งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ. ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ. ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ

2 ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M

3 ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F

4 M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ก ) ตัวแทนเป็น ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

5 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ก ) ตัวแทนเป็น ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

6 ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F FFFFF ตัวอย่างที่ 2.8 ก ) ตัวแทนเป็น ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

7 ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F FFFFF ไม่สนใจ ตำแหน่ง ตัวอย่างที่ 2.8 ก ) ตัวแทนเป็น ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

8 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F FFFFF ไม่สนใจ ตำแหน่ง ตัวอย่างที่ 2.8 ก ) ตัวแทนเป็น ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

9 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F FFFFF ไม่สนใจ ตำแหน่ง ตัวอย่างที่ 2.8 ก ) ตัวแทนเป็น ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

10 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F FFFFF ไม่สนใจ ตำแหน่ง ดังนั้น จำนวนวิธีที่จะได้ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน เท่ากับ 15,504 วิธี ตัวอย่างที่ 2.8 ก ) ตัวแทนเป็น ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

11 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ข ) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน

12 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ข ) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน

13 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ข ) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน MMM FF

14 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ข ) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน MMM FF

15 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ข ) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน MMM FF

16 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ข ) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน MMM FF = จำนวนวิธี

17 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ข ) ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน MMM FF = จำนวนวิธี ดังนั้น จำนวนวิธีที่จะได้ ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน วิธี

18 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ค ) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด MMMMM

19 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ค ) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด MMMMM

20 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ค ) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด MMMMM

21 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ค ) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด MMMMM = จำนวนวิธี

22 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ค ) ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด MMMMM = จำนวนวิธี ดังนั้น จำนวนวิธีที่จะได้ ตัวแทนเป็นเพศชายทั้งหมด วิธี

23 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ง ) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด FFFFF

24 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ง ) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด FFFFF

25 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ง ) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด FFFFF

26 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ง ) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด FFFFF = จำนวนวิธี

27 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F ตัวอย่างที่ 2.8 ง ) ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด FFFFF = จำนวนวิธี ดังนั้น จำนวนวิธีที่จะได้ ตัวแทนเป็นเพศหญิงทั้งหมด วิธี


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ. ตัวอย่างที่ 2.8 วิธีทำ M M M M M M M M M M M M.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google