งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 ทวีปยุโรป ความรู้ 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 2. ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 ทวีปยุโรป ความรู้ 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 2. ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 ทวีปยุโรป ความรู้ 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 2. ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ 2. ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป และวัฒนธรรมของทวีปยุโรปความรู้ 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 2. ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ 2. ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 1. ใฝ่เรียนรู้ 1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มีวินัย 2. มีวินัย 3. รับผิดชอบ 3. รับผิดชอบ 4. มุ่งมั่นในการทำงาน 4. มุ่งมั่นในการทำงาน คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 1. ใฝ่เรียนรู้ 1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มีวินัย 2. มีวินัย 3. รับผิดชอบ 3. รับผิดชอบ 4. มุ่งมั่นในการทำงาน 4. มุ่งมั่นในการทำงาน ทักษะ/กระบวนการ ทักษะ/กระบวนการ 1. การสืบค้น 1. การสืบค้น 2. การคิด 2. การคิด 3. การใช้เทคโนโลยี 3. การใช้เทคโนโลยี 4. กระบวนการกลุ่ม 4. กระบวนการกลุ่ม ทักษะ/กระบวนการ ทักษะ/กระบวนการ 1. การสืบค้น 1. การสืบค้น 2. การคิด 2. การคิด 3. การใช้เทคโนโลยี 3. การใช้เทคโนโลยี 4. กระบวนการกลุ่ม 4. กระบวนการกลุ่ม ภาระ/ชิ้นงาน 1. การนำเสนอผลงาน 1. การนำเสนอผลงาน 2. การบันทึกความรู้ 2. การบันทึกความรู้ 3. การทำแบบทดสอบ 3. การทำแบบทดสอบ 4. การสร้างแผนที่ความคิด 4. การสร้างแผนที่ความคิด 5. วาดภาพระบายสี 5. วาดภาพระบายสี

4 ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ทวีปยุโรปมีพื้นที่10,600,000 ตร.กม. เล็กที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีป ออสเตรเลียแต่มีจำนวนประชากรมาก ที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา ปี พ.ศ. 2546 ยุโรปมีประชากรราว 799,566,000 คน หรือประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรโลก ทวีปยุโรปมีพื้นที่10,600,000 ตร.กม. เล็กที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีป ออสเตรเลียแต่มีจำนวนประชากรมาก ที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา ปี พ.ศ. 2546 ยุโรปมีประชากรราว 799,566,000 คน หรือประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรโลก ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 36 °1 ‘ N – 71 °10 ′ N ลองจิจูด 66 °E – 9 °30 ‘W

5 ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 อาณาเขตติดต่อ -ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก -ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก -ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทะเลดำ -ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขาอูราลและทะเลแคสเปียน อาณาเขตติดต่อ -ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก -ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก -ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทะเลดำ -ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขาอูราลและทะเลแคสเปียน

6 ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 การแบ่งภูมิภาคใหญ่ๆ ของทวีปยุโรป สีน้ำเงิน ยุโรปเหนือ สีแดง ยุโรปตะวันออก สีเขียว ยุโรปใต้ สีฟ้ายุโรปตะวันตก การแบ่งภูมิภาคใหญ่ๆ ของทวีปยุโรป สีน้ำเงิน ยุโรปเหนือ สีแดง ยุโรปตะวันออก สีเขียว ยุโรปใต้ สีฟ้ายุโรปตะวันตก

7 ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา แบ่งเป็น 2 บริเวณคือ 1. ยุโรปตะวันตกและยุโรปใต้ -เขตเทือกเขาสูงชัน ที่ราบสูง เกาะบางแห่ง เป็นเกาะภูเขาไฟมีแผ่นดินไหวบ่อยๆ เช่น เทือกเขาแอลป์ 2. ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันออก -มีความมั่นคง มีภูเขาที่ไม่สูงชันเหมือน บริเวณแรก ประมาณ 200,000-10,000 ปี มานี้เป็นยุคน้ำแข็งปกคลุมภาคเหนือ ต่อมา น้ำแข็งละลายเกิดภูมิประเทศแบบฟยอร์ด เกิดทะเลสาบ ลักษณะทางธรณีวิทยา แบ่งเป็น 2 บริเวณคือ 1. ยุโรปตะวันตกและยุโรปใต้ -เขตเทือกเขาสูงชัน ที่ราบสูง เกาะบางแห่ง เป็นเกาะภูเขาไฟมีแผ่นดินไหวบ่อยๆ เช่น เทือกเขาแอลป์ 2. ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันออก -มีความมั่นคง มีภูเขาที่ไม่สูงชันเหมือน บริเวณแรก ประมาณ 200,000-10,000 ปี มานี้เป็นยุคน้ำแข็งปกคลุมภาคเหนือ ต่อมา น้ำแข็งละลายเกิดภูมิประเทศแบบฟยอร์ด เกิดทะเลสาบ

8 ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 ลักษณะทางภูมิประเทศ 1. เขตหินเก่าทางตะวันตก เฉียงเหนือ -คาบสมุทรสแกนดิเนียเวีย ประเทศฟินแลนด์ -ฟยอร์ด -ชายฝั่งทะเลประเทศนอร์เวย์ -หมู่เกาะบริติช เช่น เทือกเขาเซอเลน ทิวเขาแกรมเปียน 1. เขตหินเก่าทางตะวันตก เฉียงเหนือ -คาบสมุทรสแกนดิเนียเวีย ประเทศฟินแลนด์ -ฟยอร์ด -ชายฝั่งทะเลประเทศนอร์เวย์ -หมู่เกาะบริติช เช่น เทือกเขาเซอเลน ทิวเขาแกรมเปียน

9 ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง -พื้นที่ทางตอนใต้ของสหราชอาณาจักร -ทางตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก -ภาคเหนือของประเทศเยอรมันนี โปแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ -พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสหพันธรัฐ รัสเซีย 2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง -พื้นที่ทางตอนใต้ของสหราชอาณาจักร -ทางตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก -ภาคเหนือของประเทศเยอรมันนี โปแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ -พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสหพันธรัฐ รัสเซีย 3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง -อดีตเป็นภูเขาสูง ต่อมาสึกกร่อนพังทลายเป็น ที่ราบสูงและมีเทือกเขาเตี้ยๆ กระจัดกระจายทั่วไป -ที่ราบสูงเมเซตา (Meseta) บริเวณภาคกลาง ของคาบสมุทรไอบีเรีย ประเทศโปรตุเกสและสเปน -ที่ราบสูงทางตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส เรียกว่า มาซีฟซองตราล - ที่ราบสูงภาคกลางและภาคใต้ ของประเทศ เยอรมันนี เรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ และที่ราบสูง โบฮีเมีย 3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง -อดีตเป็นภูเขาสูง ต่อมาสึกกร่อนพังทลายเป็น ที่ราบสูงและมีเทือกเขาเตี้ยๆ กระจัดกระจายทั่วไป -ที่ราบสูงเมเซตา (Meseta) บริเวณภาคกลาง ของคาบสมุทรไอบีเรีย ประเทศโปรตุเกสและสเปน -ที่ราบสูงทางตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส เรียกว่า มาซีฟซองตราล - ที่ราบสูงภาคกลางและภาคใต้ ของประเทศ เยอรมันนี เรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ และที่ราบสูง โบฮีเมีย 4. เขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้ -เขตที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก มีอายุ ใกล้เคียงเทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย -เป็นเขตภูเขาหินใหม่ที่เปลือกโลกยังไม่สงบตัว ทำให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุ ใน ประเทศอิตาลี กรีซ แอลเบเนียบอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา โครเอเชีย เป็นต้น -ภูเขาต่อเนื่องกันเป็นแนวยาวและมีความสูง มาก เพราะผ่านการสึกกร่อนพังทลายน้อยกว่า เขตอื่น เทือกเขาที่สำคัญคือ เทือกเขาแอลป์ คือ ยอดเขามงบล็อง (Mont Blanc) 4. เขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้ -เขตที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก มีอายุ ใกล้เคียงเทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย -เป็นเขตภูเขาหินใหม่ที่เปลือกโลกยังไม่สงบตัว ทำให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุ ใน ประเทศอิตาลี กรีซ แอลเบเนียบอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา โครเอเชีย เป็นต้น -ภูเขาต่อเนื่องกันเป็นแนวยาวและมีความสูง มาก เพราะผ่านการสึกกร่อนพังทลายน้อยกว่า เขตอื่น เทือกเขาที่สำคัญคือ เทือกเขาแอลป์ คือ ยอดเขามงบล็อง (Mont Blanc) ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3

10 ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป แหล่งน้ำที่สำคัญ 1. แม่น้ำวอลกา ยาวที่สุดใน ทวีปยุโรป เกิดจากเขตที่สูงทาง ตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ไหล ลงสู่ทะเลแคสเปียน เดินเรือได้เกือบ ตลอดสาย 2. แม่น้ำดานูบ เป็นแม่น้ำสาย ยาวสายเดียวของทวีปที่ไหลจากทิศ Wไปยังทิศ E เกิดจากเขตที่สูง ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เยอรมันนี ลงสู่ทะเลดำสองฝั่งแม่น้ำนี้ ได้ชื่อว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีการ สร้างเขื่อนเพื่อนำน้ำมาใช้หลายแห่ง 1.3 แม่น้ำไรน์ เป็นแม่น้ำใน ยุโรปตะวันตก เกิดจากเทือกเขา แอลป์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไหลผ่านเยอรมันนี ฝรั่งเศส ไหล ลงสู่ทะเลเหนือ

11 ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 เขตภูมิอากาศของทวีปยุโรป

12 ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 เขตภูมิอากาศของทวีปยุโรป บริเวณทุนดร้า ในบริเวณทุนดร้านั้นมีฝูง กวางคาริบูซึ่งจะอพยพไป ทางใต้เมื่อถึงฤดูหนาว และจะกินตะไคร่น้ำ พืช ชนิดอื่นๆ และกินเนื้อ โดยเฉพาะเนื้อของเลมมิ่ง และหนูท้องนา บริเวณป่าสน ป่าเขตหนาว ใน บริเวณป่าสน ป่าเขต หนาวนี้ เคยมีสัตว์ และนกอาศัยอยู่ อย่างชุกชุม บริเวณทุ่งหญ้าสเตปป์ ปัจจุบันสัตว์ขนาดใหญ่จำพวก เนื้อ และกวางไม่เหลือให้เห็นบริเวณทุ่ง หญ้าสเตปป์จะมีก็แต่สัตว์จำพวก หนู เช่น มาร์มอต เจอร์บัว แฮม เต้อร์ บริเวณเขตเมดิเตอร์เร เนียน ใ นยุโรปแถบทะเลเมดิ เตอร์เรเนียนพบแพะป่า และแกะป่า อาศัยอยู่ในป่าใกล้เชิงเขา แมวป่า และหมูป่าอยู่บนเกาะคอร์ซิก้า เกาะ ซาร์ดิเนียมีงูรวมทั้งงูพิษ สัตว์เลื้อยคลาน และเต่าอาศัยอยู่ใน บริเวณนี้ในเขตนี้

13 ประชากรของทวีปยุโรปประชากรของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 ทวีปยุโรปมีประชากรประมาณ 813,319,5111 คน (พ.ศ. 2553) มีจำนวนประชากรมาเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรปมีประชากรประมาณ 813,319,5111 คน (พ.ศ. 2553) มีจำนวนประชากรมาเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา 1. เขตที่มีประชากรหนาแน่น ได้แก่ บริเวณยุโรปตะวันตกและยุโรปกลาง คือ นับตั้งแต่ภาคตะวันออกของเกาะอังกฤษ ภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศส ประเทศ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ที่ราบใหญ่ภาคกลางและภาคตะวันตกของยูเครน 2. เขตที่มีประชากรเบาบาง ได้แก่ บริเวณที่มีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศไม่ ส่งเสริมต่อการอยู่อาศัย เช่น คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ประเทศฟินแลนด์ และตอน เหนือของประเทศรัสเซีย เป็นต้น ซึ่งเป็นดินแดนที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดปี 1. เขตที่มีประชากรหนาแน่น ได้แก่ บริเวณยุโรปตะวันตกและยุโรปกลาง คือ นับตั้งแต่ภาคตะวันออกของเกาะอังกฤษ ภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศส ประเทศ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ที่ราบใหญ่ภาคกลางและภาคตะวันตกของยูเครน 2. เขตที่มีประชากรเบาบาง ได้แก่ บริเวณที่มีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศไม่ ส่งเสริมต่อการอยู่อาศัย เช่น คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ประเทศฟินแลนด์ และตอน เหนือของประเทศรัสเซีย เป็นต้น ซึ่งเป็นดินแดนที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดปี

14 ประชากรของทวีปยุโรปประชากรของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 เชื้อชาติ ชาวยุโรปส่วนใหญ่เป็นพวก ผิวขาว (Caucasoid) ซึ่งเป็นชาติ พันธุ์ดังเดิมของทวีปนี้ แม้ในระยะ หลังจะมีพวกผิวดำ(Negroid) และ ผิวเหลือง (Mongoloid) อพยพเข้า มาอาศัยด้วย แต่ก็นับว่ามีจำนวน น้อยมาก ยุโรปปัจจุบันจึงยังคง เป็นทวีปของคนผิวขาว ซึ่งจำแนก ได้ 3 กลุ่ม 1. กลุ่มนอร์ดิก กลุ่มนี้อพยพมากจากเอเชียเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ในทวีป ยุโรปตอนเหนือ มีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาว ผมสีอ่อน ตาสีอ่อน ปัจจุบันคือ ประชากรในแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย กระจายลงมา ตอนใต้ของเยอรมนี ตอนใต้ของเบลเยี่ยม ตอนเหนือของฝรั่งเศส เป็น บริเวณที่ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติผสมระหว่างนอร์ดิกและอัลไพน์ 2. กลุ่มอัลไพน์ กลุ่มเชื้อชาติอัลไพน์อพยพมาจากเอเชียไมเนอร์ เข้ามาตั้งถิ่น ฐานอยู่ทางยุโรปกลางเขตเชิงเขาแอลป์และแถบคาบสมุทรบอลข่าน กลุ่มอัลไพน์มีรูปร่างลักษณะบึกบึน แข็งแรง ผิวสีอ่อน กะโหลกศีรษะมี ส่วนกว้างมาก ปัจจุบันอาศัยอยู่ทางตอนกลางของประเทศเยอรมนี ตอนกลางของฝรั่งเศส ตอนเหนือของสเปน และบริเวณคาบสมุทรบอล ข่าน 3. กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน เป็นกลุ่มเชื้อชาติที่อพยพมาจาเอเชียเข้ามาอาศัยอยู่แถบ ชายฝั่งทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ลักษณะรูปร่างสูงปานกลาง ผิวสีน้ำตาล olive – brown ตาสีดำ ผมสีเข้มคือสีน้ำตาลเข้มหรือดำ กะโหลกศีรษะมี ความยาวมากว่าความกว้าง ปัจจุบันกลุ่มเชื้อชาติเมดิเตอร์เรเนียนอาศัย อยู่บริเวณตอนใต้ของยุโรป เช่นในประเทศ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกส เป็นต้น

15 ประชากรของทวีปยุโรปประชากรของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 ภาษา ที่ใช้ในทวีปยุโรป เป็นตระกูล ภาษาอินโด-ยุโร เปียน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1. กลุ่มภาษาเยอร์มานิก (ติวโตนิก) ใช้กันใน กลุ่มสแกนดิเนเวีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และ บางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 2. กลุ่มภาษาโรแมนซ์ หรือกลุ่มภาษาละติน ใช้ กันใน อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส และ โรมาเนีย 3. กลุ่มภาษาสลาวิก (สลาฟ) ใช้กันในภาค กลางและภาคตะวันออกของยุโรป ในคาบสมุทร บอลข่าน และสหพันธรัฐรัสเซีย ภาษา ที่ใช้ในทวีปยุโรป เป็นตระกูล ภาษาอินโด-ยุโร เปียน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1. กลุ่มภาษาเยอร์มานิก (ติวโตนิก) ใช้กันใน กลุ่มสแกนดิเนเวีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และ บางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 2. กลุ่มภาษาโรแมนซ์ หรือกลุ่มภาษาละติน ใช้ กันใน อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส และ โรมาเนีย 3. กลุ่มภาษาสลาวิก (สลาฟ) ใช้กันในภาค กลางและภาคตะวันออกของยุโรป ในคาบสมุทร บอลข่าน และสหพันธรัฐรัสเซีย ศาสนา ชาวยุโรปส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 นิกาย คือ 1. โรมันคาทอลิก เป็นศาสนาของผู้ใช้ภาษา ละติน เช่นในเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส โปรตุเกส อิตาลี ออสเตรีย สโลวัก เช็ก และโปแลนด์ 2. กรีกออร์โธดอกซ์ นับถือศาสนาในกรีซ และ ยูโกสลาเวีย 3. โปรเตสแตนด์ นับถือกันใน สแกนดิเนเวีย เอสโทเนีย แลตเวีย เนเธอร์แลนด์สหราช อาณาจักร ศาสนา ชาวยุโรปส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 นิกาย คือ 1. โรมันคาทอลิก เป็นศาสนาของผู้ใช้ภาษา ละติน เช่นในเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส โปรตุเกส อิตาลี ออสเตรีย สโลวัก เช็ก และโปแลนด์ 2. กรีกออร์โธดอกซ์ นับถือศาสนาในกรีซ และ ยูโกสลาเวีย 3. โปรเตสแตนด์ นับถือกันใน สแกนดิเนเวีย เอสโทเนีย แลตเวีย เนเธอร์แลนด์สหราช อาณาจักร

16 ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปยุโรปลักษณะเศรษฐกิจของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 การเกษตร การเพาะปลูก เขตเพาะปลูกอยู่ในยุโรปตะวันตก ภาค ตะวันออกและภาคใต้ของอังกฤษ ภาคเหนือและภาคตะวันตก ของฝรั่งเศส ตอนเหนือของเยอรมนี ยูเครน พืชที่สำคัญคือ ข้าว สาลี ปลูกได้มากที่สุดคือ ยูเครน รองลงไปคือ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โรมาเนีย บัลแกเรีย เยอรมนี ฮังการี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ถั่ว มันฝรั่ง ปลูกได้โดยทั่วไป องุ่น ส้ม มะกอก มะนาว แอปเปิลและผลไม้ชนิดต่างๆ ปลูกได้มากเขตอากาศแบบเมดิ เตอร์เนียน ได้แก่ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน กรีซ ต้นแฟล็กซ์ ใช้ใบทำป่านลินิน ปลูกมากในโปแลนด์ เบลเยียม ไอร์แลนด์ การเกษตร การเพาะปลูก เขตเพาะปลูกอยู่ในยุโรปตะวันตก ภาค ตะวันออกและภาคใต้ของอังกฤษ ภาคเหนือและภาคตะวันตก ของฝรั่งเศส ตอนเหนือของเยอรมนี ยูเครน พืชที่สำคัญคือ ข้าว สาลี ปลูกได้มากที่สุดคือ ยูเครน รองลงไปคือ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โรมาเนีย บัลแกเรีย เยอรมนี ฮังการี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ถั่ว มันฝรั่ง ปลูกได้โดยทั่วไป องุ่น ส้ม มะกอก มะนาว แอปเปิลและผลไม้ชนิดต่างๆ ปลูกได้มากเขตอากาศแบบเมดิ เตอร์เนียน ได้แก่ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน กรีซ ต้นแฟล็กซ์ ใช้ใบทำป่านลินิน ปลูกมากในโปแลนด์ เบลเยียม ไอร์แลนด์

17 ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปยุโรปลักษณะเศรษฐกิจของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 การทำป่าไม้ การทำป่าไม้ พบมากในประเทศ ฟินแลนด์ สวีเดน รัสเซีย นอร์เวย์ ใน บริเวณป่าสน ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน นำมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษ การทำป่าไม้ การทำป่าไม้ พบมากในประเทศ ฟินแลนด์ สวีเดน รัสเซีย นอร์เวย์ ใน บริเวณป่าสน ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน นำมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษ การประมง การประมง แหล่งประมงที่สำคัญ ได้แก่ ทะเลเหนือ โดยเฉพาะบริเวณที่ กระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือบรรจบ กับกระแสน้ำเย็นกรีนแลนด์ตะวันออก เกิดเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมมากแห่ง หนึ่งของโลกเรียกว่า ดอกเกอร์แบงก์ การประมง การประมง แหล่งประมงที่สำคัญ ได้แก่ ทะเลเหนือ โดยเฉพาะบริเวณที่ กระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือบรรจบ กับกระแสน้ำเย็นกรีนแลนด์ตะวันออก เกิดเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมมากแห่ง หนึ่งของโลกเรียกว่า ดอกเกอร์แบงก์ การทำเหมืองแร่ การทำเหมืองแร่ ยุโรปเป็นทวีปที่มีแร่เหล็กและถ่านหินอุดม สมบูรณ์ 1 ถ่านหิน แหล่งสำคัญอยู่ทางภาคเหนือของสหราช อาณาจักร 2 เหล็ก แหล่งสำคัญคือ แหล่งคิรูนาและเยลีวาร์ทาง ตอนเหนือของสวีเดน 3 น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แหล่งสำคัญของยุโรป อยู่ในบริเวณทะเลเหนือ และรอบๆทะเลสาบแคสเปียน 4 บอกไซต์ เมื่อนำถลุงแล้วได้อะลูมิเนียม แหล่งผลิต สำคัญอยู่ทางภาคใต้ของฝรั่งเศส ยูโกสลาเวีย ฮังการี เทือกเขาอูราลในรัสเซีย 5 โพแทช ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ยและสบู่ แหล่งผลิตอยู่ ในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน รัสเซีย การทำเหมืองแร่ การทำเหมืองแร่ ยุโรปเป็นทวีปที่มีแร่เหล็กและถ่านหินอุดม สมบูรณ์ 1 ถ่านหิน แหล่งสำคัญอยู่ทางภาคเหนือของสหราช อาณาจักร 2 เหล็ก แหล่งสำคัญคือ แหล่งคิรูนาและเยลีวาร์ทาง ตอนเหนือของสวีเดน 3 น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แหล่งสำคัญของยุโรป อยู่ในบริเวณทะเลเหนือ และรอบๆทะเลสาบแคสเปียน 4 บอกไซต์ เมื่อนำถลุงแล้วได้อะลูมิเนียม แหล่งผลิต สำคัญอยู่ทางภาคใต้ของฝรั่งเศส ยูโกสลาเวีย ฮังการี เทือกเขาอูราลในรัสเซีย 5 โพแทช ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ยและสบู่ แหล่งผลิตอยู่ ในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน รัสเซีย

18 ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปยุโรปลักษณะเศรษฐกิจของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ยุโรปได้ชื่อว่าเป็นทวีปอุตสาหกรรม เพราะเกือบทุกประเทศประชากร ผู้ใช้แรงงานส่วน ใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม แหล่งอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปตะวันตก เช่น สหราช อาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ส่วน ยุโรปตะวันออกอยู่ใน รัสเซีย ยูเครน เบลารุส อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ยุโรปได้ชื่อว่าเป็นทวีปอุตสาหกรรม เพราะเกือบทุกประเทศประชากร ผู้ใช้แรงงานส่วน ใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม แหล่งอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปตะวันตก เช่น สหราช อาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ส่วน ยุโรปตะวันออกอยู่ใน รัสเซีย ยูเครน เบลารุส

19 ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปยุโรปลักษณะเศรษฐกิจของทวีปยุโรป ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 การค้าขาย การค้าขาย เนื่องจากยุโรปความเจริญก้าวหน้า ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทำให้ยุโรปมี การติดต่อค้าขายกับภูมิภาคอื่นและมีการตั้ง กลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น 1 สหภาพยุโรป (EU-European Union) 2 สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA- European Free Trade Association) ตลาดการค้าขายระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเทศต่างๆที่อยู่ในยุโรปและประเทศ อเมริกาเหนือ การค้าขาย การค้าขาย เนื่องจากยุโรปความเจริญก้าวหน้า ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทำให้ยุโรปมี การติดต่อค้าขายกับภูมิภาคอื่นและมีการตั้ง กลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น 1 สหภาพยุโรป (EU-European Union) 2 สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA- European Free Trade Association) ตลาดการค้าขายระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเทศต่างๆที่อยู่ในยุโรปและประเทศ อเมริกาเหนือ

20 ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 การคมนาคมขนส่ง ยุโรปเป็นทวีปที่มีการคมนาคมขนส่งเจริญก้าวหน้ามาก ทางรถยนต์ มีทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง เขตอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆ มี ระยะทางยาวประมาณ 1 ใน 5 ของทางรถยนต์ของโลก ทางรถไฟ ทวีปยุโรปมีทางรถไฟยาว 1 ใน 3 ของทางรถไฟในโลก ประเทศที่มี ทางรถไฟยาวเมื่อเฉลี่ยต่อเนื้อที่แล้วมากที่สุด คือ เบลเยียม รองลงมาคือ สหราช อาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟคือ ปารีส ลอนดอน เบอร์ลิน วอร์ซอ มอสโก ทางอากาศ แต่ละประเทศต่างก็มีสายการบินเป็นของตนเอง ใช้ติดต่อระหว่างเมือง ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และระหว่างทวีป ศูนย์กลางการบินส่วนใหญ่เป็น เมืองหลวงของแต่ละประเทศ ทางน้ำ แม่น้ำสำคัญที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเซน แม่น้ำดานูบ แม่น้ำโวลกา แม่น้ำโอเดอร์ และมีการขุด คลองเพื่อการคมนาคม เช่น คลองคีล ในเยอรมนี เชื่อมระหว่างทะเลบอลติกกับ ทะเลเหนือ คลองมีดีในฝรั่งเศสเชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทร แอตแลนติก การคมนาคมขนส่ง ยุโรปเป็นทวีปที่มีการคมนาคมขนส่งเจริญก้าวหน้ามาก ทางรถยนต์ มีทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง เขตอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆ มี ระยะทางยาวประมาณ 1 ใน 5 ของทางรถยนต์ของโลก ทางรถไฟ ทวีปยุโรปมีทางรถไฟยาว 1 ใน 3 ของทางรถไฟในโลก ประเทศที่มี ทางรถไฟยาวเมื่อเฉลี่ยต่อเนื้อที่แล้วมากที่สุด คือ เบลเยียม รองลงมาคือ สหราช อาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟคือ ปารีส ลอนดอน เบอร์ลิน วอร์ซอ มอสโก ทางอากาศ แต่ละประเทศต่างก็มีสายการบินเป็นของตนเอง ใช้ติดต่อระหว่างเมือง ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และระหว่างทวีป ศูนย์กลางการบินส่วนใหญ่เป็น เมืองหลวงของแต่ละประเทศ ทางน้ำ แม่น้ำสำคัญที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเซน แม่น้ำดานูบ แม่น้ำโวลกา แม่น้ำโอเดอร์ และมีการขุด คลองเพื่อการคมนาคม เช่น คลองคีล ในเยอรมนี เชื่อมระหว่างทะเลบอลติกกับ ทะเลเหนือ คลองมีดีในฝรั่งเศสเชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทร แอตแลนติก

21 ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 END


ดาวน์โหลด ppt ครูฉัตรชัย สัตบุษ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3 ทวีปยุโรป ความรู้ 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 2. ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google