งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรระวังในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรระวังในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

2 1.ก่อนใช้เครื่องวิทยุสื่อสารแต่ละรุ่นควรศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือทุกครั้ง เพื่อความเข้าใจให้ถูกต้อง 2.อย่าวางเครื่องวิทยุสื่อสารไว้ในที่ร้อนจัด หรือใกล้แห่งความร้อน

3 3.อย่าให้เครื่องถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ควรจะมีซองหนังใส่
4.ในการกดคีย์แต่ละครั้ง ห้ามกดคีย์เกิน 30 วินาที เพราะอาจทำความเสียหายให้กับเครื่องวิทยุสื่อสารได้

4 5.ห้ามเปลี่ยนแปลงกำลังส่ง หรือความถี่ในขณะที่กำลังออกอากาศ
6.อย่าใช้เครื่องวิทยุสื่อสารในบริเวณที่มีละอองน้ำหรือก๊าซฟุ้งกระจาย 7.ควรตรวจตราน๊อตยึดเครื่อง หากพบว่าหลวมควรขันให้แน่น

5 8. ในกรณีที่จอหน้าปัดของเครื่องเป็น L. C. D
8.ในกรณีที่จอหน้าปัดของเครื่องเป็น L.C.D. ควรพยายามอย่าให้ถูกแสงแดดนานเกินไปเพราะจะทำให้จอ L.C.D.ดำ หรือแตกได้ 9.ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความถี่ที่ใช้ปุ่มปรับเลื่อนความถี่ หรือช่องโดยใช้ปุ่มกดหน้าเครื่องแทน

6 10.อย่าเปิดไฟหน้าปัทม์ทิ้งไว้นาน
11.ในการติดต่อสื่อสาร ควรเลือกใช้กำลังส่งให้น้อยที่สุดเท่าที่จะติดต่อกันได้ 12.การต่อไฟ DC.จากภายนอกเข้าเครื่อง จะต้องต่อแจ็คเสียบให้ถูกขั้วเพื่อป้องกันการลัดวงจร

7 13.ถ้าจะทำการเปลี่ยนฟิวส์ให้เปลี่ยนใหม่ตามขนาดเดิม หรือที่คู่มือระบุ
14.ห้ามกระทำการปรับจูนหรือแก้ไขเครื่องวิทยุสื่อสาร นอกจากช่างเทคนิคที่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจซ่อมบำรุง

8 END


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรระวังในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google