งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปคำสั่ง if( เงื่อนไข ). if( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; }

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปคำสั่ง if( เงื่อนไข ). if( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; }"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปคำสั่ง if( เงื่อนไข )

2 if( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; }

3 if( เงื่อนไข ) { คำสั่ง 1; } else { คำสั่ง 2; }

4 scanf(“%d”,&a); a = (2+3)*4/5; b= a*5/100; if(a<0) …….. printf(“hello”); printf(“%d”,a);

5 โครงสร้างควบคุม • 1. โครงสร้างควบคุมแบบวนทางเลือก 1.1 คำสั่ง if • 2. โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 2.1 คำสั่ง while 2.2 คำสั่ง do… while 2.3 คำสั่ง for http://itd.htc.ac.th/st_it50/it5016/nidz/Web_C/unit7.html

6 โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ

7 คำสั่งวนลูป ความหมายของลูป (loop) ลูป (loop) ในที่นี้มีความหมายว่า การวนซ้ำ ซึ่งการวนซ้ำในทาง ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ การทำคำสั่งหรือชุดคำสั่ง นั้นซ้ำกันหลายๆครั้ง

8

9 • Pre-test Loop การกระทำ การกำหนดค่า 1 จำนวนครั้งในการตรวจสอบ n+1 จำนวนครั้งในการทำคำสั่ง n จำนวนครั้งในการปรับปรุง n จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการวน 0 • Post-Test loop การกระทำ การกำหนดค่า 1 จำนวนครั้งในการตรวจสอบ n จำนวนครั้งในการทำคำสั่ง n จำนวนครั้งในการปรับปรุง n จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการวน 1 • n คือ จำนวนของการวนซ้ำ

10 คำสั่ง while • คำสั่ง while จะใช้เงื่อนไขเป็นตัว ควบคุมลูป ลูป while นี้จะเป็นลูปแบบ pre- test loop ซึ่งจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ก่อนที่จะไปทำคำสั่งในลูป while( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; }

11 คำสั่ง if คำสั่ง while

12

13 a=1; while(a<=10) { printf(“%d”,a); a=a+1; }

14

15

16

17

18

19 while(a<=10) { printf(“ a= %d \n”,a); a = a+1; } int main() { int a; a = 1; printf(“End of job”); } ส่วนกำหนดค่า ส่วนเงื่อนไข ส่วนปรับเปลียนค่า

20

21 while (a>b) { b=b+1; a=a-1; printf(“a= %d”,a); printf(“b= %d”,b); } scanf(“%d”,&a); scanf(“%d”,&b); printf(“End of job”);

22

23 while(count<=5) { scanf (“%d”,&data); sum = sum+data; count = count+1; } average=sum/5.0; printf(“%.2f”,average); int count = 1,sum=0; float average;

24

25

26 จากผังงาน ให้แก้ไข และเขียนโปรแกรม เพิ่มเติม โดยให้ แสดงผลว่ามีเลขคี่และ เลขคู่อย่างละกี่จำนวน

27

28

29 สรุป คำสั่ง while ต้องมีอย่างน้อย 3 ส่วนคือ 1 ส่วนกำหนดค่า 2 ส่วนเงื่อนไข 3. ส่วนปรับเปลี่ยนค่า

30 แบบฝึกหัด •1. จงเขียนผังงานและโปรแกรม รับค่า จำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วแสดงผลเป็น สูตรคูณ ( โดย ใช้ pre-test loop ) ตัวอย่าง Enter number : 5 5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 : 5*12 = 60 End of job…. Thanks.

31 แบบฝึกหัด • 2. จากข้อ 1 กำหนดให้รับเฉพาะค่า 2-12 เท่านั้น ( ถ้าไม่ใช้ 2-12 ต้องรับเลขใหม่ ตัวอย่าง Enter number : 15 Enter number : 5 5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 : 5*12 = 60 End of job…. thanks.

32 แบบฝึกหัด • 3. จงเขียนผังงานและโปรแกรมแสดงการหา ผลบวกของเลข 1 ถึง 100 ออกมาบนจอภาพ • 4. จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนค่าองศาเซลเซียส ให้เป็นองศาฟาเรนไฮท์ จาก 0 ถึง 20 องศา โดยให้เพิ่มค่าองศาเซลเซียสขึ้นครั้งละ 1 ให้ แสดงเป็นค่าองศาเซลเซียสและองศาฟาเรน ไฮท์ ทุกครั้ง ดังนี้ CelsiusFahrenheit (F = C/5*9+32) 032.00 133.00 235.00 337.40 ( แสดงถึง 20 68.00)


ดาวน์โหลด ppt สรุปคำสั่ง if( เงื่อนไข ). if( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; }

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google