งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ. อุดรธานี ผลการให้บริการวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ. อุดรธานี ผลการให้บริการวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ. อุดรธานี ผลการให้บริการวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำฤดูกาล ปี

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การติดตามวัดผล ปี 2555 Monitor ในส่วนที่ให้บริการตามกลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดเป็นหลัก คือ   กลุ่มประชาชนทุกสิทธิที่มีข้อบ่งชี้ ดังนี้ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ( ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไต วาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน )   ผู้สูงอายุ > 65 ปี ขึ้นไปทุกคน 2

3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ผลการดำเนินงาน ระดับสปสช. เขต ปี ลำดั บ สปสช. เขตเป้าหมายกลุ่มปชช. ผลการบริการร้อยละ ,845144, % 25210,486178, % 33185,863155, % 48215,349178, % 54232,227192, % 61326,496270, % 77256,027210, % 82158,017128, % ,898178, % ,872221, % ,676171, % ,429155, % ,004102, % 14 ส่วนกลาง 5,8116, % รวม 2,844,0002,296, %

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ผลการดำเนินงาน สปสช. เขต 8 อุดรธานี ปี ลำดับประเทศจังหวัดเป้าหมายกลุ่มปชช. ผลการบริการร้อยละ 21 หนองบัวลำภู 24,81621, % 22 เลย 13,62612, % 24 อุดรธานี 56,35649, % 25 หนองคาย 17,12514, % 46 นครพนม 35,66828, % 60 บึงกาฬ 11,0718, % 61 สกลนคร 56,68743, % รวม 215,349178, %

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE หน่วยบริการ เป้าหม าย ( ประ ชา ชน ) ปี 55 รวม ผลง านปี 55 ร้อยละ โรงพยาบาลอุดรธานี ## ( )8,0646, โรงพยาบาลหนองวัวซอ ## ( )2,1161, โรงพยาบาลเพ็ญ ## ( ) 5,0364, โรงพยาบาลสร้างคอม ## ( ) โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ## ( )1,

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE โรงพยาบาลหนองหาน ## ( )3,9844, โรงพยาบาลทุ่งฝน ## ( ) 1,9191, โรงพยาบาลไชยวาน ## ( ) 2,5971, โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ## ( ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ## ( )3,4362,

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE โรงพยาบาลกุดจับ ## ( )2,3292, โรงพยาบาลบ้านผือ ## ( )3,5922, โรงพยาบาลน้ำโสม ## ( )2,0411, โรงพยาบาลนายูง ## ( )

8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE โรงพยาบาลกุมภวาปี ## ( )9,8449, โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง ## ( ) โรงพยาบาลโนนสะอาด ## ( )2,8632, โรงพยาบาลศรีธาตุ ## ( )1,8221, โรงพยาบาลวังสามหมอ ## ( )1,8941, โรงพยาบาลหนองแสง ## ( )1,


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ. อุดรธานี ผลการให้บริการวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google