งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Security in Wireless Systems ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายไร้สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Security in Wireless Systems ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายไร้สาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Security in Wireless Systems ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายไร้สาย

2 ผู้จัดทำ นายวรรณชัย เทียนไชย รหัส 014850407006-8 นางสาวชรัสสา นุชอาวรณ์ รหัส 014850407007-6 กลุ่ม 48547CNM

3 บทนำ รูปที่ 1 ความเป็นส่วนตัวระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่

4 ความปลอดภัยและความต้องการ ความเป็นส่วนตัวของระบบเครือข่าย ไร้สาย รูปที่ 2 ความต้องการความ เป็นส่วนบุคคล  ความต้องการความเป็นส่วนตัว

5  ความต้องการป้องกันการโจรกรรม - ออกแบบการป้องการการเลียนแบบ - การติดตั้งและซ่อมแซมความเท็จ - ผู้ใช้มีไอดีอันเดียว - สถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่มีไอดีอันเดียว ความปลอดภัยและความต้องการ ความเป็นส่วนตัวของระบบ เครือข่ายไร้สาย ( ต่อ )

6  ความต้องการของระบบวิทยุ - ความคลั่งของคลื่นสะท้อนชั่วขณะและความร้อนเสียง รบกวน - เหตุขัดข้อง - ความแออัด - การสนับสนุนของการส่งสัญญาณพร้อมกัน ความปลอดภัยและความต้องการ ความเป็นส่วนตัวของระบบ เครือข่ายไร้สาย ( ต่อ )

7  ความต้องการไลฟ์ไทม์ของระบบ  ความต้องการทางกายภาพ - การผลิตจำนวนมาก - การส่งออกและนำเข้า - พื้นฐานความต้องการ ความปลอดภัยและความต้องการ ความเป็นส่วนตัวของระบบ เครือข่ายไร้สาย ( ต่อ )

8 รูปที่ 3 ความต้องการในการบังคับใช้กฎ  ความต้องการการบังคับใช้ตาม กฎหมาย

9 ลักษณะความต้องการสำหรับความ ปลอดภัยเครือข่ายไร้สายบนระบบ การสื่อสาร - การรับรองว่าเป็นผู้ใช้จริง - การรับรองว่าเป็นข้อมูลจริง - ข้อมูลหลัก - ไม่มีการยกเลิก - การระบุตัวตน - ตรวจสอบบัญชี - การเข้าถึงหน่วยควบคุม - ใช้ประโยชน์ได้ - การป้องกันต่อต้านการปฏิเสธของการบริการ

10 วิธีของการให้ความเป็นส่วนตัวและ ความปลอดภัยอยู่ในระบบเครือข่าย ไร้สาย  MIN/ESN  การแชร์ข้อมูลลับ (SSD)  หนึ่งในสามหลักพื้นฐานของความ ปลอดภัย  Public key

11 ความปลอดภัยเครือข่ายไร้ สายและมาตรฐาน - ระบบของยุโรปและอเมริกาเหนือ - มาตรฐาน IEEE 802.11

12 การรักษาความปลอดภัยใน อเมริกาเหนือระบบ เซลลูลาร์ /PCS การปรับปรุงความลับของการแชร์ข้อมูล รูปที่ 4 การกำเนิด SSD

13 ครอบคลุมความท้าทาย การรักษาความปลอดภัยใน อเมริกาเหนือระบบ เซลลูลาร์ /PCS ( ต่อ ) รูปที่ 5 กระบวนการรับรองระดับสากล ( ไม่มีการแชร์ SSD ด้วยระบบเซิฟวิงจ์ )

14 การท้าทายมีอย่างเดียว การรักษาความปลอดภัยใน อเมริกาเหนือระบบ เซลลูลาร์ /PCS ( ต่อ ) รูปที่ 6 กระบวนการรับรองพื้นฐานเมื่อ SSD ไม่มีการแชร์

15 การรักษาความปลอดภัยใน GSM, GPRS และ UMTS  การรักษาความปลอดภัยใน GPRS  การรักษาความปลอดภัยใน UMTS  การรักษาความปลอดภัยใน GSM

16 การรักษาความปลอดภัยใน GSM, GPRS และ UMTS ( ต่อ ) รูปที่ 7 เครื่องหมายการท้าทาย พื้นฐาน GSM

17 รูปที่ 8 เครื่องหมายการท้าทายพื้นฐาน GSM ด้วยการแปรรหัสลับ การรักษาความปลอดภัยใน GSM, GPRS และ UMTS ( ต่อ )

18 รูปที่ 9 ตรวจสอบลักษณะของเครื่องมือ

19 ความปลอดภัยของ ข้อมูล ไฟวอลล์ Secure Socket Layer (SSL) โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยไอพี (IPSec) โปรโตคอลที่น่าเชื่อถือ การเข้ารหัส

20 การเข้ารหัส คีย์ลับ ( การเข้ารหัสแบบ สมมาตร ) รูปที่ 10 การนำข้อความมาเข้ารหัสโดยใช้คีย์ลับ

21 พลับบลิคคีย์ ( หรือการเข้ารหัส แบบไม่สมมาตร )  วิธีวันไทม์คีย์  Elliptic Curve Cryptography (ECC)  ลายเซ็นดิจิตอล  วิธี Rivet-Shamir-Adleman (RSA)  วิธี Diffie-Hellman (DH) การเข้ารหัส ( ต่อ )

22 วิธี Rivet-Shamir-Adleman (RSA) การเข้ารหัส ( ต่อ ) รูปที่ 11 กระบวนการขั้นตอน RSA

23 การเข้ารหัส ( ต่อ ) วิธี Diffie-Hellman (DH) รูปที่ 12 คีย์ Diffie-Hellman แลกเปลี่ยนอัลกอริทึม

24 สรุป สาระสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยในระบบเครือข่ายไร้ สายนี้เราได้พูดถึง ความต้องการเพื่อความเป็น ส่วนตัว การรองรับระบบไร้สาย การรักษาความ ปลอดภัยในระบบ เซลลูลาร์ /PCS, GSM, GPRS, UMTS และการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลด้วยการใช้ Firewall, SSL, IPsec, การเข้ารหัส และยังยกตัวอย่างรูปแบบของ ความปลอดภัยและอธิบายว่าเราจะพบความ ต้องการความปลอดภัยได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt Security in Wireless Systems ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายไร้สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google