งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมนาทางชีววิทยาสัมนาทางชีววิทยา เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นางสาว สาน๊ะ โต๊ะหมะ รหัส 404652013 กลุ่มพื้นฐานที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมนาทางชีววิทยาสัมนาทางชีววิทยา เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นางสาว สาน๊ะ โต๊ะหมะ รหัส 404652013 กลุ่มพื้นฐานที่ 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สัมนาทางชีววิทยาสัมนาทางชีววิทยา เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นางสาว สาน๊ะ โต๊ะหมะ รหัส 404652013 กลุ่มพื้นฐานที่ 12

3 โรคอุจจาระร่วง โรคอุจจาระร่วง  เชื้อไวรัสโรตา เชื้อไวรัสโรตา  โรคอุจจาระร่วง โรคอุจจาระร่วง  ปัจจัยของเชื้อไวรัสโรตา ที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง ปัจจัยของเชื้อไวรัสโรตา ที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง stop

4 เชื้อไวรัสโรตา คืออะไร เชื้อไวรัสโรตา คืออะไร ไวรัสโรตา เป็น ไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็น สาเหตุของโรค อุจจาระร่วงในเด็ก อายุต่ำกว่า 2 ปี

5 โรคอุจจาระร่วง คืออะไร โรคท้องร่วงหมายถึงการ ถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งภายใน 1 วัน หรือถ่าย เป็นน้ำจำนวนมากหรือมูก เลือดแค่ครั้งเดียวใน 1 วัน ก็ ถือว่าเป็นโรคท้องร่วงแล้ว ซึ่ง หากไม่รีบรักษาแต่เนิ่นๆ ก็จะ เกิดภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ อาการอาจรุนแรงทำให้ช๊อก ถึงตายได้

6 . สาเหตุ. อาการ. การ ติดต่อ. สาเหตุ. อาการ. การ ติดต่อ สาเหตุ อาการ การ ติดต่อ สาเหตุ อาการ การ ติดต่อ. การดูแลรักษาขั้นต้นที่ บ้านเมื่อมีอาการ. การดูแลรักษาขั้นต้นที่ บ้านเมื่อมีอาการ การดูแลรักษาขั้นต้นที่ บ้านเมื่อมีอาการ การดูแลรักษาขั้นต้นที่ บ้านเมื่อมีอาการ. การป้องกันและควบคุม. การป้องกันและควบคุม การป้องกันและควบคุม. ลักษณะอาการทาง คลีนิก. ลักษณะอาการทาง คลีนิก ลักษณะอาการทาง คลีนิก ลักษณะอาการทาง คลีนิก. การวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการ. การวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการ ปัจจัยของเชื้อไวรัสโร ตาที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง

7 1. สาเหตุ - ลักษณะและโครงสร้าง - สมบัติทางกายภาพ และเคมี - การจำแนกเชื้อ - การเพิ่มจำนวน - พยาธิกำหนด ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตรา ที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตรา ที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง

8 2. อาการ อาการ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ *อุจจาระร่วงฉับพลัน *อุจจาระร่วงเรื้อรัง *โรคแทรกซ้อน ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตรา ที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง ( ต่อ )

9 3. การติดต่อ *ทางการสัมผัส *ทางการกลืนลงสู่ กระเพาะ * ทางอื่น ทางอื่น ๆ ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตรา ที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง ( ต่อ )

10 4. 4. การดูแลรักษาขั้นต้นที่บ้านเมื่อมี อาการ * ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ - เด็กอายุต่ำกว่า - เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ปี ดื่ม ดื่ม 50 - 100 ซีซี - เด็กอายุ - เด็กอายุ 2 - 10 ปี ปี ดื่ม ดื่ม 100 - 200 ซีซี * ในเด็กที่ให้นมผสมควรให้ครึ่งหนึ่งน้ำตาล เกลือแร่อีกครึ่งหนึ่ง * ให้อาหารเหลวภายใน * ให้อาหารเหลวภายใน 4 ชั่วโมง ชั่วโมง หลังดื่ม เกลือแร่ * เมื่ออาการดีขึ้นควรหยุดให้สารละลาย น้ำตาลเกลือแร่ ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตรา ที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง ( ต่อ )

11 5. 5. การป้องกันและควบคุม - ดูแลเรื่องสุขภิบาลให้ดี - รักษาความสะอาดในการ ประกอบอาหาร - ขจัดแหล่งแพร่กระจายเชื้อ - ป้องกันโดยการฉีดวัคซีน ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตรา ที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง ( ต่อ )

12 6. 6. ลักษณะอาการทาง คลีนิก -rotavirus -rotavirus ในเด็กมีระยะฟัก ตัว ตัว 24 - 48 ช.ม.ช.ม.ช.ม.ช.ม. -rotavirus -rotavirus ในผู้ใหญ่มีระยะ ฟักตัว ฟักตัว 2 - 4 วัน - มีไข้ประมาณ - มีไข้ประมาณ 37.9 องศา เซลเซียส - อาเจียน - อุจจาระเป็นน้ำ ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตรา ที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง ( ต่อ )

13 7. 7. การวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการ - การตรวจตัวอย่างโดยตรง - การตรวจหาแอนติบอดี - การแยกเชื้อไวรัส stop ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตรา ที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt สัมนาทางชีววิทยาสัมนาทางชีววิทยา เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นางสาว สาน๊ะ โต๊ะหมะ รหัส 404652013 กลุ่มพื้นฐานที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google