งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้การใช้ และการแก้ปัญหา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ระบบ e-Radio.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้การใช้ และการแก้ปัญหา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ระบบ e-Radio."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้การใช้ และการแก้ปัญหา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ระบบ e-Radio

2 e-Radio หมายถึง วิทยุคมนาคมที่ทำการ ถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์อาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการถ่ายทอดสัญญาณระยะไกล

3 1. สามารถสื่อสารโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ระยะไกล 2. สามารถสื่อสารผ่านระบบวิทยุคมนาคม 3. ความสามารถในการถ่ายทอดเสียง 4. การเชื่อมต่อเครือข่ายวิทยุระบบอื่นๆ เข้า ด้วยกัน

4 1. สำหรับ Pc User 2. สำหรับ RF Gateway

5

6

7 1. การเชื่อมต่อระบบ LAN 2. การเชื่อมต่อระบบ Wireless LAN 3. การเชื่อมต่อระบบ ADSL 4. การเชื่อมต่อระบบ Aircard ผ่านระบบโทรศัพท์

8 ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ Server 203.157.12.251 แบ่งออกเป็น 2 แบบ 1. สำหรับ Pc User 2. สำหรับ Radio Link รุ่น RF Gateway

9 สามารถใช้การทดสอบผ่าน ระบบที่ http://speedtest.adslthailand.com

10

11 1. การเชื่อมต่อระบบ Server e-Radio ไม่ได้ เกิด จากการปิด Port สื่อสาร 2. การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตช้า ทำให้ระบบ เสียงช้ากว่าปกติ ซึ่งปกติประมาณ 1 วินาที 3. การเชื่อมต่อระบบไมโครโฟน และไม่สามารถ สื่อสารด้วยเสียงได้ 4. การสื่อสารผ่านระบบเสียง แล้วเกิดอาการ เสียง แตกรับฟังไม่ชัดเจน หรือเกิด oVer Modulater 5. เกิดอาการเสียงเบาขณะพูดคุยผ่านระบบ e-radio เกิดจากไม่ได้ปรับสัญญาณไมมโครโฟน หรือ ไมโครโฟนรับสัญญาณได้อ่อน

12 6. สัญญาณ VOX ทำงานค้างตลอดเวลา 7. เกิดสัญญาณรบกวนการใช้งานในห้องสนทนา เนื่องจากผู้ใช้งานไม่ตั้งใจ เช่น เปิดเพลงเข้า ระบบ e-radio เปิด VCD หรือ DVD ทำให้เกิดเสียง เข้ามาในระบบ 8. เข้า Server ไม่ได้ เนื่องจาก Server หยุดทำงาน ชั่วคราวเกิดจากไฟฟ้าดับ หรือระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ทำงาน

13 1. สัญญาณวิทยุคมนาคมของสถานี LINK ถูกรบกวน ทำให้ระบบเสียงเข้ามาที่ห้องสนทนาอยู่ตลอด 2. สัญญาณเสียงที่ออกมาจากสถานี LINK แตก ตลอดเวลาที่มีการใช้งาน 3. สัญญาณเสียงที่รับเข้ามาในระบบเบามากๆ 4. การเกิดอาการทำงานแบบไม่เสถียรภาพของ สถานี LINK 5. สถานี LINK เกิดสัญญาณรบกวนหลังการรับ สัญญาณทุกๆ ครั้ง

14 1. รับสัญญาณเสียงจากวิทยุคมนาคมผ่านทางแจ็ คลำโพงภายนอก หรือภายในเครื่อง 2. ควบคุมการส่งออกอากาศของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยการควบคุม ผ่านโปรแกรม e-Radio รุ่น RF GateWay พร้อมกันกับการนำสัญญาณเสียงจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ ออกไปยังเครื่องวิทยุคมนาคม ผ่านทางสัญญาณไมโครโฟนของเครื่องวิทยุ คมนาคม

15 ประกอบระหว่างเครื่องวิทยุคมนาคม เครื่อง คอมพิวเตอร์ และชุด Radio Modem 1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ RS 232 ของ Radio Modem เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจาก Radio Modem ผ่าน แจ็คไมโครโฟน (Mic) และแจ็คลำโพง (SP Out) 3. เชื่อมต่อสายสัญญาณจาก Radio Modem กับแจ็ค ไมโครโฟนของเครื่องวิทยุคมนาคม ( หากเชื่อมต่อ ผ่านไมโครโฟนจะไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ )

16 1. การปรับตั้งค่า SoftWare RF GateWay 2. การปรับชุด Radio Modem และการตั้งค่า Volume เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อไม่ให้เสียงแตก และหากตั้ง Volume ไว้ต่ำเสียงจะเบา

17 เข้าไปใน RigKeying 1. Rig Control Method เลือก Com Port ก่อนหน้า อยู่ที่ VOX 2. Com Port Keying เลือกค่าตามหมายเลขที่ใช้งาน สามารถตรวจสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มักจะ เป็น COM1 หรือ COM2 3. เลือกสัญญาณ ควบคุมด้วยสัญญาณ RTS 4. Carrier Operated Squelch เลือก VOX และ เลือก Invert Voltage 5. Click OK

18 เมื่อตั้งค่า RigKeying เรียบร้อยแล้วจากนั้น จึงจะ สามารถทดสอบการส่งด้วยโปรแกรมได้ 1. Click Mouse ที่ Apply เครื่องวิทยุคมนาคมจะต้อง ส่งอากาศ พร้อมกับจะมีเสียง Tone ความถี่ที่ตั้งไว้ ผสมไปด้วย

19 1. สร้างห้องสนทนาตามกลุ่ม เช่น กลุ่ม 1, กลุ่ม 2 ฯลฯ ใช้เวลาสนทนา 10 นาที 2. ในกลุ่มเดียวกันติดต่อผ่าน PC ใช้เวลา 5 นาที 3. ทำเป็นสถานี LINK ของทุกๆ กลุ่ม ใช้เวลา 10 นาที 4. เรียกผ่าน PC To radio ใช้เวลา 10 นาที 5. ทดสอบผ่านระบบ Radio To LINK ใช้เวลา 10 นาที 6. รวม LINK มาอยู่ห้องเดียวกันใช้ชื่อว่า ห้องรวม ใช้วิทยุต่างความถี่ ความที่ใช้ตามกลุ่ม 1 เช่น กลุ่ม 1 ให้ ใช้ ช่อง 1 ฯลฯ ใช้เวลา 10 นาที

20 1. การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การดูแลวิทยุคมนาคม 3. การดูแล Radio Modem 4. การตรวจสอบความเร็วระบบอินเทอร์เน็ต

21 1. ไม่ ว 2 เนื่องจากไม่อยู่หน้าเครื่อง หรือ กดเพื่อ พูดไม่ทัน 2. เกิดการกด เพื่อพูดซ้อนกัน 3. ภารกิจงานอยู่ ไม่ตอบ 4. Internet ช้ามากทำให้เกิดการหลุดออกจากระบบ 5. การกด เพื่อพูดแล้วรอนานเกินไป ทำให้เกิด ความไม่แน่ใจ ในการส่งข่าว หรืดทดสอบความ ชัดเจน อาจจะด้วยสาเหตุก่อนหน้านี้


ดาวน์โหลด ppt ความรู้การใช้ และการแก้ปัญหา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ระบบ e-Radio.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google