งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายโดย นายประสพพงษ์ บัวทอง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร หรือ พญาไท 314

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายโดย นายประสพพงษ์ บัวทอง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร หรือ พญาไท 314"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายโดย นายประสพพงษ์ บัวทอง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร หรือ พญาไท 314
ความรู้การใช้ และการแก้ปัญหาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ e-Radio บรรยายโดย นายประสพพงษ์ บัวทอง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร หรือ พญาไท 314

2 ความรู้การใช้โปรแกรม E-Radio

3 ประโยชน์ของระบบ e-Radio
สามารถสื่อสารโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล สามารถสื่อสารผ่านระบบวิทยุคมนาคม ความสามารถในการถ่ายทอดเสียง การเชื่อมต่อเครือข่ายวิทยุระบบอื่นๆ เข้าด้วยกัน

4 โปแกรม e-Radio ที่นำมาใช้งาน
สำหรับ Pc User สำหรับ RF Gateway

5 Pc User

6 Radio RF GateWay

7 การตั้งค่า Network สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครื่อข่าย
การเชื่อมต่อระบบ LAN การเชื่อมต่อระบบ Wireless LAN การเชื่อมต่อระบบ ADSL การเชื่อมต่อระบบ Aircard ผ่านระบบโทรศัพท์

8 การดาวน์โหลด Software
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ Server แบ่งออกเป็น 2 แบบ สำหรับ Pc User สำหรับ Radio Link รุ่น RF Gateway

9 การทดสอบความเร็วระบบอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้การทดสอบผ่าน ระบบที่

10 ผลการทดสอบความเร็วระบบ ADSL

11 ปัญหาการใช้โปรแกรม e-radio
การเชื่อมต่อระบบ Server e-Radio ไม่ได้ เกิดจากการปิด Port สื่อสาร การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตช้า ทำให้ระบบเสียงช้ากว่าปกติ ซึ่งปกติประมาณ 1 วินาที การเชื่อมต่อระบบไมโครโฟน และไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ การสื่อสารผ่านระบบเสียง แล้วเกิดอาการ เสียงแตกรับฟังไม่ชัดเจน หรือเกิด oVer Modulater เกิดอาการเสียงเบาขณะพูดคุยผ่านระบบ e-radio เกิดจากไม่ได้ปรับสัญญาณไมมโครโฟน หรือไมโครโฟนรับสัญญาณได้อ่อน

12 ปัญหาการใช้โปรแกรม e-radio (ต่อ)
6. สัญญาณ VOX ทำงานค้างตลอดเวลา 7. เกิดสัญญาณรบกวนการใช้งานในห้องสนทนา เนื่องจากผู้ใช้งานไม่ตั้งใจ เช่น เปิดเพลงเข้าระบบ e-radio เปิด VCD หรือ DVD ทำให้เกิดเสียงเข้ามาในระบบ 8. เข้า Server ไม่ได้ เนื่องจาก Server หยุดทำงานชั่วคราวเกิดจากไฟฟ้าดับ หรือระบบอินเทอร์เน็ตไม่ทำงาน

13 ปัญหาการใช้โปรแกรม e-radio RF Gateway
สัญญาณวิทยุคมนาคมของสถานี LINK ถูกรบกวน ทำให้ระบบเสียงเข้ามาที่ห้องสนทนาอยู่ตลอด สัญญาณเสียงที่ออกมาจากสถานี LINK แตกตลอดเวลาที่มีการใช้งาน สัญญาณเสียงที่รับเข้ามาในระบบเบามากๆ การเกิดอาการทำงานแบบไม่เสถียรภาพของสถานี LINK สถานี LINK เกิดสัญญาณรบกวนหลังการรับสัญญาณทุกๆ ครั้ง

14 การทำงานของ Radio Modem
รับสัญญาณเสียงจากวิทยุคมนาคมผ่านทางแจ็คลำโพงภายนอก หรือภายในเครื่อง ควบคุมการส่งออกอากาศของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยการควบคุม ผ่านโปรแกรม e-Radio รุ่น RF GateWay พร้อมกันกับการนำสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกไปยังเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านทางสัญญาณไมโครโฟนของเครื่องวิทยุคมนาคม

15 การเชื่อมต่อ Radio Modem เพื่อใช้งานเป็นสถานี Link
เชื่อมต่อสายสัญญาณ RS 232 ของ Radio Modem เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจาก Radio Modem ผ่านแจ็คไมโครโฟน(Mic) และแจ็คลำโพง (SP Out) เชื่อมต่อสายสัญญาณจาก Radio Modem กับแจ็คไมโครโฟนของเครื่องวิทยุคมนาคม (หากเชื่อมต่อผ่านไมโครโฟนจะไม่สามารถใช้งานตามปกติได้)

16 การปรับแต่งสถานี Link
การปรับตั้งค่า SoftWare RF GateWay การปรับชุด Radio Modem และการตั้งค่า Volume เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อไม่ให้เสียงแตก และหากตั้ง Volume ไว้ต่ำเสียงจะเบา

17 การตั้งค่า SoftWare เข้าไปใน RigKeying
Rig Control Method เลือก Com Port ก่อนหน้าอยู่ที่ VOX Com Port Keying เลือกค่าตามหมายเลขที่ใช้งานสามารถตรวจสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มักจะเป็น COM1 หรือ COM2 เลือกสัญญาณ ควบคุมด้วยสัญญาณ RTS Carrier Operated Squelch เลือก VOX และเลือก Invert Voltage Click OK

18 การทดสอบการส่งออกอากาศด้วยโปรแกรม
เมื่อตั้งค่า RigKeying เรียบร้อยแล้วจากนั้น จึงจะสามารถทดสอบการส่งด้วยโปรแกรมได้ Click Mouse ที่ Apply เครื่องวิทยุคมนาคมจะต้องส่งอากาศ พร้อมกับจะมีเสียง Tone ความถี่ที่ตั้งไว้ผสมไปด้วย

19 การทดสอบตามกลุ่มต่างๆ
สร้างห้องสนทนาตามกลุ่ม เช่น กลุ่ม 1,กลุ่ม 2 ฯลฯ ใช้เวลาสนทนา 10 นาที ในกลุ่มเดียวกันติดต่อผ่าน PC ใช้เวลา 5 นาที ทำเป็นสถานี LINK ของทุกๆ กลุ่ม ใช้เวลา 10 นาที เรียกผ่าน PC To radio ใช้เวลา 10 นาที ทดสอบผ่านระบบ Radio To LINK ใช้เวลา 10 นาที รวม LINK มาอยู่ห้องเดียวกันใช้ชื่อว่า ห้องรวม ใช้วิทยุต่างความถี่ ความที่ใช้ตามกลุ่ม 1 เช่น กลุ่ม 1 ให้ ใช้ ช่อง 1 ฯลฯ ใช้เวลา 10 นาที

20 การดูแลสถานี LINK การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ การดูแลวิทยุคมนาคม
การดูแล Radio Modem การตรวจสอบความเร็วระบบอินเทอร์เน็ต

21 การทดสอบความชัดเจน ว 16 ไม่ ว2 เนื่องจากไม่อยู่หน้าเครื่อง หรือ กดเพื่อพูดไม่ทัน เกิดการกด เพื่อพูดซ้อนกัน ภารกิจงานอยู่ ไม่ตอบ Internet ช้ามากทำให้เกิดการหลุดออกจากระบบ การกด เพื่อพูดแล้วรอนานเกินไป ทำให้เกิดความไม่แน่ใจ ในการส่งข่าว หรืดทดสอบความชัดเจน อาจจะด้วยสาเหตุก่อนหน้านี้


ดาวน์โหลด ppt บรรยายโดย นายประสพพงษ์ บัวทอง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร หรือ พญาไท 314

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google