งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะทางภูมิภาคทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะทางภูมิภาคทวีปยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะทางภูมิภาคทวีปยุโรป

2 รายชื่อสมาชิก ด.ช. รัศม์พงศ์ ธนพรศิริ เลขที่ 11
ด.ช. รัศม์พงศ์ ธนพรศิริ เลขที่ 11 ด.ช. รัศม์พิศาล ธนพรศิริ เลขที่ 12 ด.ช.พิชญะ อินบัว เลขที่ 7 ด.ญ. ธนภรณ์ สายโท เลขที่ 23 ด.ญ. พรพรรณ นาแก้ว เลขที่ 26 ด.ญ. พัชรินทร์ภรณ์ จัรกขุเรือง เลขที่ 27 ม.2/5

3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปยุโรป

4 ที่ตั้งและขนาด ทวีปยุโรปมีเนื้อที่ประมาณ 10.5ล้านตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4รองจากทวีปออสเตรเลียมีขนาดเล็กกว่าทวีปที่ใหญ่ที่สุดถึง 4เท่าครึ่ง และมีขนาดเล็กกว่าทวีปแอฟริกาประมาณ3เท่า

5 อาณาเขต ทวีปยุโรปมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทวีปยุโรปมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก น่านน้ำ ตอนเหนือของทวีปยุโรป ได้แก่ ทะเลแบเรนต์ส ทะเลคารา และทะเลขาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับทวีปเอเชีย เป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน แนวแบ่งเขตทวีปทั้งสองถือตามแนวของเทือกเขาอูราล แม่น้ำอูราล ทะเลแคสเปียน ทะเลดำ และเทือกเขาคอเคซัส การแบ่งเช่นนี้ทำให้มี2ประเทศ ที่มีดินแดนตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย คือ รัสเซียและตุรกี

6 ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีทะเล ที่สำคัญ คือ ทะเลเนอร์วีเจียน ทะเลเหนือ ทะเลไอริช และทะเลบอลติก นอกจากนี้ยังมีเกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะบริเตนใหญ่ และเกาะไอซ์แลนด์ ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลแคสเปียน เทือกเขาคอเคซัส ทะเลดำ ทะเลมาร์มะรา และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นอกจากนี้ยังคาบสมุทรที่สำคัญ ได้แก่ คาบสุทรไอบีเรีย คาบสมุทรอินตาลีคาบสุมทรบอลข่าน และคาบสมุทรไครเมีย


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะทางภูมิภาคทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google