งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ

2 ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M

3 ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F

4 ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน วิธีทำ
ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F

5 ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน วิธีทำ
ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F

6 ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน วิธีทำ
ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน วิธีทำ M M M F M M M F F F F F F M M F F M M F F M M F F

7 ไม่สนใจตำแหน่ง ตัวอย่างที่ 2.8
ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน วิธีทำ M M M F M M M F F F F F F M M F F M M F F ไม่สนใจตำแหน่ง M M F F

8 ไม่สนใจตำแหน่ง ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน
ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน วิธีทำ M M M F M M M F F F F F F M M F F M M F F ไม่สนใจตำแหน่ง M M F F

9 ไม่สนใจตำแหน่ง ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน
ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน วิธีทำ M M M F M M M F F F F F F M M F F M M F F ไม่สนใจตำแหน่ง M M F F

10 ไม่สนใจตำแหน่ง ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน
ตัวอย่างที่ 2.8 ก) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน วิธีทำ M M M F M M M F F F F F F M M F F M M F F ไม่สนใจตำแหน่ง M M F F ดังนั้น จำนวนวิธีที่จะได้ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน เท่ากับ 15,504 วิธี

11 ตัวอย่างที่ 2.8 ข) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน
วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F

12 ตัวอย่างที่ 2.8 ข) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน
วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F

13 ตัวอย่างที่ 2.8 ข) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน
วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F F F M M M

14 ตัวอย่างที่ 2.8 ข) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน
วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F F F M M M

15 ตัวอย่างที่ 2.8 ข) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน
วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F F F M M M

16 ตัวอย่างที่ 2.8 ข) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน
วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F F F M M M = จำนวนวิธี

17 ตัวอย่างที่ 2.8 ข) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน
วิธีทำ M M M F M M M F ดังนั้น จำนวนวิธีที่จะได้ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน วิธี M M F F M M F F M M F F F F M M M = จำนวนวิธี

18 วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2.8 ค) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด M M M F M M M F M M
ตัวอย่างที่ 2.8 ค) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F M M M M M

19 วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2.8 ค) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด M M M F M M M F M M
ตัวอย่างที่ 2.8 ค) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F M M M M M

20 วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2.8 ค) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด M M M F M M M F M M
ตัวอย่างที่ 2.8 ค) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F M M M M M

21 วิธีทำ = จำนวนวิธี ตัวอย่างที่ 2.8 ค) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด M M M F
ตัวอย่างที่ 2.8 ค) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F M M M M M = จำนวนวิธี

22 วิธีทำ = จำนวนวิธี ตัวอย่างที่ 2.8 ค) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด M M M F
ตัวอย่างที่ 2.8 ค) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด วิธีทำ M M M F M M M F ดังนั้น จำนวนวิธีที่จะได้ ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด วิธี M M F F M M F F M M F F M M M M M = จำนวนวิธี

23 วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2.8 ง) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด M M M F M M M F M M
ตัวอย่างที่ 2.8 ง) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F F F F F F

24 วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2.8 ง) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด M M M F M M M F M M
ตัวอย่างที่ 2.8 ง) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F F F F F F

25 วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2.8 ง) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด M M M F M M M F M M
ตัวอย่างที่ 2.8 ง) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F F F F F F

26 วิธีทำ = จำนวนวิธี ตัวอย่างที่ 2.8 ง) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด M M M F
ตัวอย่างที่ 2.8 ง) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด วิธีทำ M M M F M M M F M M F F M M F F M M F F F F F F F = จำนวนวิธี

27 วิธีทำ = จำนวนวิธี ตัวอย่างที่ 2.8 ง) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด M M M F
ตัวอย่างที่ 2.8 ง) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด วิธีทำ M M M F M M M F ดังนั้น จำนวนวิธีที่จะได้ ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด วิธี M M F F M M F F M M F F F F F F F = จำนวนวิธี


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google