งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอน การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กจังหวัดอุดรธานี มีโภชนาการสมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอน การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กจังหวัดอุดรธานี มีโภชนาการสมวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอน การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กจังหวัดอุดรธานี มีโภชนาการสมวัย

2 นำเข้าสู่การสร้างแผนที่ ฯ ชมวีดิทัศน์ เรื่อง แนะนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

3 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์ กำหนดความคาดหวัง ในอนาคต ขั้นเรียนรู้ชุมชน เป้าหมาย เด็กมีโภชนาการสมวัย

4 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดจุดหมายปลายทาง ทุกกลุ่มมุมมอง นำเสนอผลงานกลุ่ม

5 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ( Strategic Route Map = SRM )  กำหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ มุมมองละ 5 เป้าประสงค์  กำหนดกลยุทธ์ โดย 1 เป้าประสงค์ มี 3 กลยุทธ์ ทุกกลุ่มมุมมอง นำเสนอผลงานกลุ่ม

6 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับปฏิบัติการ ( Strategic Linkage Model = SLM )  เลือกกล่องเป้าประสงค์ จาก SRM ให้สอดคล้องกับบริบท จำนวน 3 กล่อง  จัดวางตำแหน่งของกล่องเป้าประสงค์ ทุกกลุ่มมุมมอง นำเสนอผลงานกลุ่ม

7 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผนปฏิบัติการ ( Mini SLM )  เลือกเส้นทางด่วน ที่สามารถดำเนินการ ได้ในระยะเวลาสั้น โดยเลือกเพียง 1 กล่องเป้าประสงค์  ในแต่ละมุมมอง และเลือก…..กลยุทธ์

8 ขั้นตอนที่ 6 จัดทำตารางอธิบายเป้าประสงค์ฯ ( ตาราง 11 ) ทุกกลุ่มมุมมอง นำเสนอผลงานกลุ่ม

9 ขั้นสร้างสัญญาผูกพัน การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งนี้ มีหรือไม่ ?

10 ขั้นรวมพลังพัฒนาชุมชน ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ทุกมุมมอง

11 ขั้นติดตามเสริมพลังใจ หลังการประชุม ครบ 3 เดือน จะมาเยี่ยมชื่นชมผลงาน

12 ขั้นแบ่งปันความรู้ ทุกมุมมอง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงาน

13 จบ แล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอน การสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กจังหวัดอุดรธานี มีโภชนาการสมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google