งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมคาทรอนิกส์ MECHATRONICS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมคาทรอนิกส์ MECHATRONICS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมคาทรอนิกส์ MECHATRONICS

2 เมคาทรอนิกส์ เมคาทรอนิกส์คืออะไร เมคาทรอนิกส์ในการผลิต
เมคาทรอนิกส์ในผลิตภัณฑ์ เมคาทรอนิกส์และการออกแบบทางวิศวกรรม วิศวกรรมและ เมคาทรอนิกส์ เมคาทรอนิกส์และเทคโนโลยี

3 เมคาทรอนิกส์คืออะไร

4 เมคาทรอนิกส์คืออะไร องค์ประกอบ

5 เมคาทรอนิกส์ในการผลิต
จุประสงค์หลักของการนำเมคาทรอนิกส์ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อต้องการระบบการผลิตที่หยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System) เพื่อรองรับระดับของความเป็นอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการควบคุมผ่านระบบเครือข่าย เครื่องจักรที่ต้องการควบคุมอันได้แก่ CNC หุ่นยนต์ ยานพาหนะ

6 เมคาทรอนิกส์ในการผลิต
การควบคุมการผลิต

7 เมคาทรอนิกส์ในการผลิต
การเปรียบเทียบการผลิตแบบเดิมและใช้เมคาทรอนิกส์

8 เมคาทรอนิกส์ในผลิตภัณฑ์
มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ได้ผลิตขึ้นมาโดยใช้ เมคาทรอนิกส์ในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งมีราคาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างดีกว่าตัวอย่างเช่น เครื่องยนต์ของรถยนต์ กล้องถ่ายรูป เครื่องมือกำลัง หุ่นยนต์ เป็นต้น

9 เมคาทรอนิกส์ในผลิตภัณฑ์

10 เมคาทรอนิกส์และการออกแบบทางวิศวกรรม
วิธีการแบบโมดูล่าเมคานิกส์และการออกแบบทางวิศวกรรม

11 วิศวกรรมและ เมคาทรอนิกส์
การออกแบบระบบงานให้วิศวกรรมมีความสอดคล้องกับเมคาทรอนิกส์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหลักการและการทำให้เป็นรูปร่างของกระบวนการออกแบบ ซึ่งต้องการให้ขบวนการออกแบบเป็นอิสระในขอบเขตของเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อให้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

12 วิศวกรรมและ เมคาทรอนิกส์
ตัวอย่าง ระบบป้องกันการสั่นสะเทือนขึ้นอยู่กับสปริงอากาศ หนึ่งอันสำหรับแต่ละล้อที่บรทุกอยู่บนแกนเพลาทั้งสามกับเซนเซอร์ที่วัดกระแสของตำแหน่งในทางแนวดิ่ง ที่ความเร็วและความเร่งของแต่ละล้อจะสัมพันธ์กับตัวถังรถยนต์ ข้อมูลจากเซนเซอร์จะถูกส่งไปยังไมโครโปรเซสเซอร์ภายในเวลา 20 ms และนำไปควบคุมระบบป้องกันการสั่นสะเทือน วาล์วครอสโฟล์วถูกควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

13 วิศวกรรมและ เมคาทรอนิกส์
สามารถออกแบบโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรมและเมคาทรอนิกส์ดังนี้ 1. ระบบสปริงและตัวหน่วง 2. การเลือกใช้เซนเซอร์ 3. การใช้เครื่องมือทั่วไป รวมถึงการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล 4. การออกแบบและใช้ระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกไฟฟ้า 5. การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 6. การออกแแบบโปรแกรม 7. การออกแบบเครื่องกลโดยทั่วไปของอุปกรณ์ทดสอบ 8. การออกแบบวงจร A/D และติดตั้งวงจรไฟฟ้า

14 วิศวกรรมและ เมคาทรอนิกส์

15 เมคาทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ระบบเซนเซอร์และเครื่องวัด ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว อุปกรณ์ขับเคลื่อนและแอ็คทูเอเตอร์ การออกแบบทางวิศวกรรม


ดาวน์โหลด ppt เมคาทรอนิกส์ MECHATRONICS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google