งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง while ควบคุมการทำงานวนซ้ำ กรณีระบบงานมี ลักษณะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แล้วเข้าสู่ส่วน ลำดับงานคำสั่งที่กำหนดไว้ การเขียนคำสั่ง while ต้องกำหนดนิพจน์แบบตรรกะเป็นเงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง while ควบคุมการทำงานวนซ้ำ กรณีระบบงานมี ลักษณะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แล้วเข้าสู่ส่วน ลำดับงานคำสั่งที่กำหนดไว้ การเขียนคำสั่ง while ต้องกำหนดนิพจน์แบบตรรกะเป็นเงื่อนไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง while ควบคุมการทำงานวนซ้ำ กรณีระบบงานมี ลักษณะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แล้วเข้าสู่ส่วน ลำดับงานคำสั่งที่กำหนดไว้ การเขียนคำสั่ง while ต้องกำหนดนิพจน์แบบตรรกะเป็นเงื่อนไข มีค่าในหน่วยความจำเป็น 1 ( ค่าจริง ) หรือได้เป็น ค่า 0 ( ค่าเท็จ ) กรณีค่านิพจน์ตรรกะเป็นจริง จึง วนซ้ำกลุ่มคำสั่งภายในสัญลักษณ์ { } ต่อจาก while เมื่อนิพจน์ตรรกะได้ค่าเป็นเท็จจะ ดำเนินงานตามคำสั่งหลังเครื่องหมายปีกกาปิด { } ของคำสั่ง while

2 รูปแบบ While(condition) statement; หรือ While(condition) { statement; … } กลุ่มคำสั่งที่ ต้องการให้ทำซ้ำ คำสั่ง อื่นๆ while( เงื่อนไข ) no yesyes

3 ตัวอย่าง #include main() { int x = 0; while(++x<10) printf(“%d\n”,x) }

4 #include /*ex_while2.cpp*/ main() { int x = 1; int sum = 0; while(x<=10) { sum = sum + x; x++; } printf("Sum of 1-10 = %d ",sum); getch(); }


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง while ควบคุมการทำงานวนซ้ำ กรณีระบบงานมี ลักษณะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แล้วเข้าสู่ส่วน ลำดับงานคำสั่งที่กำหนดไว้ การเขียนคำสั่ง while ต้องกำหนดนิพจน์แบบตรรกะเป็นเงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google