งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคอุจจาระ ร่วง.  ถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้ง ขึ้นไปต่อ 1 วัน  หรือถ่ายเป็นมูก หรือปนเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง  หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมาก มากกว่า 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคอุจจาระ ร่วง.  ถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้ง ขึ้นไปต่อ 1 วัน  หรือถ่ายเป็นมูก หรือปนเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง  หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมาก มากกว่า 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคอุจจาระ ร่วง

2  ถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้ง ขึ้นไปต่อ 1 วัน  หรือถ่ายเป็นมูก หรือปนเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง  หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมาก มากกว่า 1 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน

3  โรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อ  1. ไวรัส ( เช่น Norwalkvirus, Cytomegalovirus และ Rotavirus เป็น ต้น )  2. โปรโตซัว ( เช่น Giardia lamblia, Entamoeba histolytica เป็นต้น ) แต่เชื้อ ที่เป็นสาเหตุหลักและพบได้บ่อยที่สุดคือ  3. เชื้อแบคทีเรีย Pathogenic E. coli, Bacillus cereus, Salmonella spp., Shigella spp., Aeromonas spp. Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Clostridium perfringens, Staphylocoocus aureus, Campylobacter jejuni และ Plesiomonas shigelloides เป็นต้น )

4 อาการของโรคอุจจาระร่วง - ถ่ายเหลว เป็นน้ำ เป็นมูก หรือมูกปน เลือด - ปวดท้อง มีไข้ ซึม อ่อนเพลีย หรือ คลื่นไส้ อาเจียน - ปากแห้ง กระหายน้ำ กระสับกระส่าย ตา ลึกโหล - ชีพจรเต้นเบา - อาการขั้นรุนแรง อาจช็อค หมดสติ และอาจถึงตายได้ เพราะร่างกายขาดน้ำ และเกลือแร่ อาการ

5  1. ภาวะขาดน้ำและเกลือ แร่ในระยะแรก  2. ภาวะการขาด สารอาหารในช่วงหลัง

6  1. การป้องกันและรักษาภาวะ ขาดน้ำ  2. ป้องกันภาวะทุพโภชนาการ โดยการให้อาหารระหว่างมี อาการอุจจาระร่วง และ หลังจากหายแล้ว  3. การให้ยาปฏิชีวนะและยาต้าน อุจจาระร่วง

7  เมื่อเป็นโรคอุจจาระร่วง ห้ามซื้อยาประเภทให้ หยุดถ่ายมากิน  เพราะจะทำให้ร่างกายไม่สามารถถ่ายเชื้อ ออกไปหมดได้  วิธีที่ถูกต้องคือให้กินน้ำเกลือแร่ โดยผสมตาม ข้างซอง หรือผสมเองก็ได้โดยใช้น้ำต้มสุกสัก 1 ขวด น้ำตาลสัก 1 ช้อนโต๊ะ และเกลือ สัก 1 ช้อนชา ผสมแล้ว ดื่มบ่อยๆ ให้พอเพียงกับที่ ถ่ายออกไป เพื่อลดการสูญเสียน้ำในร่างกาย  ถ้าอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้น หรือถ่ายเป็นมูก เลือดให้รีบพาผู้ป่วยไปพบเจ้าหน้าที่สาธารสุข หรือโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อ

8 ดื่มน้ำที่สะอาด เช่น น้ำประปา น้ำฝนที่เก็บใน ภาชนะที่สะอาด น้ำที่ต้มเดือดแล้ว ระวังอย่างให้แมลงวันตอมอาหาร และควร รับประทานอาหารที่สุกใหม่และร้อน อาหารที่ซื้อนอกบ้านควรอุ่นให้ร้อนก่อน รับประทานเพื่อฆ่าเชื้อโรค ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ทั้งก่อน รับประทานอาหารและก่อนออกจากห้องน้ำ วิธีการ ป้องกัน Next กลับสู

9 หากรับประทานผักดิบหรือผลไม้สด ควรล้างหลายๆครั้ง ให้สะอาดและแช่ ในน้ำปูนคลอรีนประมาณครึ่งชั่วโมง ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูก สุขลักษณะ อย่าถ่ายอุจจาระลงใน แม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ เสื้อผ้าของผู้ป่วยที่เปื้อนอุจจาระควร ต้มหรือทำลายเชื้อโรคด้วยยาฆ่าเชื้อ เสียก่อนแล้วจึงนำไปซัก และอย่าซัก ลงไปในแม่น้ำลำคลองเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้โรคแพร่ไปสู่ผู้อื่น

10 รักษาบริเวณบ้านให้ สะอาด กำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหารและมูลสัตว์ ต่างๆโดยฝังหรือเผาเสีย เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ แมลงวัน ควรเลี้ยงทารกด้วยน้ำนม มารดา เพราะจะช่วย ป้องกันมิให้ทารกติดเชื้อ อุจจาระร่วงได้


ดาวน์โหลด ppt โรคอุจจาระ ร่วง.  ถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้ง ขึ้นไปต่อ 1 วัน  หรือถ่ายเป็นมูก หรือปนเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง  หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมาก มากกว่า 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google