งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การต่อใช้งานเครือข่าย VPN ศูนย์สารสนเทศฯ CAT ( Vpn Mpls 8 Mbps ) จำนวน clients 60 - 80 เครื่อง ของการใช้งาน Access Points 1 Ups/Server Switch hub 24 port.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การต่อใช้งานเครือข่าย VPN ศูนย์สารสนเทศฯ CAT ( Vpn Mpls 8 Mbps ) จำนวน clients 60 - 80 เครื่อง ของการใช้งาน Access Points 1 Ups/Server Switch hub 24 port."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การต่อใช้งานเครือข่าย VPN ศูนย์สารสนเทศฯ CAT ( Vpn Mpls 8 Mbps ) จำนวน clients 60 - 80 เครื่อง ของการใช้งาน Access Points 1 Ups/Server Switch hub 24 port x 2 6 กรมชล / สชป.8 Line VDSL 40834084 TA box VoIP server โทรสาร Vpn เฉพาะที่ ติดตั้งที่ ฝ่ายสื่อสาร ฯ

2 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ห้อง ผส. ชป.8 TOT Adsl 9.5 Mbps TOT Adsl 9.5 Mbps 6 จาก องค์การโทร ศัพท์ Line 192.168.1.1 0-4435-4003 Router/Modem/Wireless

3 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ฝ่ายบริหารทั่วไป TOT Adsl 6.10 Mbps TOT Adsl 6.10 Mbps Access Points 1 Ups/ Server Switch hub 16 port x 2 6 จาก องค์การโทร ศัพท์ Line 192.168.1.1 0-4435-4811 server Router/Modem/Wireless

4 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ส่วนวิศวกรรมบริหาร TOT Adsl 15 Mbps ( ขณะนี้ใช้เป็นสัญญาณเครือข่าย WiFi ) TOT Adsl 15 Mbps ( ขณะนี้ใช้เป็นสัญญาณเครือข่าย WiFi ) Access Points 1 Ups/ Server Switch hub 16 port x 2 6 จาก องค์การโทร ศัพท์ Line 192.168.1.1 0-4435-4216 Router/Modem/Wireless

5 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ส่วนจัดสรรน้ำ TOT Adsl 7.80 Mbps TOT Adsl 7.80 Mbps Access Points 1 Ups/ Server Switch hub 16 port x 2 6 จาก องค์การโทร ศัพท์ Line 192.168.1.1 0-4435-4943 Router/Modem/Wireless

6 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ส่วนปฏิบัติการ TOT Adsl 8.5 Mbps TOT Adsl 8.5 Mbps Access Points 1 Ups/ Server Switch hub 16 port x 2 6 จาก องค์การโทร ศัพท์ Line 192.168.1.1 0-4435-4063 Router/Modem/Wireless

7 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ส่วนเครื่องจักรกล TOT Adsl 6.11 Mbps TOT Adsl 6.11 Mbps Access Points 1 Ups/ Server Switch hub 16 port x 2 6 จาก องค์การโทร ศัพท์ Line 192.168.1.1 0-4435-4019 Router/Modem/Wireless

8 การต่อใช้งานเครือข่าย ( WiFi ) สชป.8 Router/ Modem User/ Server ภายใน อาคาร บริเวณ สำนักฯ 6 จาก TRUE Line Cable Fiber optic 20 mbps ภายนอกอาคาร บ้านพักผู้บริหาร ( ฝ่ายสื่อสารฯ ) Cable Internet 10-20 mbps TOT Internet 50 mbps กำลัง ดำเนินการ Internet 15 Mbps ปิดการใช้ งาน ใช้งานนี้ แทนก่อน จุด อาคารที่ ทำการ จุด บริเวณ บ้านพัก ระยะทาง 300

9 ขณะนี้ สชป. ๘ มีรายจ่ายค่าเช่า Internet รายเดือนๆ ละ ประมาณ 8,416.50 บาท จากการเปิดใช้งานจำนวน 10 เลขหมาย ( ทุกหน่วยงาน ) กำลังติดตั้ง TOT Internet 50 mbps ( แบบเคเบิ้ล ชนิด Fiber ออฟติค ) ( ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในปี 2557 นี้ โดยผ่านวิธีการ พัสดุ ) จะจ่ายค่าเช่า Internet รายเดือนๆ เพียงเดือนละ 4,500 บาท ( และยังได้รับบริการรับ - ส่งข้อมูลผ่านระบบ SMS อีกด้วย ) หมายเหตุ : ประหยัดได้ 3,916.50 บาท


ดาวน์โหลด ppt การต่อใช้งานเครือข่าย VPN ศูนย์สารสนเทศฯ CAT ( Vpn Mpls 8 Mbps ) จำนวน clients 60 - 80 เครื่อง ของการใช้งาน Access Points 1 Ups/Server Switch hub 24 port.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google