งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ชนะสิบทิศ 10 ข้อแตกต่าง ระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ชนะสิบทิศ 10 ข้อแตกต่าง ระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ชนะสิบทิศ 10 ข้อแตกต่าง ระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้

2 1. ยอมรับผิด ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า “ ฉันทำผิดเอง ” ผู้แพ้ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า “ ไม่ใช่ ความผิดของฉัน ”

3 2. วางแผนเป็น ผู้ชนะ : จะทำงานหนักกว่าปกติ และมีเวลา มากกว่าผู้แพ้ ผู้แพ้ : จะทำงานแบบยุ่งทั้งวัน โดยไม่คิดว่างานไหน ควรทำก่อนทำหลัง

4 3. สู้และ แก้ปัญหา ผู้ชนะ : จะเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือ แก้ไขปัญหานั้น ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงกันข้าม คือ หลีกเลี่ยงปัญหา

5 4. มีผลงาน ผู้ชนะ : จะลงมือทำงานให้ปรากฏผลงาน ขึ้น ผู้แพ้ : จะให้แต่คำสัญญา คือมีแต่ลมปาก แต่ไม่ลงมือ

6 5. รู้จักถ่อมตัว ผู้ชนะ : จะพูดว่า “ ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดี เท่ากับที่ต้องการ ” ผู้แพ้ : จะพูดว่า “ ยังมีคนอื่นอีกหลายคน ที่มี ผลงานแย่กว่าตัวเรา ”

7 6. รับฟัง ผู้ชนะ : จะตั้งใจฟังแล้วทำความเข้าใจ และ สามารถตอบสนองได้ ผู้แพ้ : จะรออย่างเดียวโดยไม่ฟัง ไม่ทำความ เข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด รอจนกว่าจะถึงคิว ของตัวเองที่จะได้พูด

8 7. ยอมรับคนอื่น ผู้ชนะ : จะยอมรับนับถือคนที่มี ความสามารถเหนือกว่า และจะ เรียนรู้จากคนเหล่านั้น ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงกันข้าม และจะพยายาม หาข้อผิดพลาดของคนที่เหนือกว่าตนเอง

9 8. มีความ รับผิดชอบ ผู้ชนะ : จะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่งานที่ ได้รับมอบหมาย แต่จะช่วยคิดให้ องค์กรประสบความสำเร็จ ( ไม่ใช่ก้าวก่าย ) ผู้แพ้ : จะไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่น และ มักจะพูดว่า “ ฉันไม่ว่างกำลังทำงานของฉันอยู่ ”

10 9. มีวิธีและวินัย ทำงาน ผู้ชนะ : ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ ผู้แพ้ : จะพูดว่า “ นี่คือหนทางเดียวที่ ทำได้ ”

11 10. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยัง เพื่อนของเขา ผู้แพ้ : จะเก็บบทความนี้เอาไว้ เพราะว่าเขา ไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่น


ดาวน์โหลด ppt ผู้ชนะสิบทิศ 10 ข้อแตกต่าง ระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google