งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง เ ครื อ ข่ า ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง เ ครื อ ข่ า ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง เ ครื อ ข่ า ย

2 Internet Protocol Secirity : IP Sec ในทางเทคนิคแล้ว IP Sec ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือ ส่วนที่อธิบายข้อมูลส่วนหัวที่เพิ่มเติมเข้าไปกับแพ็กเก็ตเพื่อใช้ในการเก็บรักษา ความปลอดภัย (security identifier) ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ( Integrity control ) และข่าวสารที่จำเป็นอื่นๆ ส่วนที่สองคือ ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) ซึ่งจะเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับ การจัดตั้งคีย์

3 ในโหมด tunnel mode ข้อมูลทั้งแพ็กเก็ต รวมทั้งข้อมูลส่วนหัวด้วยจะถูกห่อหุ้มไว้ใน แพ็กเก็ต IP ใหม่ที่มีข้อมูลส่วนหัวใหม่ด้วย โหมดนี้มีประโยชน์ในเมื่ออุโมงค์สื่อสารไป จบสิ้นที่อื่นนอกเหนือไปจากที่อยู่ของผู้รับ ข้อมูล ในบางกรณีจุดสิ้นสุดของอุโมงค์ สื่อสารคือเครื่องเกตเวย์ที่ทำหน้าที่ในการ รักษาความปลอดภัย เช่น ระบบไฟร์วอ ลขององค์กรใน โหมดนี้ไฟร์วอลจะห่อหุ้ม และดึงเอาแพ็กเก็ตข้อมูลออกมาเมื่อแพ็ก เก็ตเดินทางผ่านไฟร์วอล และการที่ กำหนดให้อุโมงค์สื่อสารไปจบสิ้นที่เครื่อง รักษาความปลอดภัยนี้ ทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในระบบ LAN ขององค์กรไม่ จำเป็นต้องรู้สึกถึงการมีอยู่ของ IP Sec นอกจากเครื่องไฟร์วอลเท่านั้น Internet Protocol Secirity : IP Sec

4 ประการสุดท้าย เขตข้อมูล Authentication data ซึ่งมีความยาว ไม่คงที่จะใช้ในการบรรลุลายเซนต์ อิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลจริง เมื่อได้จัดตั้ง SA ขึ้นมาแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะทำการต่อรอง การเลือกใช้อัลกอริทึมสำหรับ ทำลายเซนต์อิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติการ เข้ารหัสและคีย์สาธารณะไม่ถูกเลือก มาใช้เนื่องจากแพ็กเก็ตจะต้องได้รับการ ประมวลผลอย่างรวดเร็ว Internet Protocol Secirity : IP Sec

5 ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ IP sec เป็นระบบรักษาความปลอดภัย ของเครือข่ายของ คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีประโยชน์ในการป้องกันระบบความ ปลอดภัยของข้อมูล เป็นความรับของข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ องค์กร หรือข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ต ในยุคนี้ถือว่าได้เกิดขึ้น อย่างแพร่หลาย มีการสื่อสารกัน ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และไม่มีพรมแดนใดกั้น ขวางในการสื่อสารได้ จึงส่งผล ให้ถือแลเชื่อมั่นได้ว่า การสื่อสารที่ไร้พรมแดน สามารถทำให้โลกแบนระนาบได้ เพราะมีการสื่อสารอย่างกว้างไกลและทั่วถึง กลุ่มที่ 39 จึงเล็งเห็นประโยชน์และ การนำไปประยุกต์ใช้เชิงสร้างสรรค์ตามความคิดของ กลุ่มได้ ดังนี้

6 IP sec อัศจรรย์ป้องกันผู้บุกรุก IP sec กับการป้องกันภัยทางซิมในมือถือ IP sec กับการตรวจจับป้องกันการคอรัปชั่นของนักการเมือง IP sec กับการป้องกันความผิดปกติในเด็กทารกโดยดูจากการร้องไห้ IP sec กับการป้องกันการทุจริตในห้องสอบ Internet Protocol Secirity : IP Sec

7 ข้อดี คือ...... เป็นระบบรักษาความปลอดภัย สามารถป้องกันผู้บุกรุกมาเอาข้อมูลความลับขององค์กร หรือข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ให้มองเห็นว่าใครกำลังส่งแพ็กเก็ตไปยังผู้ใด จำนวนมากน้อยเพียงใด สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดแพ็กเก็ตที่จะต้องส่งออกไปได้ ใช้ได้กับทุกเครือข่ายเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบนั้น

8 Internet Protocol Secirity : IP Sec ข้อเสีย คือ..... เวลาที่จะส่งกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัสไปกับแพ็กเก็ตและการแลกเปลี่ยน กุญแจนำไปสู่ ปัญหาของการดูแลระบบที่ใช้ IP sec ซึ่งจัดว่าไม่ปลอดภัย เมื่อเพิ่ม IP header พิเศษให้แก่ข้อมูลทำให้แพ็กเก็ตข้อมูลมีขนาดใหญ่มากขึ้น ในทางกลับกัน Transport Mode จะไม่ส่งผลให้ขนาดของแพ็กเก็ตใหญ่ขึ้น เลย อัลกอริทึมแบบคีย์สาธารณะทำงานได้อีกมาก เนื่องจาก IP sec ทำการเข้ารหัสด้วย การใช้คีย์สมมาตร มีการติดตั้งได้ยาก เพราะมีการเข้ารหัสหลายกระบวนการ การติดตั้งมีราคาค่อนข้างแพงในปัจจุบัน

9 Internet Protocol Secirity : IP Sec สมาชิก นางสาวจิราพรศรีบุญช่วย B4970200 นางสาวภัสราสอนกิ่ง B4970743 นางสาวรัตนาภรณ์ประกอบทรัพย์ B4970798 นางสาวอรวรรณพระทัด B4971269 นางสาวลัดดาวัลย์หลักหนองบุ B4971764


ดาวน์โหลด ppt ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง เ ครื อ ข่ า ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google