งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงาน ที่สำคัญ ( พ. ศ. ๒๕๕๓ ) ๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานระดับ Front Office ( ๓. ๑. ๑. ๑ ) ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงาน ที่สำคัญ ( พ. ศ. ๒๕๕๓ ) ๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานระดับ Front Office ( ๓. ๑. ๑. ๑ ) ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงาน ที่สำคัญ ( พ. ศ. ๒๕๕๓ ) ๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานระดับ Front Office ( ๓. ๑. ๑. ๑ ) ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาและควบคุมอาชญากรรมของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ๓. ๑. ๑. ๒ ) ๓. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามยา เสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ( ๓. ๑. ๗ ) ๔. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ พนักงานสอบสวน และความมั่นใจในการ อำนวยความยุติธรรม ( ๓. ๑. ๘. ๑ ) ๕. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ เจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวน ( ๓. ๑. ๘. ๒ )

2 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อ คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ระดับ Front Office ( ) ภาค 1 ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอ ยุธยา ลพบุรี การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

3 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานระดับ Front Office ( ) ภาค 3 สมุทรปราก าร สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง รวมภาค การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 3

4 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาและควบคุมอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ) ภาค 1 ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอ ยุธยา ลพบุรี การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

5 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาและควบคุมอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ) ภาค 1 สมุทรปรา การ สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง รวมภาค การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

6 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ดำเนินงานในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (3.1.7) ภาค 1 ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุ ธยา ลพบุรี การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

7 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ดำเนินงานในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (3.1.7) ภาค 1 สมุทรปรา การ สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง รวมภาค การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

8 บช. ภ. จว. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ พนักงานสอบสวน และความมั่นใจใน การอำนวยความยุติธรรม ( ) ภาค 1 ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุ ธยา ลพบุรี การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

9 บช. ภ. จว. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ พนักงานสอบสวน และความมั่นใจในการ อำนวยความยุติธรรม ( ) ภาค 1 สมุทรปรา การ สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง รวมภาค การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

10 บช. ภ. จว. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ เจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวน ( ) ภาค 1 ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอ ยุธยา ลพบุรี การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

11 บช. ภ. จว. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ เจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวน ( ) ภาค 1 สมุทรปราก าร สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง รวมภาค การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงาน ที่สำคัญ ( พ. ศ. ๒๕๕๓ ) ๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานระดับ Front Office ( ๓. ๑. ๑. ๑ ) ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google