งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Association of Southeast Asian Nation. การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบล เกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Association of Southeast Asian Nation. การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบล เกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Association of Southeast Asian Nation

2

3 การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบล เกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์ เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์ เว็บไซต์กระทรวงการ ต่างประเทศ : www.mofat.gov.bnwww.mofat.gov.bn

4 ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบน เกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้ แบ่งออกเป็น 4 เขต คือ เขต Brunri-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร เป็นผืน แผ่นดิน 5270 ตารางกิโลเมตร ( พื้นที่ 70% เป็นป่าเขตร้อน ) และเป็นผืนน้ำ 500 ตารางกิโลเมตร ดินแดนอาณาเขต : รวม 381 กิโลเมตร เขตชายฝั่ง : 161 กิโลเมตร ภูมิประเทศ : พื้นที่ชายฝั่งสูงขึ้นเป็น ภูเขาทางทิศตะวันออก และเนินเขาต่ำทางทิศ ตะวันตก

5


ดาวน์โหลด ppt Association of Southeast Asian Nation. การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบล เกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google