งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่ง งบประมาณ ปีงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 25522553255425552556 งบประมาณเงิน แผ่นดิน งบประมาณเงิน รายได้ รวมทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่ง งบประมาณ ปีงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 25522553255425552556 งบประมาณเงิน แผ่นดิน งบประมาณเงิน รายได้ รวมทั้งสิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 แหล่ง งบประมาณ ปีงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 25522553255425552556 งบประมาณเงิน แผ่นดิน งบประมาณเงิน รายได้ รวมทั้งสิ้น

6

7

8

9 งบประมาณ รายงานการเบิกจ่าย แผนผลร้อยละไตรมาส ของการ 1234 เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 1. งบประมาณปกติ ( งปม. แผ่นดิน + เงิน รายได้ ) ยุทธศาสตร์ที่.......................................................................... 2. งบพัฒนา ( งปม. แผ่นดิน + เงิน รายได้ ) ยุทธศาสตร์ที่..........................................................................

10 งบประมาณ รายงานการเบิกจ่ายผลการ แนวทางการ แผนผลร้อยละ ไตร มาส ดำเนินงานปัญหา / อุปสรรคดำเนินงานแก้ไข / ของการ 1234 ข้อเสนอแนะ เบิกจ่าย 3. งบยุทธศาสตร์ 3.1 งปม. แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่.......................................................................... 3.2 งปม. เงินรายได้ ยุทธศาสตร์ที่..........................................................................

11 “ ขอขอบคุณผู้เข้าประชุม ” งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กอง แผนงาน


ดาวน์โหลด ppt แหล่ง งบประมาณ ปีงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 25522553255425552556 งบประมาณเงิน แผ่นดิน งบประมาณเงิน รายได้ รวมทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google