งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Prevention & Control for Enterovirus พญ. ทิพย์ประภา ตันศิริสิทธิกุล กรมควบคุมโรค 29 พฤษภาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Prevention & Control for Enterovirus พญ. ทิพย์ประภา ตันศิริสิทธิกุล กรมควบคุมโรค 29 พฤษภาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Prevention & Control for Enterovirus พญ. ทิพย์ประภา ตันศิริสิทธิกุล กรมควบคุมโรค 29 พฤษภาคม 2551

2 คุณสมบัติของเชื้อไวรัสเอน เทอโร Family : Picornaviridae Family : Picornaviridae 20-30 nm in diameter 20-30 nm in diameter เชื้อมีลักษณะเป็นเชื้อไวรัสที่มี RNA ชนิดไม่มี เปลือกหุ้ม (Simple virus capsid, single strand, Non-enveloped RNA) เชื้อมีลักษณะเป็นเชื้อไวรัสที่มี RNA ชนิดไม่มี เปลือกหุ้ม (Simple virus capsid, single strand, Non-enveloped RNA) ทนทานต่อสภาวะที่เป็นกรด Stable at acid pH ทนทานต่อสภาวะที่เป็นกรด Stable at acid pH มีตัวจับเฉพาะ (Specific receptors) ที่ผิวของสำ ไส้ (Enterocyte) มีตัวจับเฉพาะ (Specific receptors) ที่ผิวของสำ ไส้ (Enterocyte)

3 ความทนทานของเชื้อไวรัส เอนเทอโร (1) เชื้อนี้ค่อนข้างทนต่อภาวะกรด, อีเธอร์ แอลกอฮอล์ และสารดีออกซีโคเลท (Deoxycholate) เชื้อนี้ค่อนข้างทนต่อภาวะกรด, อีเธอร์ แอลกอฮอล์ และสารดีออกซีโคเลท (Deoxycholate) เชื้อมีชีวิตอยู่ได้หลายวันในอุณหภูมิห้องและเมื่ออยู่ ในสภาพที่มีโปรตีนผสม และจะมีชีวิตอยู่นานเป็น สัปดาห์ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำ หรือสิ่งคัดหลั่งจาก ร่างกาย และมีรายงานว่าเชื้ออยู่ใด้นานเป็นปี ใน อุณหภูมิติดลบ 70 องศาเซลเซียส เชื้อมีชีวิตอยู่ได้หลายวันในอุณหภูมิห้องและเมื่ออยู่ ในสภาพที่มีโปรตีนผสม และจะมีชีวิตอยู่นานเป็น สัปดาห์ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำ หรือสิ่งคัดหลั่งจาก ร่างกาย และมีรายงานว่าเชื้ออยู่ใด้นานเป็นปี ใน อุณหภูมิติดลบ 70 องศาเซลเซียส แสงอุลตราไวโอเล็ต ในสภาพที่แห้ง เชื้อจะมีชีวิต อยู่ไม่นาน แสงอุลตราไวโอเล็ต ในสภาพที่แห้ง เชื้อจะมีชีวิต อยู่ไม่นาน

4 ความทนทานของเชื้อไวรัส เอนเทอโร (2) การต้มที่ 50-60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที การต้มที่ 50-60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 1% Sodium Hypochlorite, Glutaraldehyde, 0.3% Formaldehyde และคลอรีนผสมน้ำ 0.1 ppm หากทำลายเชื้อในอุจจาระจะต้องใช้คลอรีน ที่เข้มข้นมากกว่านี้ 1% Sodium Hypochlorite, Glutaraldehyde, 0.3% Formaldehyde และคลอรีนผสมน้ำ 0.1 ppm หากทำลายเชื้อในอุจจาระจะต้องใช้คลอรีน ที่เข้มข้นมากกว่านี้ เชื้อนี้ถูกทำลายได้โดยวิธีทำให้ปราศจากเชื้อ เช่น steam sterilization, Ethylene Oxide Sterilization (ETO), hydrogen peroxide gas plasma เชื้อนี้ถูกทำลายได้โดยวิธีทำให้ปราศจากเชื้อ เช่น steam sterilization, Ethylene Oxide Sterilization (ETO), hydrogen peroxide gas plasma

5 กลุ่มอาการของโรคติดเชื้อ เอนเทอโรไวรัส (1) กลุ่มอาการที่พบบ่อย ไข้ร่วมกับอาการไม่เฉพาะและไม่รุนแรง ไข้ร่วมกับอาการไม่เฉพาะและไม่รุนแรง ไข้ร่วมกับผื่น (Exanthematous fever) ไข้ร่วมกับผื่น (Exanthematous fever) โรคติดเชื้อเฉียบพลันที่ระบบหายใจส่วนต้น โรคติดเชื้อเฉียบพลันที่ระบบหายใจส่วนต้น ตุ่มพองและแผลในคอ (Herpangina) ตุ่มพองและแผลในคอ (Herpangina) โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease, HFMD) โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease, HFMD) โรคตาแดงอักเสบ (Viral haemorrhagic conjuntivitis) โรคตาแดงอักเสบ (Viral haemorrhagic conjuntivitis)

6 กลุ่มอาการของโรคติดเชื้อ เอนเทอโรไวรัส (2) กลุ่มอาการที่พบได้น้อย ได้แก่ ไข้ร่วมกับเจ็บกล้ามเนื้อหน้าอกและกล้ามเนื้อ หน้าท้อง (Pleurodynia) ไข้ร่วมกับเจ็บกล้ามเนื้อหน้าอกและกล้ามเนื้อ หน้าท้อง (Pleurodynia) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Aseptic meningitis) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Aseptic meningitis) สมองอักเสบ (Encephalitis) สมองอักเสบ (Encephalitis) อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก (Acute flaccid paralysis) อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก (Acute flaccid paralysis) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myopericarditis) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myopericarditis)

7 Enterovirus transmission Incubation period 3-6 days Incubation period 3-6 days Transmission : fecal-oral (contact), respiratory droplet, tears Transmission : fecal-oral (contact), respiratory droplet, tears Survival on environmental surfaces : long enough to allow transmission from fomites Survival on environmental surfaces : long enough to allow transmission from fomites Mild or asymtomatic in adults Mild or asymtomatic in adults

8 Viral shedding can occur without signs of clinical illness Viral shedding can occur without signs of clinical illness Respiratory tract shedding 1-3 weeks but usually is limited to a week or less Respiratory tract shedding 1-3 weeks but usually is limited to a week or less Fecal viral shedding up to 8 weeks after primary infection Fecal viral shedding up to 8 weeks after primary infection Tears : EV 70 Tears : EV 70 Enterovirus transmission

9 Primary Prevention Health education & training Health education & training Hygienic practices: Hand hygiene, cough etiquette Hygienic practices: Hand hygiene, cough etiquette

10 Hygienic practice Children, caregivers Children, caregivers Hand washing Hand washing อ่างน้ำ, สบู่, ผ้า/กระดาษเช็ดมือ อ่างน้ำ, สบู่, ผ้า/กระดาษเช็ดมือ กิจกรรมส่งเสริมการล้างมือ และการใช้ผ้า ปิดปาก จมูก เวลาไอ จาม กิจกรรมส่งเสริมการล้างมือ และการใช้ผ้า ปิดปาก จมูก เวลาไอ จาม

11 Secondary, Tertiary Prevention and Control Surveillance for early detection and prompt treatment Surveillance for early detection and prompt treatment Infection control: standard, enteric, droplet precautions Infection control: standard, enteric, droplet precautions Other control measures: swimming pool, school closing. Other control measures: swimming pool, school closing.

12 การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม  การรายงานโรคตามระบบเฝ้าระวังโรคของ สำนักระบาดวิทยา  การแยกผู้ป่วย : ระมัดระวังเรื่องการสัมผัสสิ่ง ขับถ่ายต่าง ๆ ของผู้ป่วย  การทำลายเชื้อ : กำจัดขยะและน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ และสิ่งขับถ่าย ของผู้ป่วยด้วยความ ระมัดระวัง สวมถุงมือ เครื่องป้องกันร่างกายที่ เหมาะสม ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งหลัง สัมผัส  การกักกัน : ไม่มี  การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่มีวัคซีนป้องกัน  การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : กรณีที่ เกิดกลุ่มผู้ป่วยหลายรายในเด็กเล็กหรือผู้ป่วยที่ มีอาการรุนแรง

13 มาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคในสถานพยาบาล การทำความสะอาดมือ การทำความสะอาดมือ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย การแยกผู้ป่วย การแยกผู้ป่วย เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย การกำจัดขยะ การกำจัดขยะ Spill management Spill management การทำความสะอาดห้องผู้ป่วยเมื่อจำหน่าย การทำความสะอาดห้องผู้ป่วยเมื่อจำหน่าย คำแนะนำเมื่อผู้ป่วยจำหน่ายจากโรงพยาบาล คำแนะนำเมื่อผู้ป่วยจำหน่ายจากโรงพยาบาล

14 Infection control in childcare facilities Training and education of Training and education of caregivers and parents Hand hygiene Hand hygiene Proper storage, handling, and preparation of all food items Proper storage, handling, and preparation of all food items Sanitizing food-handling areas Sanitizing food-handling areas Proper handling of contaminated material : diaper Proper handling of contaminated material : diaper

15 Surveillance Surveillance Early separation of index cases Early separation of index cases limitation of the potential of exposure of susceptible persons limitation of the potential of exposure of susceptible persons Standard, enteric, contact and droplet precautions Standard, enteric, contact and droplet precautions Management of environment Management of environment Infection control in childcare facilities

16 Environment Control พื้นผิวทำสะอาดง่าย พื้นผิวทำสะอาดง่าย แยกพื้นที่ระหว่าง : diaper changing area, play area, food preparation and handling area แยกพื้นที่ระหว่าง : diaper changing area, play area, food preparation and handling area แยกพื้นที่ระหว่างเด็กเล็ก กับ เด็กโตเพราะ เด็กโตอาจถูกปนเปื้อนอุจจาระ แยกพื้นที่ระหว่างเด็กเล็ก กับ เด็กโตเพราะ เด็กโตอาจถูกปนเปื้อนอุจจาระ

17 Cleaning and disinfection Detergent Detergent Disinfectant : 60-80% ethyl alcohol, sodium hypochlorite Disinfectant : 60-80% ethyl alcohol, sodium hypochlorite พื้นผิวที่เด็กสัมผัสบ่อยๆ, ของเล่น พื้นผิวที่เด็กสัมผัสบ่อยๆ, ของเล่น

18 Future prevention and control Vaccine Vaccine Disease eradication (Polio and other Enteroviruses) Disease eradication (Polio and other Enteroviruses)

19 ข้อมูลเพิ่มเติม แนวทางการปฏิบัติงานโรคมือ เท้า ปาก และโรคติด เชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 สำหรับบุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข (2550) เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th http://www.moph.go.th เว็บไซต์กรมควบคุมโรค http://www-ddc.moph.go.th เว็บไซด์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.thaipediatrics.org http://www.thaipediatrics.org ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. 0-2590-3333 ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. 0-2590-3333

20 ขอบคุณ ครับ

21 Suppliment slides

22 Enterovirus Serotypes SubgroupSerotypes Poliovirus Coxsackie A Coxsackie B Echovirus Numbered EV 1-3 1-22, 24 1-6 1-9, 11-21, 24-27, 29-31 68-71 Coxsackie A23, Echo 10,22,23 and 28 and EV 72 have been reclassified

23 เชื้อไวรัสเอนเทอโรที่เป็นสาเหตุของ อาการทางคลินิกที่พบบ่อย ดร. เยาวภา พงษ์สุวรรณ

24 เชื้อไวรัสเอนเทอโรที่เป็นสาเหตุของ อาการทางคลินิกที่พบบ่อย ดร. เยาวภา พงษ์สุวรรณ

25 (Sherris J, 1984)

26 Peter C. McMinn, 2002


ดาวน์โหลด ppt Prevention & Control for Enterovirus พญ. ทิพย์ประภา ตันศิริสิทธิกุล กรมควบคุมโรค 29 พฤษภาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google