งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cryptography.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cryptography."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cryptography

2 การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
ปัญหาความปลอดภัยมักจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้ประสงค์ร้าย ที่พยายามหาประโยชน์เข้าตนเองหรือต้องการทำร้ายผู้ใดผู้หนึ่ง

3 Cryptography (หนังสือที่เขียนด้วยรหัสลับ)
พื้นฐาน Cipher(ซิเฟอร์)คือ การแทนที่ตัวอักษรด้วยอักษรหรือบิตด้วยบิตโดยไม่คำนึงถึงโครงสร้างทางภาษาของข่าวสารนั้น Code คือ การแทนที่คำด้วยคำ หรือสัญลักษณ์ ใช้สมัยสงครามโลก 2 (USA&Janpan)ปัจจุบันไม่นิยมแล้ว

4 Intro Cryptography (แนะนำหนังสือที่เขียนด้วยรหัสลับ)
ในอดีตมีบุคคลที่เขียนหนังสือด้วยรหัสลับคือ ทหาร ปริมาณข่าวสารนำมากเข้ารหัสมีจำนวนมากทำให้การเข้ารหัสไม่สามารถทำเพียงผู้เชียวชาญเพียงจำนวนเดียว เปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งรวดเร็วเนืองจากเจ้าหน้าที่สื่อสารมักถูกข้าศึกจับได้

5 Cryptography

6 Model Cryptography

7 Key (กุญแจรหัส) ประกอบด้วยสายอักขระสั้นๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการเลือกเข้ารหัส การเลือกเข้ารหัสและถอดรหัสจะแปลงแปลงทุก 3 ปี แต่การเลือก Key ทำได้บ่อยครั้ง เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อัลกอริทึมที่ไม่มีผู้ใดถอดรหัสออก โดยไม่ใช้คีย์เป็นเวลา 5 ปี ถือว่าอัลกอริทึมนั้นมีความน่าเชื่อถือ ความลับทั้งหมดอยู่ที่ Key ขนาดของ Key เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบ Key ขึ้นมาใช้งานเช่น กระเป๋ากุญแจที่ล็อคด้วยตัวเลข

8 ขนาดของ Key เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบ Key ขึ้นมาใช้งาน
100=00,01,02…99 1000=000,001,002…999 …….. ……. ถ้า Key มีความยาวมากก็จะทำให้การถอดรหัสทำได้ลำบากมาก

9 Substitution Cipher (วิธีแทนที่ซิเฟอร์)
แทนตัวอักษรกลุ่มหนึ่งด้วย ตัวอักษรอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกตัวหนึ่งเพื่อปิดบังค่าที่แท้จริง Plaintext : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ciphertext : Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M attack=?

10 Transposition Cipher (วิธีสับเปลี่ยนตำแหน่งตัวอักษร)
จัดลำดับตัวอักษรใหม่แต่ยังคงรูปเดิมไว้ ทำการสลับตำแหน่งคอลัมน์ ข้อความ cipher จะถูกกำหนดคำหรือวลีเป็น key ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อนำมาจัดลำดับคอลัมน์ การจัดลำดับจะเรียงจาก A-Z(ลำดับ 1-26) Plaintext จะเขียนวางเรียงตามแนวนอน ถ้าช่องสุดท้ายมีช่องว่างก็หาตัวอักษรอะไรมาใส่ก็ได้

11 Transposition Cipher (วิธีสับเปลี่ยนตำแหน่งตัวอักษร)


ดาวน์โหลด ppt Cryptography.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google