งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อโครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้รับหนังสือร้อง ขอที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ จะให้ ฝสบ. คป. ในพื้นที่ ไปดำเนินการพิจาณาโครงการ เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อโครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้รับหนังสือร้อง ขอที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ จะให้ ฝสบ. คป. ในพื้นที่ ไปดำเนินการพิจาณาโครงการ เบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 เมื่อโครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้รับหนังสือร้อง ขอที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ จะให้ ฝสบ. คป. ในพื้นที่ ไปดำเนินการพิจาณาโครงการ เบื้องต้น จัดทำเป็นเล่มรายงานส่งให้ กลุ่มพิจารณา โครงการ สำนักชลประทานที่ ๑๓ เพื่อเป็นข้อมูล เบื้องต้นในการศึกษาพิจารณาโครงการในขั้นต่อไป ในขั้นแรก ฝสบ. คป. ศึกษาทำความเข้าใจ เรื่องเดิมที่ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการ และออกไปประสานงานกับผู้ร้องขอโครงการเป็นครั้งแรก

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ราคาตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและ ความละเอียดของข้อมูล ต้องใช้พลังงานจากเรือยนต์

15

16

17

18

19

20

21

22 - ขนาด 610 x 250 x 180 mm - หนัก 4.5 kg - แบต 6 V / 10 A/h ( ชาร์ทใหม่ได้ ) พร้อมที่ชาร์ท - ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 540 x 2 ความเร็วเฉลี่ย 1 m / sec - เวลาปฎิบัติงาน 3 ชั่วโมง - ระยะปฎิบัติการ 300 เมตร - ความถี่วิทยุ 433 Mhz - บรรทุกสัมภาระ 1.5 1Kg - ตรวจวัดระดับน้ำลึกได้ เมตร - ตรวจวัดอุณภูมิน้ำได้ องศาเซลเซียส - ไฟส่องสว่าง 3 W - ตรวจหาความลึกด้วยคลื่น Supersonic - เทสัมภาระลงน้ำโดยรีโมทเพี่ยงปุ่มเดียว รู้สถานะต่างๆของเรือ โดยการแสดงผลผ่านหน้าจอของ รีโมทคอนโทรล เช่น อุณภูมิ ความลึก ความจุแบต ของ เรือ, รีโมท ฯลฯ พร้อมไฟแสงสว่างในเวลากลางคืน

23

24

25 ระยะ / เมตร ความลึก/ เมตร (ไม้วัด ระดับ) ความลึก/ เมตร ( เรือ บังคับ)

26

27

28

29

30

31 ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt เมื่อโครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้รับหนังสือร้อง ขอที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ จะให้ ฝสบ. คป. ในพื้นที่ ไปดำเนินการพิจาณาโครงการ เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google