งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ่านสะกดคำและแจกลูก คำแม่กม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ่านสะกดคำและแจกลูก คำแม่กม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ่านสะกดคำและแจกลูก คำแม่กม
ชั้น ป.๑ โดยครูจ่อย

2 กาม จาม ตาม ถาม หาม สาม งาม ยาม ชาม

3 ชิม ริม ยิม ยืม ลืม อืม จอม ยอม หอม

4 โดม โคม โยม แถม แขม แซม เสียม เทียม เรียม

5 ชุม รุม กุม ตูม อูม ซูม เอม เหม เฟม

6 ตอม นอม งอม ขอม รอม ผอม คาม ขาม นาม

7 อ่านเป็นคำ ตามดู จานชาม ใจงาม คำถาม

8 อ่านเป็นคำ ชุมนุม มารุม ยืมของ กันลืม

9 อ่านเป็นคำ ชีหอม โคมไฟ ยอมไป ชะเอม

10 เขียนคำ ๑. โค__ไฟ ๒. ไม่ยอ__ ๓. ผึ้งตอ__ ๔. กันลื__ ๕. ยื__ของ

11 เฉลยเขียนคำ ๑. โค__ไฟ ๒. ไม่ยอ__ ๓. ผึ้งตอ__ ๔. กันลื__ ๕. ยื__ของ


ดาวน์โหลด ppt อ่านสะกดคำและแจกลูก คำแม่กม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google