งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 1. ด. ช. จิรายุส ซือตระกูล เลขที่ 2 2. ด. ช. ปรัชญา เหลี่ยมใส เลขที่ 8 3. ด. ช. สันติภาพ สินันตา เลขที่ 14 4. ด. ญ. ณัฐพร พันธุ์ยิ่งยก เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 1. ด. ช. จิรายุส ซือตระกูล เลขที่ 2 2. ด. ช. ปรัชญา เหลี่ยมใส เลขที่ 8 3. ด. ช. สันติภาพ สินันตา เลขที่ 14 4. ด. ญ. ณัฐพร พันธุ์ยิ่งยก เลขที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่ม 1. ด. ช. จิรายุส ซือตระกูล เลขที่ 2 2. ด. ช. ปรัชญา เหลี่ยมใส เลขที่ 8 3. ด. ช. สันติภาพ สินันตา เลขที่ 14 4. ด. ญ. ณัฐพร พันธุ์ยิ่งยก เลขที่ 20 5. ด. ญ. รัชดาพร เผ่าคำ เลขที่ 28 ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 2/4

3 ที่ตั้งของทวีปยุโรป ทวีปยุโรป ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก ของทวีปเอเชีย ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน และอยู่ใน ซีกโลกเหนือทั้งหมด ไม่มีดินแดนส่วนใดของทวีป อยู่ใต้เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ บริเวณใต้สุดของ ทวีป อยู่ในแนวเดียวกัน กับตอนกลางของประเทศ จีนและตอนใต้ของญี่ปุ่น คือ อยู่ระหว่างละติจูด 36 องศา 1 ลิปดาเหนือ ถึง 71 องศา 10 ลิปดา เหนือ และระหว่างลองจิจูด 66 องศาตะวันออก ถึง 9 องศา 30 ลิปดาตะวันตก ยุโรปเป็นทวีปที่มี ขนาดเล็ก รองจากทวีปออสเตรเลียซึ่งมีขนาดเล็ก ที่สุด พื้นดินของทวีปยุโรป ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน กับทวีปเอเชีย จึงมีผู้เรียกทวีปทั้งสองนี้ว่า ยูเรเชีย

4 ขนาดของทวีปยุโรป เนื้อที่ของทวีปยุโรปมีขนาด 9.94 ล้าน ตารางกิโลเมตร นับเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 4 ของโลก และมีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก ทวีปออสเตรเลีย ถ้าเปรียบเทียบกับทวีปเอเชียจะ มีขนาดกว้างกว่า ถึง 4.5 เท่า

5 อาณาเขตติดต่อของทวีปยุโรป ทิศเหนือ ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก น่านน้ำตอน เหนือได้แก่ ทะเลขาว ทะเลแบเรนต์ส ทิศตะวันออก ติดต่อเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับ ทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขายูราล แม่น้ำยูราล ทะเล แคสเปียน ทะเลดำ และ เทือกเขาคอเคซัส เป็นแนว เขตแบ่งทวีปทำให้ดินแดนของประเทศรัสเซีย และ ตุรกีตั้งอยู่ทั้งในทวีป ยุโรปและทวีปเอเชีย ทิศใต้ ติดกับ ทะเลแคสเปียน เทือกเขาคอเคซัส ทะเลดำ ทะเลมาร์มะรา และ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีทะเล ต่าง ๆ คือ ทะเลนอร์วีเจียน ทะเลเหนือ ทะเลไอริช และทะเล บอลติกมีเกาะสำคัญได้แก่ เกาะบริเตนใหญ่ เกาะ ไอร์แลนด์เกาะไอซ์

6 ลักษณะภูมิประเทศของทวีป ยุโรป ประกอบด้วย 4 เขตใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. เขตเทือกเขาหินเก่าภาคเหนือ พื้นที่ ส่วนใหญ่ของยุโรปภาคเหนือ เป็นมีลักษณะเป็น เทือกเขาสูง และ บางตอนเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ที่มีอายุเก่าแก่ ที่สุดของยุโรป ประมาณ 400 ล้านปี เช่น เทือกเขาภาคเหนือแถบ คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีอายุ เก่าแก่ ได้แก่ เทือกเขาเชอรอน และ เทือกเขาแก รมเบรียน ใน สกอตแลนด์ นอกจากนี้ยังมีแนวชายฝั่งที่เกิดจาก การกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ที่เรียกว่า " ฟยอร์ด (Fjord)"

7 2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง ภูมิประเทศของทวีปยุโรป ภาค กลางเป็นที่ราบต่อเนื่องกัน ตั้งแต่บริเวณชายฝั่ง มหาสมุทรแอตแลนติกในฝรั่งเศส ไปจนถึงที่ราบต่ำ ตอนกลางของทวีป ในประเทศเบลเยี่ยม เนธอร์ แลนด์ เยอรมนี และรัสเซีย มีประชากรอาศัยอยู่ อย่างหนาแน่น มีบทบาททางเศรษฐกิจ และมี ความสำคัญด้าน เกษตรกรรมมากที่สุดของทวีปยุโรป แม่น้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเอลเบ แม่น้ำลัวร์ และ แม่น้ำ เซน

8 3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเริ่มตั้งแต่คาบสมุทรไอบี เรีย ตอนกลางของทวีปยุโรปไปจนถึงที่ราบสูง โบฮีเมีย ทางตะวันออกเขตที่ราบสูงภาคกลางนี้ เชื่อมต่อระหว่างที่ราบใหญ่ภาคกลางกับเทือกเขาสูง ภาคใต้ของทวีปที่ราบสูงที่สำคัญได้แก่ ที่ราบสูงเม ซาตา ในคาบสมุทรไอบีเรียที่ราบสูงมัสซิฟซองตาล ในตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส ป่าดำ (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี ที่ราบสูงโบฮีเมียใน ประเทศสาธารณรัฐเชค ที่ราบฮังกาเรียน (GreatHungarian Plain) ในเขตประเทศฮังการี ซึ่ง เป็นที่ราบขนาดใหญ่ระหว่างเทือกเขาคาร์เปเทียน ( ทางตอนเหนือ ) เทือกเขา Transdanubian Medium Mountains ( ทางตะวันตกเฉียงใต้ ) และ แม่น้ำ Sava ( ทางทิศใต้ ) โดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่ 56% อยู่ในประเทศฮังการี และส่วนหนึ่งครอบคลุมไป ถึงสโลวาเกีย, ยูเครน, โรมาเรีย, เซอร์เบีย และ โครเอเชีย

9 4. เขตเทือกเขาสูงภาคใต้ ทวีปยุโรปภาคใต้มีเทือกเขาสูงซึ่งมีอายุ ใกล้เคียงกับ เทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย เทือกเขาเหล่านี้เป็นเทือกเขารุ่นใหม่ ผ่านการสึก กร่อนพังทลายไม่มาก และยังมีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวของเปลือกโลกอยู่ เช่น เกิด แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดเป็นต้น ลักษณะของ เทือกเขาสูงภาคใต้ เป็นยอดเขาสูงและมีหุบเขา ลึก บริเวณยอดเขามีน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี

10


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 1. ด. ช. จิรายุส ซือตระกูล เลขที่ 2 2. ด. ช. ปรัชญา เหลี่ยมใส เลขที่ 8 3. ด. ช. สันติภาพ สินันตา เลขที่ 14 4. ด. ญ. ณัฐพร พันธุ์ยิ่งยก เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google