งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ เหรียญ. ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ เหรียญ. ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ เหรียญ

2 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย

3 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย H T

4 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย H T ผลการ ตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 123 แบบที่ 1 HHH แบบที่ 2 HHT แบบที่ 3 HTH แบบที่ 4 HTT แบบที่ 5 THH แบบที่ 6 THT แบบที่ 7 TTH แบบที่ 8TTT

5 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย H T ผลการ ตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 123 แบบที่ 1 HHH แบบที่ 2 HHT แบบที่ 3 HTH แบบที่ 4 HTT แบบที่ 5 THH แบบที่ 6 THT แบบที่ 7 TTH แบบที่ 8TTT กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,T HT,TTH,TTT} n(S) = 8

6 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย H T ผลการ ตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 123 แบบที่ 1 HHH แบบที่ 2 HHT แบบที่ 3 HTH แบบที่ 4 HTT แบบที่ 5 THH แบบที่ 6 THT แบบที่ 7 TTH แบบที่ 8TTT ความสนใจ : หงาย หัว 1 เหรียญ กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,T HT,TTH,TTT} n(S) = 8

7 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย H T ผลการ ตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 123 แบบที่ 1 HHH แบบที่ 2 HHT แบบที่ 3 HTH แบบที่ 4 HTT แบบที่ 5 THH แบบที่ 6 THT แบบที่ 7 TTH แบบที่ 8TTT ความสนใจ : หงาย หัว 1 เหรียญ กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,T HT,TTH,TTT} n(S) = 8

8 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย H T ผลการ ตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 123 แบบที่ 1 HHH แบบที่ 2 HHT แบบที่ 3 HTH แบบที่ 4 HTT แบบที่ 5 THH แบบที่ 6 THT แบบที่ 7 TTH แบบที่ 8TTT ความสนใจ : หงาย หัว 1 เหรียญ กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,T HT,TTH,TTT} n(S) = 8

9 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย H T ผลการ ตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 123 แบบที่ 1 HHH แบบที่ 2 HHT แบบที่ 3 HTH แบบที่ 4 HTT แบบที่ 5 THH แบบที่ 6 THT แบบที่ 7 TTH แบบที่ 8TTT ความสนใจ : หงาย หัว 1 เหรียญ กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,T HT,TTH,TTT} n(S) = 8

10 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย H T ผลการ ตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 123 แบบที่ 1 HHH แบบที่ 2 HHT แบบที่ 3 HTH แบบที่ 4 HTT แบบที่ 5 THH แบบที่ 6 THT แบบที่ 7 TTH แบบที่ 8TTT และให้ A คือเหตุการณ์ที่เหรียญ หงายหัว 1 เหรียญ ดังนั้น A = {HTT,THT,TTH} n(A) = 3 กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,T HT,TTH,TTT} n(S) = 8

11 ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย H T ผลการ ตรวจ โยนเหรียญครั้งที่ 123 แบบที่ 1 HHH แบบที่ 2 HHT แบบที่ 3 HTH แบบที่ 4 HTT แบบที่ 5 THH แบบที่ 6 THT แบบที่ 7 TTH แบบที่ 8TTT ดังนั้น P(A) = = n(A) n(S) 3 8 และให้ A คือเหตุการณ์ที่เหรียญ หงายหัว 1 เหรียญ ดังนั้น A = {HTT,THT,TTH} n(A) = 3 กำหนด S คือการทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ดังนั้น S={HHH,HHT,HTH,HTT,THH,T HT,TTH,TTT} n(S) = 8


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ เหรียญ. ตัวอย่างที่ 2.10 วิธีทำ โยนเหรียญ เหรียญ เหรียญหงาย หัว เหรียญหงาย ก้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google