งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซอร์ โคเนี ยม สัญลักษณ์ Zr เลขอะตอม 40 เป็นธาตุที่ 2 ของหมู่ IV B ใน ตารางธาตุ จัดเป็นโลหะ ทรานซิชัน น้ำหนัก อะตอม 91.22 amu จุด หลอมเหลว 1850 °c.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซอร์ โคเนี ยม สัญลักษณ์ Zr เลขอะตอม 40 เป็นธาตุที่ 2 ของหมู่ IV B ใน ตารางธาตุ จัดเป็นโลหะ ทรานซิชัน น้ำหนัก อะตอม 91.22 amu จุด หลอมเหลว 1850 °c."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เซอร์ โคเนี ยม

4 สัญลักษณ์ Zr เลขอะตอม 40 เป็นธาตุที่ 2 ของหมู่ IV B ใน ตารางธาตุ จัดเป็นโลหะ ทรานซิชัน น้ำหนัก อะตอม 91.22 amu จุด หลอมเหลว 1850 °c จุดเดือด 4377 °c

5 ความ หนาแน่น 6.506 g/cc ที่ 20 °c เลข ออกซิเดชัน สามัญ +2, +3, +4 ลักษณะมีสีขาวเทา คล้าย ไทเทเนียม สถานะปกติ ( ณ อุณหภูมิห้อง ) ของแข็ง การจัดเรียง อะตอม [Kr]4d 2 5s 2 เซอร์โคเนียมพบอยู่ในรูปของแร่ เซอร์คอน (ZrSiO 4 ) เกิดตามแหล่งแร่ ดีบุก ทนต่อการกัดกร่อนมาก จัดเป็นธาตุที่ ค่อนข้างว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมี ณ อุณหภูมิสูง ความไวต่อไนโตรเจนและออกซิเจน ของธาตุนี้เป็นประมาณ 3 เท่าเมื่อ เปรียบเทียบกับไทเทเนียม

6

7 เซอร์โคเนียมในรูปของ ออกไซด์ค้นพบโดย N.H. Klaproth ในปี ค. ศ. 1 ขณะที่ ทำการศึกษาแร่ zircon ซึ่งเป็นซิลิ เกตของเซอร์โคเนียม (ZrSiO 4 ) ใน รูปของพลอย (gemstone) จากซี ลอน พลอย zircon มีชื่อมาจาก ภาษาอาหรับ zargum หมายถึงสี ทองคำ และ Klaproth ตั้งชื่อธาตุนี้ ว่า zirconium ในปี ค. ศ. 1824 J.J. Berzelius สามารถสกัดธาตุนี้ได้ในรูปธาตุ อิสระจากการนำ K 2 ZrF 6 มา รีดิวซ์ ด้วยโพแทสเซียม (K)

8 แร่เซอร์คอน (zircon) หรือเพทาย สูตรเคมี ZrSiO 4 มี ZrO 2 67.2% และ SiO 2 32.8% มีรูปผลึกระบบเททราโก นาล ลักษณะเป็นแท่งยาวมียอดแหลม ปิดหัวและท้าย แข็ง วาวแบบเพชร ใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีน้ำตาล เทา เขียว แดง ผงละเอียดไม่มีสี ปกติจะแสดง คุณสมบัติโปร่งแสงแต่บางครั้งก็ โปร่งใส

9

10 1. นำหางแร่ดีบุกที่ได้จาก การทำเหมืองแร่ดีบุก ซึ่งมีเซอร์คอนอยู่ ไปถลุงที่ 800-1000 °c โดย ใช้คาร์บอนเป็นตัว รีดิวส์ จะได้โลหะ เซอร์โคเนียมที่ไม่บริสุทธิ์ 2. นำโลหะเซอร์โคเนียมมา เผาที่ 500 °c โดยพ่น ก๊าชคลอรีน ตลอดเวลา จะได้ไอของ ZrCl 4 นำไปผ่านเครื่อง ควบแน่นจะได้ ผลึก ZrCl 4 นำไปทำ ปฏิกิริยากับ แมกนีเซียมหลอมเหลว ภายใต้ บรรยากาศก๊าซฮีเลียม ( ก๊าซเฉื่อย ) จะได้โลหะ เซอร์โคเนียมปน อยู่กับแมกนีเซียมคลอไรด์ และแมกนีเซียมเหลวที่ ทำปฏิกิริยาไม่หมด

11 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดัง สมการ ZrCl 4 (s) + 6Mg(l) Zr(s) + 2MgCl 2 (s) 3. แยก Mg และ MgCl 2 โดยเผาในภาวะที่เป็น สุญญากาศที่ 900 °c 4. และนำโลหะ เซอร์โคเนียมไปหลอมใน เตาสุญญากาศ เพื่อให้ ได้โลหะที่บริสุทธิ์ขึ้น ( แต่จะต้องทำใน สุญญากาศเพื่อป้องกันมิ ให้เกิดการเจือปนก๊าซ ออกซิเจนหรือ ไนโตรเจน )

12 1. ทำได้โดยนำแร่เซอร์ คอนมาหลอมรวมกับ Na 2 O ได้โซเดียม เซอร์โคเนียมซิลิเกต (Na 2 ZrSiO 3 ) 2. นำมาทำปฏิกิริยากับน้ำ ร้อนเพื่อแยก Na 2 SiO 3 ซึ่งเป็นสารปนเปื้อนออก แล้วจึงนำไปทำปฏิกิริยา กับ H 2 So 4 ได้ สารประกอบ เซอร์โคเนียมซัลเฟต (Zr(SO 4 ) 2 ) 3. ทำให้เป็นกลางโดยการ เติมสารละลาย NH 3 จะได้ สารประกอบ เซอร์โคเนียมไฮดรอก ไซด์ (Zr(OH) 4 ) 4. นำไปเผาที่ 900 o C จะ ได้ ZrO 2 ซึ่งเมื่อนำมาทำ ปฏิกิริยากับ Y 2 O 3 จะได้ Partially Stabilized Zirconia (PSZ) ซึ่งเป็น ผงสีขาว จุดหลอมเหลว 2700 o C

13 1. โลหะเซอร์โคเนียมบริสุทธิ์ มีสีเทาเงิน อ่อนและเหนียว มีจุดหลอมเหลว 1852 °c - ใช้ทำโลหะผสมเพื่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิง ยูเรเนียม - ใช้เป็นโลหะในโครงสร้างแกนเตา สำหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซึ่งใช้ในรูป ของโลหะเจือ เรียกว่า zircaloy ซึ่งมีหลาย ชนิด เช่น Zircaloy II ประกอบด้วย ดีบุก (Sn) 1.46 %, เหล็ก (Fe) 0.124 % และ โครเมียม (Cr) 0.104 % ( ที่เหลือเป็น เซอร์โคเนียม ) ส่วน Zirrcaloy III ประกอบด้วย ดีบุก 0.25 %, เหล็ก 0.25 %, โครเมียม 0.5 % และนิกเกิล 0.5 % - ใช้เป็นวัสดุเคลือบเซรามิกส์ - เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการกลั่นน้ำมัน - ใช้ในรูปของโลหะเจือ เพื่อช่วยทำให้ ความสามารถในการต้านทานการผุกร่อน ของโลหะเจือที่ได้ดีขึ้น

14 2. เซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO 2 ) มี ลักษณะเป็นผงสีขาว มีจุดหลอมเหลว 2700 °c มีความแข็งมาก - ใช้เป็นผงขัดและวัสดุทนไฟ - ใช้เป็นองค์ประกอบของแก้วและ เซรามิกส์ที่ทนกรดและเบส - ใช้ทำสีและสารเพิ่มความทึบ สำหรับเคลือบเครื่องปั้นดินเผาและ ผลิตภัณ์เซรามิกส์ 3. เซอร์โคเนียมเตตระคลอไรด์ (ZrCl 4 ) - ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใน กระบวนการกลั่นน้ำมัน - เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ สารประกอบอินทรีย์ของเซอร์โคเนียม

15 4. ประโยชน์อื่นๆ - เซอร์โคเนียมไฮดรอกซีคลอไรด์ ใช้เป็นยาระงับกลิ่นกาย - ใช้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไอ พ่นและจรวด - ทำฉนวนกันไฟฟ้าแรงสูง - เพทาย หรือ เซอร์โคเนียมซิลิเกต ใช้เป็นเครื่องประดับ - ทำส่วนประกอบของเครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ - ทำฉนวนกันไฟฟ้าแรงสูง - ทำชิ้นส่วนของหัวเทียนรถยนต์

16

17 เซอร์โคเนียม.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก : http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem3/ Zr.htm. ( วันที่ค้นข้อมูล : 6 ธันวาคม 2553). เซอร์โคเนียม.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก : http://202.44.68.33/node/12580. ( วันที่ค้นข้อมูล : 6 ธันวาคม 2553). เซอร์โคเนียม.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้ จาก :https://www.myfirstbrain.com/student_vi ew.aspx?ID=69090. ( วันที่ค้นข้อมูล : 6 ธันวาคม 2553).

18 1. นางสาวชนิสรา เมฆหมอก เลขที่ 29 2. นางสาวประภาพร วิคบำเพิง เลขที่ 37 3. นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณภาค เลขที่ 42 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

19


ดาวน์โหลด ppt เซอร์ โคเนี ยม สัญลักษณ์ Zr เลขอะตอม 40 เป็นธาตุที่ 2 ของหมู่ IV B ใน ตารางธาตุ จัดเป็นโลหะ ทรานซิชัน น้ำหนัก อะตอม 91.22 amu จุด หลอมเหลว 1850 °c.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google