งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ ขับเคลื่อน แบบหมุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ ขับเคลื่อน แบบหมุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ ขับเคลื่อน แบบหมุน

2 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบ หมุน 1. มอเตอร์นิวแมติกแบบการหมุน ต่อเนื่อง 2. มอเตอร์นิวแมติกแบบจำกัดการ หมุน 3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบหมุน ต่อเนื่อง 4. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบจำกัด การหมุน 5. มอเตอร์ไฟฟ้า 1. มอเตอร์นิวแมติกแบบการหมุน ต่อเนื่อง 2. มอเตอร์นิวแมติกแบบจำกัดการ หมุน 3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบหมุน ต่อเนื่อง 4. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบจำกัด การหมุน 5. มอเตอร์ไฟฟ้า

3 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบ หมุน 1. มอเตอร์นิวแมติกแบบการหมุน ต่อเนื่อง ถูกนำมาใช้หลายรูปแบบ แต่ไม่ กว้างขวาง เพราะประสิทธิภาพต่ำ และควบคุมความเร็วได้ยาก แต่มี ความปลอดภัยภายใน และ มีความ แข็งแกร่งทนต่อแรงกระแทก

4 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบ หมุน 2. มอเตอร์นิวแมติกแบบจำกัดการ หมุน ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ใน งานที่ต้องการแรงบิดสูง แต่อยู่ใน พื้นที่จำกัด ได้แก่ 1. มอเตอร์เกียร์ 2. มอเตอร์ ใบพัด 3. มอเตอร์ลูกสูบตามแกน 4. มอเตอร์ลูกสูบตามรัศมี ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ใน งานที่ต้องการแรงบิดสูง แต่อยู่ใน พื้นที่จำกัด ได้แก่ 1. มอเตอร์เกียร์ 2. มอเตอร์ ใบพัด 3. มอเตอร์ลูกสูบตามแกน 4. มอเตอร์ลูกสูบตามรัศมี

5 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบ หมุน 2. มอเตอร์นิวแมติกแบบจำกัดการ หมุน เป็นมอเตอร์ที่ใช้ควบคุมระยะ การเคลื่อนไหวระหว่างตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง คือ เปิด และ ปิด

6 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบ หมุน 3.1 มอเตอร์เกียร์ 3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบหมุน ต่อเนื่อง

7 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบ หมุน 3.2 มอเตอร์ใบพัด 3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบหมุน ต่อเนื่อง

8 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบ หมุน 3.3 มอเตอร์ลูกสูบตามแกน 3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบหมุน ต่อเนื่อง

9 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบ หมุน 3.4 มอเตอร์ลูกสูบตามรัศมี 3. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบหมุน ต่อเนื่อง

10 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบ หมุน 4. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบจำกัด การหมุน มีลักษณะคล้ายคลึงกับมอเตอร์ แบบนิวแมติกส์แบบการหมุนจำกัด แต่สามารถผลิตแรงบิตเอาท์พุทได้ มากกว่าม

11 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบ หมุน 5. มอเตอร์ไฟฟ้า 5.1 มอไฟฟ้ากระแสตรง 5.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 5.3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 5.4 เซอร์โวมอเตอร์กระแสตรง 5.5 สเตปมอเตอร์ 5. มอเตอร์ไฟฟ้า 5.1 มอไฟฟ้ากระแสตรง 5.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 5.3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 5.4 เซอร์โวมอเตอร์กระแสตรง 5.5 สเตปมอเตอร์


ดาวน์โหลด ppt สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น อุปกรณ์ ขับเคลื่อน แบบหมุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google