งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรระวังใน การใช้เครื่อง วิทยุคมนาคม. 1. ก่อนใช้เครื่องวิทยุ สื่อสารแต่ละรุ่นควรศึกษา วิธีการใช้งานจากคู่มือทุก ครั้ง เพื่อความเข้าใจให้ ถูกต้อง 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรระวังใน การใช้เครื่อง วิทยุคมนาคม. 1. ก่อนใช้เครื่องวิทยุ สื่อสารแต่ละรุ่นควรศึกษา วิธีการใช้งานจากคู่มือทุก ครั้ง เพื่อความเข้าใจให้ ถูกต้อง 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรระวังใน การใช้เครื่อง วิทยุคมนาคม

2 1. ก่อนใช้เครื่องวิทยุ สื่อสารแต่ละรุ่นควรศึกษา วิธีการใช้งานจากคู่มือทุก ครั้ง เพื่อความเข้าใจให้ ถูกต้อง 2. อย่าวางเครื่องวิทยุ สื่อสารไว้ในที่ร้อนจัด หรือ ใกล้แห่งความร้อน

3 3. อย่าให้เครื่องถูก กระทบกระเทือนอย่าง รุนแรง ควรจะมีซองหนัง ใส่ 4. ในการกดคีย์แต่ละครั้ง ห้ามกดคีย์เกิน 30 วินาที เพราะอาจทำความเสียหาย ให้กับเครื่องวิทยุสื่อสารได้

4 5. ห้ามเปลี่ยนแปลงกำลัง ส่ง หรือความถี่ในขณะที่ กำลังออกอากาศ 6. อย่าใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร ในบริเวณที่มีละอองน้ำหรือ ก๊าซฟุ้งกระจาย 7. ควรตรวจตราน๊อตยึด เครื่อง หากพบว่าหลวม ควรขันให้แน่น

5 8. ในกรณีที่จอหน้าปัดของ เครื่องเป็น L.C.D. ควร พยายามอย่าให้ถูก แสงแดดนานเกินไปเพราะ จะทำให้จอ L.C.D. ดำ หรือ แตกได้ 9. ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยน ความถี่ที่ใช้ปุ่มปรับเลื่อน ความถี่ หรือช่องโดยใช้ ปุ่มกดหน้าเครื่องแทน

6 10. อย่าเปิดไฟหน้าปัทม์ ทิ้งไว้นาน 11. ในการติดต่อสื่อสาร ควรเลือกใช้กำลังส่งให้ น้อยที่สุดเท่าที่จะติดต่อกัน ได้ 12. การต่อไฟ DC. จาก ภายนอกเข้าเครื่อง จะต้อง ต่อแจ็คเสียบให้ถูกขั้วเพื่อ ป้องกันการลัดวงจร

7 13. ถ้าจะทำการเปลี่ยนฟิวส์ ให้เปลี่ยนใหม่ตามขนาด เดิม หรือที่คู่มือระบุ 14. ห้ามกระทำการปรับจูน หรือแก้ไขเครื่องวิทยุ สื่อสาร นอกจากช่าง เทคนิคที่มีความรู้ความ ชำนาญในการตรวจซ่อม บำรุง

8


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรระวังใน การใช้เครื่อง วิทยุคมนาคม. 1. ก่อนใช้เครื่องวิทยุ สื่อสารแต่ละรุ่นควรศึกษา วิธีการใช้งานจากคู่มือทุก ครั้ง เพื่อความเข้าใจให้ ถูกต้อง 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google