งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการ ประจำปี 2557 : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการ ชีวิต ดูแลชีวิต : โดย ทีมปฏิบัติการบูรณาการแก้จนตำบลโนนฆ้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการ ประจำปี 2557 : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการ ชีวิต ดูแลชีวิต : โดย ทีมปฏิบัติการบูรณาการแก้จนตำบลโนนฆ้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการ ประจำปี 2557 : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการ ชีวิต ดูแลชีวิต : โดย ทีมปฏิบัติการบูรณาการแก้จนตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ( ศจพ. ต.) โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการ ประจำปี 2557 : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการ ชีวิต ดูแลชีวิต : โดย ทีมปฏิบัติการบูรณาการแก้จนตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ( ศจพ. ต.)

2 กระบวนงานที่ 1 : ชี้เป้าชีวิต กิจกรรมตรวจสอบและจำแนก สถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น เป้าหมาย ตำบลโนน ฆ้อง เป้าหมาย ตำบลโนน ฆ้อง ครัวเรือนตก เกณฑ์จปฐ. ปี 2556 จำนวน 9 ครัวเรือน ใน 5 หมู่บ้าน 1 บ้านหนองสำโรง ม.5 จำนวน 1 ครัวเรือน 2 บ้านห้วยหว้า ม.6 จำนวน 1 ครัวเรือน 3 บ้านหินตั้ง ม.7 จำนวน 5 ครัวเรือน 4 บ้านห้วยหว้า ม.8 จำนวน 1 ครัวเรือน 5 บ้านหนองอีเลิง ม.9 จำนวน 1 ครัวเรือน

3 นายสูน สากรม ( อายุ 74 ปี ) บ้านเลขที่ 30 บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนฆ้อง ครัวเรือนยากจน ควรสงเคราะห์ ครัวเรือนยากจน ควรสงเคราะห์

4 Two Content Layout with Table นางสมฤทธิ์ วงษ์ธรรม ( อายุ 48 ปี ) บ้านเลขที่ 193 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้ ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

5 Two Content Layout with Table นางประทุมมา ทัพซ้าย ( อายุ 84 ปี ) บ้านเลขที่ 7 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบล โนนฆ้อง ครัวเรือนยากจน ควรสงเคราะห์ ครัวเรือนยากจน ควรสงเคราะห์

6 Two Content Layout with Table นายสงคราม แปลมูลตรี ( อายุ 39 ปี ) บ้านเลขที่ 123 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบล โนนฆ้อง ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้ ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

7 Two นายวิรัตน์ นิลชัย ( อายุ 41 ปี ) บ้านเลขที่ 180 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้ ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

8 Two Content Layout with Smar นายกองลี สุสินแก่น ( อายุ 49 ปี ) บ้านเลขที่ 114 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้ ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

9 Two Content Layout with Smar นางชุม แสงยุติธรรม ( อายุ 75 ปี ) บ้านเลขที่ 18 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้ ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

10 Two Content Layout with Smar นายเสาร์ คำสุ่ย ( อายุ 72 ปี ) บ้านเลขที่ 17 บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้ ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

11 Two Content Layout with Smar นายวันดี ผาบชมพู ( อายุ 71 ปี ) บ้านเลขที่ 12 บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้ ครัวเรือนยากจน พัฒนาได้

12 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ บูรณาการ ประจำปี 2557 : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการ ชีวิต ดูแลชีวิต : โดย ทีมปฏิบัติการบูรณาการแก้จนตำบลโนนฆ้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google