งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลชนะเลิศ ( ชาย ) ตัวแทนโซน 4 นายคำจันทร์ สิงห์ไชย อายุ 85 ปี อ. กุดจับ จังหวัด อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลชนะเลิศ ( ชาย ) ตัวแทนโซน 4 นายคำจันทร์ สิงห์ไชย อายุ 85 ปี อ. กุดจับ จังหวัด อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลชนะเลิศ ( ชาย ) ตัวแทนโซน 4 นายคำจันทร์ สิงห์ไชย อายุ 85 ปี อ. กุดจับ จังหวัด อุดรธานี

2 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลชนะเลิศ ( หญิง ) ตัวแทนโซน 3 นางนางขน จันทร์ศรี อายุ 80 ปี อ. หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

3 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลที่ 2 ( ชาย ) ตัวแทนโซน 2 นายบาง แก้ววิไล อายุ 85 ปี อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี

4 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลที่ 2 หญิง ตัวแทนโซน 2 นางศรีไว มาริสา อายุ 81 ปี อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี

5 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลที่ 3 หญิง ตัวแทน โซน 1 นางดา สุรินทร์รัตน์ อายุ 85 ปี อ. เมือง จ. อุดรธานี

6 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลที่ 3 ชาย ( ตัวแทนโซน 3) นายศรีรุ่ง ดำแดง อายุ 81 ปี อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี

7 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลชมเชย. ชาย ตัวแทน โซน 1. รตต. สุพรรณ พรมรัตน์ อายุ 88 ปี อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

8 ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลชมเชย หญิง ตัวแทนโซน 4 นางหนูแก้ว สิงห์ไชย อายุ 85 ปี อ. กุดจับ จ. อุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt ผลการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และฟันดี 80 ปีขึ้นไป ประจำปี 2556 รางวัลชนะเลิศ ( ชาย ) ตัวแทนโซน 4 นายคำจันทร์ สิงห์ไชย อายุ 85 ปี อ. กุดจับ จังหวัด อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google