งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ่านสะกดคำและ แจกลูก คำแม่กม โดยครู จ่อย ชั้น ป. ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ่านสะกดคำและ แจกลูก คำแม่กม โดยครู จ่อย ชั้น ป. ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ่านสะกดคำและ แจกลูก คำแม่กม โดยครู จ่อย ชั้น ป. ๑

2 กา ม จา ม ตา ม ถา ม หา ม สา ม งา ม ชา ม ยา ม

3 ชิม ริมยิม ยืม ลืม อืม จอ ม หอ ม ยอ ม

4 โด ม โค ม โย ม แถ ม แข ม แซ ม เสี ยม เรี ยม เที ยม

5 ชุม รุมกุม ตูม อูม ซูม เอ ม เฟ ม เห ม

6 ตอ ม นอ ม งอ ม ขอ ม รอ ม ผอ ม คา ม นา ม ขา ม

7 อ่านเป็นคำ จาน ชาม ตามดู ใจ งาม คำถา ม

8 อ่านเป็นคำ มารุม ชุมนุ ม ยืม ของ กัน ลืม

9 อ่านเป็นคำ โคม ไฟ ชี หอม ยอม ไป ชะเอ ม

10 เขียนคำ ๑. โค __ ไฟ ๒. ไม่ ยอ __ ๓. ผึ้ง ตอ __ ๔. กันลื __ ๕. ยื __ ของ

11 เฉลยเขียนคำ ๑. โค __ ไฟ ๒. ไม่ ยอ __ ๓. ผึ้ง ตอ __ ๔. กันลื __ ๕. ยื __ ของ ม ม ม ม ม


ดาวน์โหลด ppt อ่านสะกดคำและ แจกลูก คำแม่กม โดยครู จ่อย ชั้น ป. ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google