งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน

2 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน
1. มอเตอร์นิวแมติกแบบการหมุนต่อเนื่อง 2. มอเตอร์นิวแมติกแบบจำกัดการหมุน 3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบหมุนต่อเนื่อง 4. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบจำกัดการหมุน 5. มอเตอร์ไฟฟ้า

3 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน
1. มอเตอร์นิวแมติกแบบการหมุนต่อเนื่อง ถูกนำมาใช้หลายรูปแบบ แต่ไม่กว้างขวาง เพราะประสิทธิภาพต่ำ และควบคุมความเร็วได้ยาก แต่มีความปลอดภัยภายใน และ มีความแข็งแกร่งทนต่อแรงกระแทก

4 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน
2. มอเตอร์นิวแมติกแบบจำกัดการหมุน ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ในงานที่ต้องการแรงบิดสูง แต่อยู่ในพื้นที่จำกัด ได้แก่ 1. มอเตอร์เกียร์ 2. มอเตอร์ใบพัด 3. มอเตอร์ลูกสูบตามแกน 4. มอเตอร์ลูกสูบตามรัศมี

5 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน
2. มอเตอร์นิวแมติกแบบจำกัดการหมุน เป็นมอเตอร์ที่ใช้ควบคุมระยะการเคลื่อนไหวระหว่างตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง คือ เปิด และ ปิด

6 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน
3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบหมุนต่อเนื่อง 3.1 มอเตอร์เกียร์

7 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน
3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบหมุนต่อเนื่อง 3.2 มอเตอร์ใบพัด

8 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน
3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบหมุนต่อเนื่อง 3.3 มอเตอร์ลูกสูบตามแกน

9 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน
3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบหมุนต่อเนื่อง 3.4 มอเตอร์ลูกสูบตามรัศมี

10 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน
4. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบจำกัดการหมุน มีลักษณะคล้ายคลึงกับมอเตอร์แบบนิวแมติกส์แบบการหมุนจำกัด แต่สามารถผลิตแรงบิตเอาท์พุทได้มากกว่าม

11 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน
5. มอเตอร์ไฟฟ้า 5.1 มอไฟฟ้ากระแสตรง 5.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 5.3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 5.4 เซอร์โวมอเตอร์กระแสตรง 5.5 สเตปมอเตอร์


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบหมุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google