งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ. อุดรธานี ผลการให้บริการวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ. อุดรธานี ผลการให้บริการวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ. อุดรธานี ผลการให้บริการวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำฤดูกาล ปี 2555 1

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การติดตามวัดผล ปี 2555 Monitor ในส่วนที่ให้บริการตามกลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดเป็นหลัก คือ   กลุ่มประชาชนทุกสิทธิที่มีข้อบ่งชี้ ดังนี้ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ( ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไต วาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน )   ผู้สูงอายุ > 65 ปี ขึ้นไปทุกคน 2

3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ผลการดำเนินงาน ระดับสปสช. เขต ปี 2555 3 ลำดั บ สปสช. เขตเป้าหมายกลุ่มปชช. ผลการบริการร้อยละ 112165,845144,88687.36% 25210,486178,87684.98% 33185,863155,76383.81% 48215,349178,90783.08% 54232,227192,62382.95% 61326,496270,61182.88% 77256,027210,52082.23% 82158,017128,77281.49% 910222,898178,63680.14% 109276,872221,13279.87% 116218,676171,06878.23% 1211204,429155,70276.16% 13 165,004102,77662.29% 14 ส่วนกลาง 5,8116,261107.74% รวม 2,844,0002,296,53380.75%

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ผลการดำเนินงาน สปสช. เขต 8 อุดรธานี ปี 2555 4 ลำดับประเทศจังหวัดเป้าหมายกลุ่มปชช. ผลการบริการร้อยละ 21 หนองบัวลำภู 24,81621,92088.33% 22 เลย 13,62612,02188.22% 24 อุดรธานี 56,35649,58887.99% 25 หนองคาย 17,12514,91887.11% 46 นครพนม 35,66828,82480.81% 60 บึงกาฬ 11,0718,44776.30% 61 สกลนคร 56,68743,18976.19% รวม 215,349178,90783.08%

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE หน่วยบริการ เป้าหม าย ( ประ ชา ชน ) ปี 55 รวม ผลง านปี 55 ร้อยละ โรงพยาบาลอุดรธานี ## (13410002)8,0646,739 83.57 โรงพยาบาลหนองวัวซอ ## (13410010)2,1161,555 73.49 โรงพยาบาลเพ็ญ ## (13410007) 5,0364,505 89.46 โรงพยาบาลสร้างคอม ## (13410012)842732 86.94 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ## (13410024)1,096991 90.42

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE โรงพยาบาลหนองหาน ## (13410004)3,9844,269 107.15 โรงพยาบาลทุ่งฝน ## (13410011) 1,9191,619 84.37 โรงพยาบาลไชยวาน ## (13410014) 2,5971,704 65.61 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ## (13410019)842688 81.71 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ## (13410005)3,4362,984 86.85

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE โรงพยาบาลกุดจับ ## (13410017)2,3292,024 86.90 โรงพยาบาลบ้านผือ ## (13410006)3,5922,947 82.04 โรงพยาบาลน้ำโสม ## (13410008)2,0411,674 82.02 โรงพยาบาลนายูง ## (13410018)913893 97.81

8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE โรงพยาบาลกุมภวาปี ## (13410003)9,8449,781 99.36 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง ## (13410020)00 0.00 โรงพยาบาลโนนสะอาด ## (13410016)2,8632,537 88.61 โรงพยาบาลศรีธาตุ ## (13410009)1,8221,381 75.80 โรงพยาบาลวังสามหมอ ## (13410013)1,8941,675 88.44 โรงพยาบาลหนองแสง ## (13410015)1,126864 76.73


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สสจ. อุดรธานี ผลการให้บริการวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google