งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องปรับอากาศ หรือเรียกเป็น ภาษาพูดว่า แอร์ ( อังกฤษ : Air conditioner, aircon) คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับปรับ อุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องปรับอากาศ หรือเรียกเป็น ภาษาพูดว่า แอร์ ( อังกฤษ : Air conditioner, aircon) คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับปรับ อุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องปรับอากาศ หรือเรียกเป็น ภาษาพูดว่า แอร์ ( อังกฤษ : Air conditioner, aircon) คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับปรับ อุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป หรือใช้ รักษาภาวะอากาศให้คงที่

2 ขนาดของเครื่องปรับอากาศ มีหน่วย เป็น บีทียู ต่อ ชั่วโมง (BTU/hr) ( บีทียู เป็นหน่วยของความร้อน ) เป็นค่า ความสามารถในการลดพลังงานความ ร้อนของเครื่องปรับอากาศ ค่า EER ย่อมาจาก Energy Efficiency Rating เป็นค่าประสิทธิภาพ ของเครื่องปรับอากาศ โดยจะหาได้จาก ขนาดของเครื่องปรับอากาศ ( บีทียู ต่อ ชั่วโมง ) หารด้วย กำลังไฟฟ้าที่ เครื่องปรับอากาศใช้ ( วัตต์ )

3 1. แบบติดผนัง เป็นแอร์ที่มีรูปแบบเล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่น้อย เช่น ห้องนอน ห้องรับแขกขนาดเล็ก

4

5

6

7

8

9

10 1. ปรับตั้งอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสม ประมาณ 25 ํ C 2. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่เลิกใช้ งาน 3. อย่านำสิ่งของไปกีดขวางทางลมเข้า และลมออกของ คอนเดนซิ่งยูนิตจะทำให้ เครื่องระบายความ ร้อนไม่ออกและ ต้องทำงานหนักมากขึ้น 4. ควรเปิดหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ ภายในห้องเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน

11

12 1. ควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศจาก ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้ 2. ควรเลือกเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ซึ่งจะ มีประสิทธิภาพพลังงาน (EER - Energy Effciency Ratio) สูงกว่า และช่วย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3. ควรเลือกรูปแบบของเครื่องปรับอากาศ โดย คำนึงถึงพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง และความสะดวกในการดูแลรักษา 4. มีมาตรฐานรับรองเช่น มอก. CE JIS ISO เป็นต้น

13

14 1. จะทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่า กระแสไฟฟ้า ประหยัดค่าซ่อมบำรุง และยืด อายุการทำงาน ของเครื่อง 2. จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัยของผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

15 1. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรอง อากาศทุก ๆ 2 สัปดาห์ 2. หมั่นทำความสะอาดแผงท่อทำ ความเย็นด้วยแปรงนิ่ม ๆ และน้ำ ผสมสบู่เหลว อย่างอ่อนทุก 6 เดือน 3. ทำความสะอาดพัดลมส่งลมเย็น ด้วยแปรงขนาดเล็ก เพื่อขจัดฝุ่น ละอองที่จับ กันเป็นแผ่นแข็งและ ติดกันอยู่ตามซี่ใบพัดทุก 6 เดือน จะ ทำให้พัดลมส่งลมได้เต็มสมรรถนะ ตลอดเวลา

16


ดาวน์โหลด ppt เครื่องปรับอากาศ หรือเรียกเป็น ภาษาพูดว่า แอร์ ( อังกฤษ : Air conditioner, aircon) คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับปรับ อุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google