งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 4.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 4.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 4.2. ระบบกำกับ งบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน บริหาร

2 กรอบการทำงานของระบบ รายงาน ตั้งค่าระบบ (System Configuration) บันทึกข้อมูลเงินงบประมาณ ประจำปี จัดสรรเงินงบประมาณให้ หน่วยงานภายใน บันทึกข้อมูลโครงการ ปรับงบประมาณในโครงการเปลี่ยนแปลงประเภทงบ งบประมาณ ยืม - เบิกเงินงบประมาณ

3 บันทึก พ. ร. บ. งบประมาณ

4 บันทึกข้อมูลโครงการ

5 ใบยืมเงินและใบเบิกเงิน

6 รายงานวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณ ประจำปี

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 4.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google