งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาวิชาการโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาวิชาการโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาวิชาการโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางระบาดวิทยา
UPDATE ไข้หวัดนก (Bird Flu) มือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth disease) 22 มิถุนายน 2550

2 กลุ่มโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ- (emerging - reemerging infection)

3 โรคติดต่อ - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
- กลุ่มโรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ้ำ - กลุ่มโรคอุจจาระร่วง / โรคหนอนพยาธิ - กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป

4 กลุ่มโรคอุบัติใหม่ - โรคสมองเสื่อมในคน (vCJD)
- โรคไข้สมองอักเสบ จากไวรัสใหม่ ๆ - Bird Flu - SARS - Hand foot and mouth disease

5 กลุ่มโรคอุบัติซ้ำ - กาฬโรค , คุดทะราด - ไข้กาฬหลังแอ่น , ไข้หวัดใหญ่

6 โรคมือ เท้า ปาก - Enterovirus 71 - ปรกติไม่รุนแรง หายได้เอง
- ปรกติไม่รุนแรง หายได้เอง - รุนแรง ก้านสมองและไขสันหลังอักเสบ ปอดอักเสบ หัวใจล้มเหลว มาเลเซีย ตาย 31 ราย ไต้หวัน ตาย 78 ราย - ระบาดในเด็กเล็ก สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียน

7 ไข้หวัดนก - H 5 N 1 -ไข้หวัดใหญ่ของสัตว์ปีก พบมานาน
-ไข้หวัดใหญ่ของสัตว์ปีก พบมานาน - ระบาดจากสัตว์ สู่คน โดยตรง รวดเร็ว - สัตว์ปีก ใกล้ชิดกับมนุษย์มาก สัตว์เศรษฐกิจ - ความรุนแรงของโรคมาก , อัตราตายสูง - การรักษาที่จำเพาะ ? - นโยบาย การควบคุมโรค ?

8


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาวิชาการโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google