งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมนาทางชีววิทยา เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมนาทางชีววิทยา เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมนาทางชีววิทยา เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย
อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย นางสาว สาน๊ะ โต๊ะหมะ รหัส กลุ่มพื้นฐานที่ 12

2 โรคอุจจาระร่วง เชื้อไวรัสโรตา โรคอุจจาระร่วง
ปัจจัยของเชื้อไวรัสโรตาที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง stop

3 เชื้อไวรัสโรตา คืออะไร
ไวรัสโรตา เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

4 โรคอุจจาระร่วง คืออะไร
โรคท้องร่วงหมายถึงการถ่ายอุจจาระเหลว ตั้งแต่ 3 ครั้งภายใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวน มากหรือมูกเลือดแค่ครั้งเดียวใน 1 วัน ก็ถือว่า เป็นโรคท้องร่วงแล้ว ซึ่งหากไม่รีบรักษาแต่เนิ่นๆ ก็จะเกิดภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ อาการอาจ รุนแรงทำให้ช๊อกถึงตายได้

5 ปัจจัยของเชื้อไวรัสโรตาที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง
. สาเหตุ . อาการ . การติดต่อ . การดูแลรักษาขั้นต้นที่บ้านเมื่อมีอาการ . การป้องกันและควบคุม . ลักษณะอาการทางคลีนิก . การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

6 ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตราที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง
. สาเหตุ ลักษณะและโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและเคมี การจำแนกเชื้อ การเพิ่มจำนวน พยาธิกำหนด

7 ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตราที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง (ต่อ)
. อาการ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ อุจจาระร่วงฉับพลัน อุจจาระร่วงเรื้อรัง โรคแทรกซ้อน

8 ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตราที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง (ต่อ)
. การติดต่อ ทางการสัมผัส ทางการกลืนลงสู่กระเพาะ ทางอื่น ๆ

9 ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตราที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง (ต่อ)
. การดูแลรักษาขั้นต้นที่บ้านเมื่อมีอาการ ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ดื่ม ซีซี เด็กอายุ ปี ดื่ม ซีซี ในเด็กที่ให้นมผสมควรให้ครึ่งหนึ่งน้ำตาลเกลือแร่อีกครึ่งหนึ่ง ให้อาหารเหลวภายใน 4 ชั่วโมง หลังดื่มเกลือแร่ เมื่ออาการดีขึ้นควรหยุดให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่

10 ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตราที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง (ต่อ)
. การป้องกันและควบคุม ดูแลเรื่องสุขภิบาลให้ดี รักษาความสะอาดในการประกอบอาหาร ขจัดแหล่งแพร่กระจายเชื้อ ป้องกันโดยการฉีดวัคซีน

11 ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตราที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง (ต่อ)
. ลักษณะอาการทางคลีนิก rotavirus ในเด็กมีระยะฟักตัว ช.ม. rotavirus ในผู้ใหญ่มีระยะฟักตัว วัน มีไข้ประมาณ องศาเซลเซียส อาเจียน อุจจาระเป็นน้ำ

12 ปัจจัยของเชื้อไวรัสโตราที่ก่อให้เกิด โรคอุจจาระร่วง (ต่อ)
. การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การตรวจตัวอย่างโดยตรง การตรวจหาแอนติบอดี การแยกเชื้อไวรัส stop


ดาวน์โหลด ppt สัมนาทางชีววิทยา เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google