งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาวิชาการโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางระบาดวิทยา UPDATE ไข้หวัดนก (Bird Flu) มือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth disease) 22 มิถุนายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาวิชาการโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางระบาดวิทยา UPDATE ไข้หวัดนก (Bird Flu) มือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth disease) 22 มิถุนายน 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาวิชาการโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางระบาดวิทยา UPDATE ไข้หวัดนก (Bird Flu) มือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth disease) 22 มิถุนายน 2550

2 กลุ่มโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ - (emerging - reemerging infection)

3 โรคติดต่อ - กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน - กลุ่มโรคอุบัติใหม่ - อุบัติ ซ้ำ - กลุ่มโรคอุจจาระร่วง / โรคหนอนพยาธิ - กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป

4 กลุ่มโรคอุบัติใหม่ - โรคสมองเสื่อมในคน (vCJD) - โรคไข้สมองอักเสบ จากไวรัสใหม่ ๆ - Bird Flu - SARS - Hand foot and mouth disease

5 กลุ่มโรคอุบัติซ้ำ - กาฬโรค, คุดทะราด - ไข้กาฬหลังแอ่น, ไข้หวัดใหญ่

6 โรคมือ เท้า ปาก - Enterovirus 71 - ปรกติไม่รุนแรง หายได้เอง - รุนแรง ก้านสมองและไขสันหลังอักเสบ ปอดอักเสบ หัวใจล้มเหลว 1997 มาเลเซีย ตาย 31 ราย 1998 ไต้หวัน ตาย 78 ราย - ระบาดในเด็กเล็ก สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียน

7 ไข้หวัดนก - H 5 N 1 - ไข้หวัดใหญ่ของสัตว์ปีก พบมานาน - ระบาดจากสัตว์ สู่คน โดยตรง รวดเร็ว - สัตว์ปีก ใกล้ชิดกับมนุษย์มาก สัตว์เศรษฐกิจ - ความรุนแรงของโรคมาก, อัตราตายสูง - การรักษาที่จำเพาะ ? - นโยบาย การควบคุมโรค ?

8


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาวิชาการโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางระบาดวิทยา UPDATE ไข้หวัดนก (Bird Flu) มือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth disease) 22 มิถุนายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google