งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Data Communication and Networks อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Data Communication and Networks อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Data Communication and Networks อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

2 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 1 ) 1. การ์ดแลน PCI ที่มีพอร์ต RJ-45 และคอนเน็กเตอร์ BNC การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 1 )

3 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 2 ) 2. การ์ดแลน PCI ที่มีพอร์ต RJ-45 ซึ่งนิยมใช้กันมาก ที่สุด อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 2 )

4 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 3 ) 3. การ์ดแลนสำหรับสายใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออ ปติก อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 3 )

5 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 4 ) 4. การ์ดแลนแบบ PCMCIA สำหรับโน้ตบุ๊ก อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 4 )

6 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 5 ) 5. การ์ดแลนแบบไร้สายแบบ PCI อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 5 )

7 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 6 ) 6. การ์ดแลนแบบไร้สายแบบ PCMCIA อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 6 )

8 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 7 ) 7. การ์ดแลนแบบไร้สายแบบ USB อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) ( แบบที่ 7 )

9 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 2. สาย UTP (Unshielded Twisted Pairs) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย สาย UTP (Unshielded Twisted Pairs)

10 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 3. หัว RJ-45 (Registered Jack 45) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย หัว RJ-45 (Registered Jack 45)

11 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 4. สาย STP (Shielded Twisted Pairs) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย สาย STP (Shielded Twisted Pairs)

12 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 5. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)

13 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 5. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) Terminator อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) (Terminator)

14 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 5. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) T-Connector อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) (T- Connector)

15 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 6. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

16 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 7. เครื่องมือทดสอบสาย อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย เครื่องมือทดสอบสาย

17 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 8. ฮับ (Hub) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย ฮับ (Hub)

18 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 9. สวิตช์ (Switch) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย สวิตช์ (Switch)

19 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 10. รีพีตเตอร์ (Repeater) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย รีพีตเตอร์ (Repeater)

20 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 11. บริดจ์ (Bridge) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย บริดจ์ (Bridge)

21 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 12. เร้าเตอร์ (Router) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย เร้าเตอร์ (Router)

22 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 13. โมเด็ม (Modem) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย โมเด็ม (Modem)

23 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 14. Wireless Access Point อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย Wireless Access Point

24 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 15. โมเด็ม ADSL (ADSL Modem) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย โมเด็ม ADSL (ADSL Modem)

25 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 15. โมเด็ม / เร้าเตอร์ ADSL (ADSL Modem/Router) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย โมเด็ม / เร้าเตอร์ ADSL (ADSL Modem/Router)

26 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 16. Splitter อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย Splitter

27 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 17. Wireless Broadband Router อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย Wireless Broadband Router

28 LOGO. www.pcbc.ac.th Data Communication and Networks 18. ไฟร์วอลล์ (Firewall) อุปกรณ์ในเครือข่ายอุปกรณ์ในเครือข่าย ไฟร์วอลล์ (Firewall)


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Data Communication and Networks อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google