งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก
รูปแบบการเขียนผังงานแบบ ทางเลือก แบบที่ 1 T (จริง) F (เท็จ) เงื่อนไข คำสั่งปฏิบัติงาน 1 คำสั่งปฏิบัติงาน 2

2 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก
รูปแบบการเขียนผังงานแบบ ทางเลือก แบบที่ 2 T (จริง) F (เท็จ) เงื่อนไข คำสั่งปฏิบัติงาน 2 คำสั่งปฏิบัติงาน 1

3 รูปแบบการเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก
รูปแบบการเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก แบบที่ 1 F (เท็จ) เงื่อนไข T (จริง) F (เท็จ) เงื่อนไข T (จริง) คำสั่งปฏิบัติงาน 1 เงื่อนไข T (จริง) คำสั่งปฏิบัติงาน 2 F (เท็จ) คำสั่งปฏิบัติงาน 3 คำสั่งปฏิบัติงาน 4

4 รูปแบบการเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก
รูปแบบการเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก แบบที่ 2 F (เท็จ) เงื่อนไข T (จริง) F (เท็จ) เงื่อนไข T (จริง) คำสั่งปฏิบัติงาน 4 เงื่อนไข T (จริง) คำสั่งปฏิบัติงาน 3 F (เท็จ) คำสั่งปฏิบัติงาน 2 คำสั่งปฏิบัติงาน 1

5 ผังงานแบบ 2 ทางเลือก จงเขียนผังงานเพื่อเลือกให้เกรด 1 หรือเกรด 0 แก่นักเรียน โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าคะแนนที่ได้ไม่ถึง 50 ให้เกรด ถ้าคะแนนที่ได้ ตั้งแต่ 50 ขึ้นไปให้เกรด 1

6 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก
จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก แบบที่ 1 นำเข้า คะแนน T (จริง) F (เท็จ) คะแนน < 50 ให้เกรด = 0 ให้เกรด = 1 แสดง เกรด

7 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก
จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก แบบที่ 2 นำเข้า คะแนน T (จริง) F (เท็จ) คะแนน >= 50 ให้เกรด = 1 ให้เกรด = 0 พิมพ์ เกรด

8 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก
จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก สรุป ในโจทย์สามารถสร้างเงื่อนไขได้ 2 แบบ คือ คะแนน < และ คะแนน >= 50 2. ในการสร้างเงื่อนไขแต่ละแบบจะมีการวางงานปฏิบัติต่างกัน คือ คะแนน < 50 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 0 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เกรด 1 คะแนน >= 50 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 1 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เกรด 0 3. ในการปฏิบัติงานในทางเลือกนั้น จะมีเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นที่ถูกปฏิบัติงาน (ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของเงื่อนไขที่ได้) 4. การใช้เงื่อนไขจะใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้น

9 ผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก
จงเขียนผังงานเพื่อเลือกให้เกรดแก่นักเรียน โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าคะแนนที่ได้ไม่ถึง 50 ให้เกรด คะแนนที่ได้ ตั้งแต่ ให้เกรด 1 คะแนนที่ได้ 71 ขึ้นไป ให้เกรด 2

10 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก
จากโจทย์การเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก แบบที่ 1 นำเข้า คะแนน F (เท็จ) คะแนน < 50 T (จริง) F (เท็จ) คะแนน <=70 T (จริง) ให้เกรด = 0 ให้เกรด = 2 ให้เกรด = 1 แสดง เกรด

11 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก
จากโจทย์การเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก แบบที่ 2 นำเข้า คะแนน F (เท็จ) คะแนน > 70 T (จริง) F (เท็จ) คะแนน >=50 T (จริง) ให้เกรด = 2 ให้เกรด = 0 ให้เกรด = 1 พิมพ์ เกรด

12 จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก
จากโจทย์การเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก สรุป ในโจทย์สามารถสร้างเงื่อนไขได้ 4 แบบ คือ คะแนน < คะแนน <= คะแนน > คะแนน >= 50 2. ในการสร้างเงื่อนไขแต่ละแบบจะมีการวางงานปฏิบัติต่างกัน คือ คะแนน < 50 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 0 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เช็คเงื่อนไขถัดไป คะแนน <= 70 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 1 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เกรด 2 คะแนน > 70 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 2 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เช็คเงื่อนไขถัดไป คะแนน >= 50 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เกรด 1 เงื่อนไขเป็นเท็จให้เกรด 0 3. ในการปฏิบัติงานในทางเลือกนั้น จะมีเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นที่ถูกปฏิบัติงาน (ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของเงื่อนไขที่ได้) 4. การใช้เงื่อนไขจะมีการซ้อนเงื่อนไข (เกี่ยวข้องกับข้อ 2 )


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 2 ทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google