งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cryptography. การรักษาความปลอดภัยบน เครือข่าย ปัญหาความปลอดภัยมักจะ เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้ ประสงค์ร้าย ที่พยายามหา ประโยชน์เข้าตนเองหรือต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cryptography. การรักษาความปลอดภัยบน เครือข่าย ปัญหาความปลอดภัยมักจะ เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้ ประสงค์ร้าย ที่พยายามหา ประโยชน์เข้าตนเองหรือต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cryptography

2 การรักษาความปลอดภัยบน เครือข่าย ปัญหาความปลอดภัยมักจะ เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้ ประสงค์ร้าย ที่พยายามหา ประโยชน์เข้าตนเองหรือต้องการ ทำร้ายผู้ใดผู้หนึ่ง

3 Cryptography ( หนังสือที่เขียนด้วยรหัสลับ ) พื้นฐาน Cipher( ซิเฟอร์ ) คือ การแทนที่ตัวอักษรด้วยอักษรหรือบิต ด้วยบิตโดยไม่คำนึงถึงโครงสร้างทาง ภาษาของข่าวสารนั้น Code คือ การแทนที่คำด้วยคำ หรือสัญลักษณ์ ใช้ สมัยสงครามโลก 2 (USA&Janpan) ปัจจุบันไม่นิยมแล้ว

4 Intro Cryptography ( แนะนำหนังสือที่เขียนด้วย รหัสลับ ) ในอดีตมีบุคคลที่เขียนหนังสือด้วยรหัสลับ คือ ทหาร ปริมาณข่าวสารนำมากเข้ารหัสมีจำนวน มากทำให้การเข้ารหัสไม่สามารถทำเพียงผู้ เชียวชาญเพียงจำนวนเดียว เปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสจากแบบหนึ่งไป อีกแบบหนึ่งรวดเร็วเนืองจากเจ้าหน้าที่ สื่อสารมักถูกข้าศึกจับได้

5 Cryptography

6 Model Cryptography

7 Key ( กุญแจรหัส ) ประกอบด้วยสายอักขระสั้นๆ ที่ถูกนำมาใช้ ในการเลือกเข้ารหัส การเลือกเข้ารหัสและถอดรหัสจะแปลง แปลงทุก 3 ปี แต่การเลือก Key ทำได้ บ่อยครั้ง เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อัลกอริทึมที่ไม่มีผู้ใดถอดรหัสออก โดยไม่ ใช้คีย์เป็นเวลา 5 ปี ถือว่าอัลกอริทึมนั้นมี ความน่าเชื่อถือ ความลับทั้งหมดอยู่ที่ Key ขนาดของ Key เป็นสิ่งสำคัญในการ ออกแบบ Key ขึ้นมาใช้งานเช่น กระเป๋า กุญแจที่ล็อคด้วยตัวเลข

8 ขนาดของ Key เป็นสิ่งสำคัญ ในการออกแบบ Key ขึ้นมาใช้ งาน 100=00,01,02…99 1000=000,001,002…999 …….. ……. ถ้า Key มีความยาวมากก็จะทำ ให้การถอดรหัสทำได้ลำบาก มาก

9 Substitution Cipher ( วิธีแทนที่ซิเฟอร์ ) แทนตัวอักษรกลุ่มหนึ่งด้วย ตัวอักษร อีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกตัวหนึ่งเพื่อปิดบัง ค่าที่แท้จริง Plaintext : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ciphertext : Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M attack=?

10 Transposition Cipher ( วิธีสับเปลี่ยนตำแหน่ง ตัวอักษร ) จัดลำดับตัวอักษรใหม่แต่ยังคงรูปเดิม ไว้ ทำการสลับตำแหน่งคอลัมน์ ข้อความ cipher จะถูกกำหนดคำหรือ วลีเป็น key ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อนำมา จัดลำดับคอลัมน์ การจัดลำดับจะเรียงจาก A-Z( ลำดับ 1-26) Plaintext จะเขียนวางเรียงตาม แนวนอน ถ้าช่องสุดท้ายมีช่องว่างก็หา ตัวอักษรอะไรมาใส่ก็ได้

11 Transposition Cipher ( วิธีสับเปลี่ยนตำแหน่ง ตัวอักษร )


ดาวน์โหลด ppt Cryptography. การรักษาความปลอดภัยบน เครือข่าย ปัญหาความปลอดภัยมักจะ เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้ ประสงค์ร้าย ที่พยายามหา ประโยชน์เข้าตนเองหรือต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google