งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
นาง เอมอร สุวิสุทธิเกษม นิสิตปริญญาโท สาขาสุขศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออกกำลังกาย
1.มีอาการแน่นหน้าอก 2.เหนื่อยมากหรือผู้ทดสอบขอหยุดการทดสอบ 3.วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม 4.ความดันซีสโตลิกลดลงในขณะเพิ่มความหนักในการออกกำลัง 5.ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากๆ 6.การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

3 ข้อควรระวัง การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
1.ในผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายมาก่อน ให้เริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆ ค่อยๆ เพิ่มความหนักของการออกกำลังกาย 2.ควรมีระยะอุ่นเครื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกาย ลังอย่างช้าๆ 3.ระยะผ่อนคลาย เป็นช่วงเวลาที่ระบบต่างๆ ในร่างกายปรับตัว 4.ควรรู้จักอาการที่บ่งบอกว่าออกกำลังกายหนักเกินไป ภาวะปกติ

4 ข้อควรระวัง การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
5.ไม่อาบน้ำทันทีหลังออกกำลังกาย ควรรออย่างน้อย 5-10 นาที 6.เลี่ยงการออกกำลังกายชนิดที่ต้องกลั้นหายใจ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงได้ 7.หลีกเลี่ยงการแข่งขัน

5 หลักการออกกำลังกายในผู้สูงอายุได้
1.เริ่มทำจากน้อยไปมาก ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 2.ทำอย่างถูกวิธี ทั้งขนาด ระยะเวลา และความถี่ของการออกกำลังกาย 3.อย่าลืมระยะอุ่นเครื่องเมื่อจะเริ่มออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกาย 4.ห้ามหยุดออกกำลังกายทันที อันตราย อาจเกิดภาวะหัวใจวายได้ ต้องมีระยะผ่อนคลายเสมอ

6 หลักการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
  หลักการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ 5 เลือกชนิดการออกกำลังให้เหมาะสมกับสภาพ ร่างกายของผู้นั้น

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google