งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. มาตราแม่ ก กา หรือแม่กา คือพยางค์ที่ไม่มี ตัวสะกด เช่น ใน น้ำ ทะเล มี ปลา หา มี ขา ไม่ ตา ก็ โต เริ่มได้ เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. มาตราแม่ ก กา หรือแม่กา คือพยางค์ที่ไม่มี ตัวสะกด เช่น ใน น้ำ ทะเล มี ปลา หา มี ขา ไม่ ตา ก็ โต เริ่มได้ เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. มาตราแม่ ก กา หรือแม่กา คือพยางค์ที่ไม่มี ตัวสะกด เช่น ใน น้ำ ทะเล มี ปลา หา มี ขา ไม่ ตา ก็ โต เริ่มได้ เลย

3 กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร เริ่มเล่น ไปกันเลย

4 ๑. คำว่า ” กลิ้งครกขึ้นเขา “ มี แม่ก กา กี่คำ ก. ๑ ข. ๒ ค. ๓ ง. ๔

5 ๒.” กว่าถั่วจะสุกงาก็ ไหม้ “ มีแม่ก กา ก.๓ก.๓ ข.๔ข.๔ ค.๕ค.๕ ง.๖ง.๖

6 ง. เก็บเบี้ยใต้ ถุนร้าน ค. กินปูน ร้อนท้อง ข. กินน้ำ เห็นปลิง ก. กินน้ำ ใต้ศอก ๓. ข้อใดไม่มีแม่ ก กา

7 ๔. ข้อใดมีแม่ ก กา ๕ พยางค์ ก. กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้ ข. ไก่กิน ข้าวเปลือก ค. ใกล้เกลือ กินด่าง ง. ขนมพอผสม กับน้ำยา

8 ๕. ข้อใดมีแม่ ก กา ๑พยางค์ ก. กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้ ข. ไก่กิน ข้าวเปลือก ค. ใกล้เกลือ กินด่าง ง. ขนมพอผสม กับน้ำยา

9 ๖. ข้อใดมีแม่ ก กา ๒พยางค์ ก. ขมิ้น กับปูน ค. ขว้างงูไม่ พ้นคอ ข. ขี่ช้างอย่า วางขอ ง. ข้าวใหม่ ปลามัน

10 ๗. ข้อใดไม่มี แม่ ก กา ก. คนเดียว หัวหาย ข. สองคน เพื่อนตาย ค. คนรักเท่า ผืนหนัง ง. คนชังเท่า ผืนเสือ

11 ๘. สำนวนใดไม่มี แม่ ก กา ก. พบคนพาลพาลพา ไปหาผิด ข. คบบัณฑิตบัณฑิต พาไปหาผล ค. คนตายขาย คนเป็น ง. ฆ่าควายอย่า เสียดายพริก

12 ๙. สำนวนใดมีเสียง แม่ก กาน้อยคำ ก. จับแพะ ชนแกะ ข. จับเสือมือ เปล่า. ค. จับปูใส่ กระด้ง ง. จุดไต้ตำ ตอ

13 ๑๐. สำนวนใดมีแม่ ก กา๓พยางค์ ก. ตกบันได พลอยโจน ข. ชักใบให้ เรือเสีย ค. ดูช้างให้ ดูหาง ง. ดูนาง ให้ดูแม่

14 ไชโย ! สุดยอด ของคนเก่งคุณ ชนะไปครั้งที่ ๑ แล้ว ดูเฉลย ก่อนค่ะ

15 เฉลย ๑. ก ๒. ง ๓. ค ๔. ง ๕. ข ๖. ง ๗. ข ๘. ค ๙. ก ๑๐. ค คลิกซิ คะ

16 ขอพักก่อนดี ไหมคะ ไปแม่ กก ดีกว่า โปรด เลือก

17 ท่านได้หยุด เดี๋ยวนี้ค่ะ คลิกซิ คะ

18 โอ๊ย ! แย่มากเอาใหม่ ซิคะเราทำได้


ดาวน์โหลด ppt ๑. มาตราแม่ ก กา หรือแม่กา คือพยางค์ที่ไม่มี ตัวสะกด เช่น ใน น้ำ ทะเล มี ปลา หา มี ขา ไม่ ตา ก็ โต เริ่มได้ เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google