งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคอุจจาระร่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคอุจจาระร่วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคอุจจาระร่วง

2 โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)
ถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อ 1 วัน หรือถ่ายเป็นมูก หรือปนเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมาก มากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นไปใน 1 วัน

3 สาเหตุของโรคอุจจาระร่วง
โรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อ 1.ไวรัส (เช่น Norwalkvirus, Cytomegalovirus และRotavirus เป็นต้น) 2.โปรโตซัว (เช่น Giardia lamblia, Entamoeba histolytica เป็น ต้น) แต่เชื้อที่เป็นสาเหตุหลักและพบได้บ่อยที่สุดคือ 3.เชื้อแบคทีเรีย Pathogenic E. coli, Bacillus cereus, Salmonella spp., Shigella spp., Aeromonas spp. Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Clostridium perfringens, Staphylocoocus aureus, Campylobacter jejuni และ Plesiomonas shigelloides เป็นต้น)

4 อาการ อาการของโรคอุจจาระร่วง - ถ่ายเหลว เป็นน้ำ เป็นมูก หรือมูกปนเลือด
- ถ่ายเหลว เป็นน้ำ เป็นมูก หรือมูกปนเลือด - ปวดท้อง มีไข้ ซึม อ่อนเพลีย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง กระหายน้ำ กระสับกระส่าย ตาลึกโหล ชีพจรเต้นเบา อาการขั้นรุนแรง อาจช็อค หมดสติ และอาจถึงตายได้ เพราะร่างกายขาดน้ำ และเกลือแร่

5 อันตรายจากโรคอุจจาระร่วง
1.ภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ใน ระยะแรก 2.ภาวะการขาดสารอาหารในช่วงหลัง

6 การรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
1.การป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำ 2.ป้องกันภาวะทุพโภชนาการ โดยการให้ อาหารระหว่างมีอาการอุจจาระร่วง และ หลังจากหายแล้ว 3.การให้ยาปฏิชีวนะและยาต้านอุจจาระร่วง

7 เมื่อเป็นโรคอุจจาระร่วง ห้ามซื้อยาประเภทให้หยุดถ่ายมากิน
เพราะจะทำให้ร่างกายไม่สามารถถ่ายเชื้อออกไปหมดได้ วิธีที่ถูกต้องคือให้กินน้ำเกลือแร่ โดยผสมตามข้างซอง หรือผสมเองก็ได้ โดยใช้น้ำต้มสุกสัก 1 ขวด น้ำตาลสัก 1 ช้อนโต๊ะ และเกลือ สัก 1 ช้อน ชา ผสมแล้ว ดื่มบ่อยๆ ให้พอเพียงกับที่ถ่ายออกไป เพื่อลดการสูญเสีย น้ำในร่างกาย ถ้าอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้น หรือถ่ายเป็นมูกเลือดให้รีบพาผู้ป่วยไปพบ เจ้าหน้าที่สาธารสุข หรือโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อ

8 วิธีการป้องกัน ดื่มน้ำที่สะอาด เช่น น้ำประปา น้ำฝนที่เก็บในภาชนะที่สะอาด น้ำที่ต้มเดือดแล้ว ระวังอย่างให้แมลงวันตอมอาหาร และควรรับประทานอาหารที่สุกใหม่และร้อน อาหารที่ซื้อนอกบ้านควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานเพื่อฆ่าเชื้อโรค ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ทั้งก่อนรับประทานอาหารและก่อนออกจากห้องน้ำ กลับสู Next

9 หากรับประทานผักดิบหรือผลไม้สด ควรล้างหลายๆครั้ง ให้สะอาดและแช่ในน้ำปูนคลอรีนประมาณครึ่งชั่วโมง
ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ อย่าถ่ายอุจจาระลงในแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ เสื้อผ้าของผู้ป่วยที่เปื้อนอุจจาระควรต้มหรือทำลายเชื้อโรคด้วยยาฆ่าเชื้อเสียก่อนแล้วจึงนำไปซัก และอย่าซักลงไปในแม่น้ำลำคลองเป็นอันขาดเพื่อป้องกันมิให้โรคแพร่ไปสู่ผู้อื่น

10 รักษาบริเวณบ้านให้สะอาด กำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหารและมูลสัตว์ต่างๆโดยฝังหรือเผาเสีย เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ แมลงวัน ควรเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา เพราะจะช่วยป้องกันมิให้ทารกติดเชื้ออุจจาระร่วงได้


ดาวน์โหลด ppt โรคอุจจาระร่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google