งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร
4.2. ระบบกำกับงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร

2 กรอบการทำงานของระบบ ตั้งค่าระบบ (System Configuration)
บันทึกข้อมูลเงินงบประมาณประจำปี จัดสรรเงินงบประมาณให้หน่วยงานภายใน บันทึกข้อมูลโครงการ ปรับงบประมาณในโครงการ เปลี่ยนแปลงประเภทงบงบประมาณ ยืม - เบิกเงินงบประมาณ รายงาน

3 บันทึก พ.ร.บ. งบประมาณ

4 บันทึกข้อมูลโครงการ

5 ใบยืมเงินและใบเบิกเงิน

6 รายงานวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณประจำปี

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google