งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง while ควบคุมการทำงานวนซ้ำ กรณีระบบงานมีลักษณะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แล้วเข้าสู่ส่วนลำดับงานคำสั่งที่กำหนดไว้ การเขียนคำสั่ง while ต้องกำหนดนิพจน์แบบตรรกะเป็นเงื่อนไขมีค่าในหน่วยความจำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง while ควบคุมการทำงานวนซ้ำ กรณีระบบงานมีลักษณะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แล้วเข้าสู่ส่วนลำดับงานคำสั่งที่กำหนดไว้ การเขียนคำสั่ง while ต้องกำหนดนิพจน์แบบตรรกะเป็นเงื่อนไขมีค่าในหน่วยความจำเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง while ควบคุมการทำงานวนซ้ำ กรณีระบบงานมีลักษณะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แล้วเข้าสู่ส่วนลำดับงานคำสั่งที่กำหนดไว้ การเขียนคำสั่ง while ต้องกำหนดนิพจน์แบบตรรกะเป็นเงื่อนไขมีค่าในหน่วยความจำเป็น 1 (ค่าจริง) หรือได้เป็นค่า 0 (ค่าเท็จ) กรณีค่านิพจน์ตรรกะเป็นจริง จึงวนซ้ำกลุ่มคำสั่งภายในสัญลักษณ์ { } ต่อจาก while เมื่อนิพจน์ตรรกะได้ค่าเป็นเท็จจะดำเนินงานตามคำสั่งหลังเครื่องหมายปีกกาปิด { } ของคำสั่ง while

2 กลุ่มคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำ
รูปแบบ While(condition) statement; หรือ { … } no while(เงื่อนไข) yes คำสั่งอื่นๆ กลุ่มคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำ

3 ตัวอย่าง #include<stdio.h> main() { int x = 0; while(++x<10) printf(“%d\n”,x) }

4 #include<stdio. h> #include<conio. h> /. ex_while2. cpp
#include<stdio.h> #include<conio.h> /*ex_while2.cpp*/ main() { int x = 1; int sum = 0; while(x<=10) sum = sum + x; x++; } printf("Sum of 1-10 = %d ",sum); getch();


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง while ควบคุมการทำงานวนซ้ำ กรณีระบบงานมีลักษณะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แล้วเข้าสู่ส่วนลำดับงานคำสั่งที่กำหนดไว้ การเขียนคำสั่ง while ต้องกำหนดนิพจน์แบบตรรกะเป็นเงื่อนไขมีค่าในหน่วยความจำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google