งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Networks อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

2 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 1 ) 1. การ์ดแลน PCI ที่มีพอร์ต RJ-45 และคอนเน็กเตอร์ BNC . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 1 )

3 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 2 ) 2. การ์ดแลน PCI ที่มีพอร์ต RJ-45 ซึ่งนิยมใช้กันมากที่สุด . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 2 )

4 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 3 ) 3. การ์ดแลนสำหรับสายใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติก . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 3 )

5 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 4 ) 4. การ์ดแลนแบบ PCMCIA สำหรับโน้ตบุ๊ก . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 4 )

6 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 5 ) 5. การ์ดแลนแบบไร้สายแบบ PCI . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 5 )

7 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 6 ) 6. การ์ดแลนแบบไร้สายแบบ PCMCIA . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 6 )

8 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 7 ) 7. การ์ดแลนแบบไร้สายแบบ USB . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 7 )

9 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 2. สาย UTP (Unshielded Twisted Pairs) . สาย UTP (Unshielded Twisted Pairs)

10 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 3. หัว RJ-45 (Registered Jack 45) . หัว RJ-45 (Registered Jack 45)

11 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 4. สาย STP (Shielded Twisted Pairs) . สาย STP (Shielded Twisted Pairs)

12 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 5. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) . สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)

13 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 5. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) Terminator . สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) (Terminator)

14 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 5. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) T-Connector . สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) (T-Connector)

15 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 6. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) . สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

16 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 7. เครื่องมือทดสอบสาย . เครื่องมือทดสอบสาย

17 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 8. ฮับ (Hub) . ฮับ (Hub)

18 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 9. สวิตช์ (Switch) . สวิตช์ (Switch)

19 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 10. รีพีตเตอร์ (Repeater) . รีพีตเตอร์ (Repeater)

20 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 11. บริดจ์ (Bridge) . บริดจ์ (Bridge)

21 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 12. เร้าเตอร์ (Router) . เร้าเตอร์ (Router)

22 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 13. โมเด็ม (Modem) . โมเด็ม (Modem)

23 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 14. Wireless Access Point . Wireless Access Point

24 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 15. โมเด็ม ADSL (ADSL Modem) . โมเด็ม ADSL (ADSL Modem)

25 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 15. โมเด็ม/เร้าเตอร์ ADSL (ADSL Modem/Router) . โมเด็ม/เร้าเตอร์ ADSL (ADSL Modem/Router)

26 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 16. Splitter . Splitter

27 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 17. Wireless Broadband Router . Wireless Broadband Router

28 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 18. ไฟร์วอลล์ (Firewall) . ไฟร์วอลล์ (Firewall)


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google