งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารสายงานในระดับแม่ทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารสายงานในระดับแม่ทีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารสายงานในระดับแม่ทีม
ดร.กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์

2 ใครจะเป็นคนชนะในแต่ละวัน ระหว่าง กับ
พวกที่ชอบถกเถียงวิเคราะห์เรื่องยิบย่อยในวิธีการทำงานทั้งวัน กับ พวกที่หลีกเลี่ยงการถกเถียงแล้วเริ่มลงมือทำอะไรลงไปจริงๆ

3 ลงมือทำแล้วได้ผลลัพธ์20%ดีกว่าไม่ทำอะไรลงไปเลยเพราะจะได้แค่ “0 %” แน่ๆ
ไม่มีความลับอะไรในการที่จะสำเร็จเป็น RCD แค่ต้องลงมือทำไป และมีวินัยกับตัวเองเท่านั้น ลงมือทำแล้วได้ผลลัพธ์20%ดีกว่าไม่ทำอะไรลงไปเลยเพราะจะได้แค่ “0 %” แน่ๆ

4

5

6 5 อันดับองค์ประกอบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
อันดับ 5 ระบบและการจัดการที่ดี อันดับ 4 แผนการตลาดที่เข้าใจง่าย อันดับ 3 สินค้าที่ผู้บริโภคอยากซื้อ อันดับ 2 การทำงานที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ อันดับ 1 ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว


ดาวน์โหลด ppt การบริหารสายงานในระดับแม่ทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google