวะหัวใจวายได้ ต้องมีระยะ ผ่อนคลายเสมอ

6 หลักการออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ หลักการออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ 5 เลือกชนิดการออกกำลังให้ เหมาะสมกับสภาพ ร่างกายของผู้นั้น

7 สวัสดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ นาง เอมอร สุวิสุทธิเกษม นิสิตปริญญาโท สาขาสุขศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google