งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิก ด. ช. รัศม์พงศ์ ธนพรศิริ เลขที่ 11 ด. ช. รัศม์พิศาล ธนพรศิริ เลขที่ 12 ด. ช. พิชญะ อินบัว เลขที่ 7 ด. ญ. ธนภรณ์ สายโท เลขที่ 23 ด. ญ. พรพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิก ด. ช. รัศม์พงศ์ ธนพรศิริ เลขที่ 11 ด. ช. รัศม์พิศาล ธนพรศิริ เลขที่ 12 ด. ช. พิชญะ อินบัว เลขที่ 7 ด. ญ. ธนภรณ์ สายโท เลขที่ 23 ด. ญ. พรพรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อสมาชิก ด. ช. รัศม์พงศ์ ธนพรศิริ เลขที่ 11 ด. ช. รัศม์พิศาล ธนพรศิริ เลขที่ 12 ด. ช. พิชญะ อินบัว เลขที่ 7 ด. ญ. ธนภรณ์ สายโท เลขที่ 23 ด. ญ. พรพรรณ นาแก้ว เลขที่ 26 ด. ญ. พัชรินทร์ภรณ์ จัรกขุเรือง เลขที่ 27 ม.2/5

3

4 ทวีปยุโรปมีเนื้อที่ประมาณ 10.5 ล้าน ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากทวีปออสเตรเลียมีขนาดเล็ก กว่าทวีปที่ใหญ่ที่สุดถึง 4 เท่าครึ่ง และมีขนาดเล็กกว่าทวีป แอฟริกาประมาณ 3 เท่า

5 ทวีปยุโรปมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก น่านน้ำ ตอนเหนือของทวีปยุโรป ได้แก่ ทะเลแบเรนต์ส ทะเลคารา และทะเลขาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับทวีปเอเชีย เป็นผืนแผ่นดิน เดียวกัน แนวแบ่งเขตทวีปทั้งสองถือตามแนวของ เทือกเขาอูราล แม่น้ำอูราล ทะเลแคสเปียน ทะเลดำ และเทือกเขาคอเคซัส การแบ่งเช่นนี้ทำให้มี 2 ประเทศ ที่มีดินแดนตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย คือ รัสเซียและตุรกี

6 ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีทะเล ที่สำคัญ คือ ทะเลเนอร์วีเจียน ทะเลเหนือ ทะเลไอริช และทะเลบอลติก นอกจากนี้ยังมีเกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะบริเตนใหญ่ และเกาะไอซ์แลนด์ ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลแคสเปียน เทือกเขาคอเคซัส ทะเลดำ ทะเลมาร์มะรา และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นอกจากนี้ยังคาบสมุทรที่สำคัญ ได้แก่ คาบสุทรไอบีเรีย คาบสมุทรอินตาลีคาบสุมทรบอลข่าน และคาบสมุทร ไครเมีย


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิก ด. ช. รัศม์พงศ์ ธนพรศิริ เลขที่ 11 ด. ช. รัศม์พิศาล ธนพรศิริ เลขที่ 12 ด. ช. พิชญะ อินบัว เลขที่ 7 ด. ญ. ธนภรณ์ สายโท เลขที่ 23 ด. ญ. พรพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google