งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้
ผู้ชนะสิบทิศ 10 ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้

2 ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า “ฉันทำผิดเอง”
1. ยอมรับผิด ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า “ฉันทำผิดเอง” ผู้แพ้ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า “ไม่ใช่ความผิดของฉัน”

3 ผู้ชนะ : จะทำงานหนักกว่าปกติ และมีเวลามากกว่าผู้แพ้
2. วางแผนเป็น ผู้ชนะ : จะทำงานหนักกว่าปกติ และมีเวลามากกว่าผู้แพ้ ผู้แพ้ : จะทำงานแบบยุ่งทั้งวัน โดยไม่คิดว่างานไหน ควรทำก่อนทำหลัง

4 ผู้ชนะ : จะเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้น
3. สู้และแก้ปัญหา ผู้ชนะ : จะเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้น ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงกันข้าม คือหลีกเลี่ยงปัญหา

5 ผู้ชนะ : จะลงมือทำงานให้ปรากฏผลงานขึ้น
4. มีผลงาน ผู้ชนะ : จะลงมือทำงานให้ปรากฏผลงานขึ้น ผู้แพ้ : จะให้แต่คำสัญญา คือมีแต่ลมปากแต่ไม่ลงมือ

6 ผู้ชนะ : จะพูดว่า “ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดีเท่ากับที่ต้องการ”
5. รู้จักถ่อมตัว ผู้ชนะ : จะพูดว่า “ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดีเท่ากับที่ต้องการ” ผู้แพ้ : จะพูดว่า “ยังมีคนอื่นอีกหลายคน ที่มีผลงานแย่กว่าตัวเรา”

7 ผู้ชนะ : จะตั้งใจฟังแล้วทำความเข้าใจ และสามารถตอบสนองได้
6. รับฟัง ผู้ชนะ : จะตั้งใจฟังแล้วทำความเข้าใจ และสามารถตอบสนองได้ ผู้แพ้ : จะรออย่างเดียวโดยไม่ฟัง ไม่ทำความเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด รอจนกว่าจะถึงคิวของตัวเองที่จะได้พูด

8 7. ยอมรับคนอื่น ผู้ชนะ : จะยอมรับนับถือคนที่มีความสามารถเหนือกว่า และจะเรียนรู้จากคนเหล่านั้น ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงกันข้าม และจะพยายามหาข้อผิดพลาดของคนที่เหนือกว่าตนเอง

9 8. มีความรับผิดชอบ ผู้ชนะ : ผู้แพ้ :
จะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่งานที่ได้รับมอบหมาย แต่จะช่วยคิดให้องค์กรประสบความสำเร็จ (ไม่ใช่ก้าวก่าย) ผู้แพ้ : จะไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่น และมักจะพูดว่า “ฉันไม่ว่างกำลังทำงานของฉันอยู่”

10 ผู้ชนะ : ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ
9. มีวิธีและวินัยทำงาน ผู้ชนะ : ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ ผู้แพ้ : จะพูดว่า “นี่คือหนทางเดียวที่ทำได้”

11 ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนของเขา
10. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนของเขา ผู้แพ้ : จะเก็บบทความนี้เอาไว้ เพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่น


ดาวน์โหลด ppt 10 ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google